Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Χερσονήσου

Ολοκληρώθηκε ομαλά, η διαγωνιστική διαδικασία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό για την κατασκευή της μονάδας  μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης οργανικού κλάσματος στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χερσονήσου, έργο προϋπολογισμού 52 εκατ. ευρώ περίπου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι σύστημα δημοπράτησης στον συγκεκριμένο διαγωνισμό είναι ο ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 30 του Ν. 4412/2016).  Το ενδιαφέρον για το διαγωνισμό υπήρξε έντονο. Αιτήσεις…

Read More