Μεγάλο αγκάθι το δημόσιο χρέος για το μεσοπρόθεσμο μέλλον της ελληνικής οικονομίας

Μεγάλο αγκάθι για το μεσοπρόθεσμο μέλλον της ελληνικής οικονομίας αποτελεί το δημόσιο χρέος. Είναι γεγονός πως το ύψος του ως ποσοστό του ΑΕΠ (έκλεισε στο τέλος του 2020 στο 205%) είναι δυσθεώρητο, όμως με βάση όλους τους διεθνείς οργανισμούς που αξιολογούν την ελληνική οικονομία (Ε.Ε., ΔΝΤ, ESM, ΤτΕ, Moody’s, Fitch) παραμένει ακόμη βιώσιμο τουλάχιστον μέχρι το 2030, κάτι το οποίο…

Read More