Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων στην Κρήτη

Γίνεται γνωστό ότι συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του Ν.3870/2010 (σχετική η αριθμ. 3973/2019 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  – ΑΔΑ 68ΠΙΟΡ1Θ-ΙΞΗ) στην έδρα της ΑΠΔ Κρήτης (Πλατεία Κουντουριώτη, 71 202, Ηράκλειο). Στοιχεία επικοινωνίας με τη γραμματεία της Επιτροπής Τηλέφωνο: 2813 404172 Fax : 2813 404321 E-mail : m.vandaraki@apdkritis.gov.gr

Read More