Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:Έγκριση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου έτους 2021 (απόφαση 1020/2020 Οικονομικής Επιτροπής).

Read More

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη για τα δημοτικά τέλη το ΔΣ Ηρακλείου

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και  ώρα 17:55 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 2 θέματα στην ημερήσια Διάταξη. Πιο συγκεκριμένα:                                           ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Καθορισμός των συντελεστών δημοτικών τελών και φόρων για το έτος 2021 (απόφαση 837/2020 Οικονομικής Επιτροπής). Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Ν.Π.Ι.Δ. ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο πλαίσιο των…

Read More