Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν μείωση 40% στο ενοίκιό τους

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ που περιλαμβάνει τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας εκείνων που μπορούν να λάβουν μείωση ενοικίου 40%. Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το νόμο, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους…

Read More