ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ: Μισές κλίνες εκτός για 25 μέρες λόγω συντήρησης – Μειώνονται ανάλογα και χειρουργεία

Με μειωμένο κατά το ήμισυ αριθμό κλινών θα λειτουργεί η ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ για 25 μέρες (από 23 Οκτώβρη έως και 16 Νοέμβρη) προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες απολύμανσης και συντήρησης των μηχανημάτων. Η μείωση των διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ θα επιφέρει και τη μείωση των τακτικών χειρουργείων καρδιοχειρουργικών, θωρακοχειρουργικών και άλλων σοβαρών περιστατικών, που συχνά χρήζουν μετεγχειρητικής εντατικής παρακολούθησης και…

Read More