Πολίτες: Στο Ηράκλειο ο δήμος σφυρίζει αδιάφορα…

Μας γράφουν πολίτες του Ηρακλείου: Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους ιδιοκτήτες νομείς ή κατόχους ακινήτων ότι υποχρεούνται οι ίδιοι να προβούν άμεσα στην κοπή των κλαδιών, θάμνων και δέντρων, που λόγω μεγέθους, κλίσης, κατάστασης, κλπ. εξέχουν από τις παρόδιες ιδιοκτησίες τους (ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα) κατά μήκος του υφιστάμενου δημοτικού οδικού δικτύου.  Στόχος είναι η ελεύθερη κίνηση οχημάτων επί των οδών, η ασφαλής κυκλοφορία των…

Read More