Πώς από την εγκατάλειψη της υπαίθρου θα οδηγηθούμε στην ανάπτυξη

Φωτογραφία εξωφύλλου: Κύθηρα © R.Zafeiriou Του Γιώργου Ανδρεαδάκη Η Γεωργία θα πρέπει να έχει στόχο την αυτονομία της χώρας μας, σε είδη διατροφής και τη διασφάλιση της τροφικής της κυριαρχίας. Για παραγωγή υγιεινών, ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων με ταυτότητα.Η τροφή είναι ο καταλύτης των κοινωνικών αλλαγών, της πολιτικής οργάνωσης, της βιομηχανικής και οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και των στρατιωτικών συγκρούσεων.Η γεωργία…

Read More

Ο ρόλος της γεωργίας χθες – σήμερα – αύριο

Του Γιώργου Ανδρεαδάκη* Η τροφή είναι ο καταλύτης των κοινωνικών αλλαγών, της πολιτικής οργάνωσης, της βιομηχανικής και οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και των στρατιωτικών συγκρούσεων.  Χάρη στην ανακάλυψη της γεωργίας, πριν περίπου 11.000 χρόνια, ο άνθρωπος μπόρεσε να εγκατασταθεί σε μόνιμους οικισμούς και να ξεκινήσει την πορεία, για την σύγχρονη εποχή.  Το 2.000 π.Χ. η πλειονότητα της ανθρωπότητας είχε πλέον υιοθετήσει…

Read More

Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες στην Κρήτη

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Γιώργου Ανδρεαδάκη* Η χώρα μας καλύπτει έκταση 132 εκατομμύρια στρέμματα. Το τριάντα τοις εκατό (30%) τη ολικής έκτασης αποτελούν την καλλιεργήσιμη γεωργική γη, με περίπου 45 εκατομμύρια στρέμματα.  Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της η χώρα μας, ήταν παραδοσιακά γεωργική χώρα. Από το 1974 και μετά άρχισε να αλλάζει, και σήμερα απασχολείται με την γεωργία…

Read More

Το έντομο που άλλαξε την εικόνα της Κρήτης!- 50 χρόνια φυλλοξήρας στο νησί

του Γιώργου Ανδρεαδάκη* Ολόκληρη η ιστορία της Κρήτης και ευρύτερα του Μεσογειακού χώρου υπήρξε βαθιά επηρεασμένη από την καλλιέργεια του αμπελιού και της ελιάς.  Μυθολογία, ζωγραφική, γλυπτική, ποίηση, ήθη και έθιμα, συνήθειες διατροφής, εμπόριο, ιατρική, ακόμη και η θρησκεία μας φέρουν τη σφραγίδα του Αμπελιού και της Ελιάς.  Το 1901-1903 (μετά από κρίση στην αμπελοκαλλιέργεια στο νομό μας και στο…

Read More