Σ. Βαρδάκης: «Ερήμην της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης αποφάσεις για τη δέσμευση 3.000 στρεμμάτων από την ΕΤΕπ, του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης»

Περισσότερα