Σε κατάσταση “Κλιματικής και Περιβαλλοντικής Έκτακτης Ανάγκης” κηρύχτηκε ο δήμος Ηρακλείου

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την κήρυξη του Δήμου Ηρακλείου σε κατάσταση  Κλιματικής και Περιβαλλοντικής Έκτακτης Ανάγκης Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις  28 Νοεμβρίου 2019, κήρυξε την Ευρώπη σε κατάσταση Κλιματικής και Περιβαλλοντικής Έκτακτης Ανάγκης και κάλεσε την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους παγκόσμιους παράγοντες να λάβουν επειγόντως τα συγκεκριμένα μέτρα  που απαιτούνται για την καταπολέμηση και τον…

Read More