Στο «Φιλόδημος Ι» το έργο βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 43998/10-6-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Α. Χαρίτση και μετά από πρόταση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ,εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μινώα Πεδιάδας » στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» . Η…

Read More