ΔΕΥΑΗ: Πώς θα γίνεται η εξόφληση λογαριασμών

Η Δ.Ε.Υ.Α.Η. λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών και για να αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία τους, διευκρινίζει τα ακόλουθα : Τα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης, στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού στην Φοινικιά Ηρακλείου, εξυπηρετούν μόνο έκτακτες περιπτώσεις και μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας, για ραντεβού σε συγκεκριμένη ώρα.  Για…

Read More