Σεμινάριο από το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου: «Ιταλική Γλώσσα στον Τουρισμό Ι»

Έναρξη 8 Νοεμβρίου Έναν κύκλο μαθημάτων 30 ωρών, αρχικού επιπέδου, ο οποίος απευθύνεται σε επαγγελματίες του τουρισμού όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να επικοινωνούν με ευχέρεια στα ιταλικά στον χώρο της εργασίας τους, διοργανώνει το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι εκπαιδευόμενες/οι θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται, στον γραπτό και στον προφορικό λόγο, βασικές…

Read More