Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης και Αυτογνωσίας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγ. Ιωάννη

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Ιωάννου ανακοινώνει την έναρξη Ομάδας Προσωπικής Ανάπτυξης και Αυτογνωσίας με τον Δρ. Ιωάννη Ανυφαντάκη.Η ομάδα προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας έχει ως στόχο την κατανόηση του εαυτού, την αναγνώριση της σπουδαιότητας των διαπροσωπικών σχέσεων καθώς και την αλληλεπίδραση των μελών της.Η κύρια ιδέα των ομάδων είναι ότι, η ομάδα αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας μας, όπου το…

Read More