Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: «Εκτός Εκκλησίας» όσοι βουλευτές ψήφισαν τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών

Με μια μεσαιωνικού τύπου απόφαση από την έκτακτη Ιερατική Σύναξη που συνήλθε σήμερα Πέμπτη, στη Μητρόπολη Πειραιά, οι βουλευτές που ψήφισαν τον νόμο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών θεωρούνται «υπαιτίως συνεργοί του αρχεκάκου όφεως» και διακόπτεται η κοινωνία τους στις εκκλησίες, προφανώς της αρμοδιότητας Μητρόπολης Πειραιώς, επειδή η απόφαση αυτή δεν μπορεί να δεσμεύει όλες τις Μητροπόλεις.

Την πρωτοβουλία και τη σχετική εισήγηση για το ψήφισμα έκανε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, ο οποίος έθεσε θέματα περί woke ατζέντας, η οποία στοχεύει στην αποδόμηση του χριστιανικού δόγματος, ήθους και πολιτισμού.

Η Σύναξη αποφάσισε ότι οι βουλευτές ψήφισαν «έννομο αγαθό την ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας και θεσμοθέτησαν την παρά φύσιν ασέλγειαν». Αποφασίστηκε να τεθούν εκτός Εκκλησίας οι βουλευτές, να μην τους απευθύνεται καμία πρόσκληση για συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Ενορίας, μέχρι τη στιγμή της έμπρακτης μεταμέλειάς τους, η οποία θα αποδεικνύεται από την ακύρωση του «αίσχιστου νομοθετήματος» στη Βουλή.

Χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Μητρόπολης Πειραιώς μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Ἑπομένως ἀποδεικνύονται ὑπαιτίως ὡς συνεργοί τοῦ «ἀρχεκάκου ὄφεως» στήν ἀπομείωση τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας καί τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος καί, ὡς οἱ θεοφόροι Πατέρες διακελεύουν, οἰκειοθελῶς ἔχουν ἐκπέσει τῆς χριστιανικῆς των ἰδιότητος καί ἡ μετ’ αὐτῶν κοινωνία ἐγκυμονεῖ τόν κίνδυνον, διά τούς ἀσθενεστέρους, ἀλλοιώσεως τῆς πίστεως καί ἀκυρώσεως τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, πού διαχρονικῶς καλεῖται νά καταρτίζῃ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ πολίτας τῆς θείας Βασιλείας.

»Πρός προστασίαν τῆς διακονίας μας καί σεβασμόν τῆς ἐνώπιον τοῦ Παναγίου Θεοῦ εὐθύνης μας, τηρουμένων καί τῶν διατάξεων τοῦ ἀρθρ. 4, παραγρ.9 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ν. 590/1977- ΦΕΚ Α΄ 146) διακόπτουμε τήν κοινωνία μας μέ τούς ψηφίσαντας ἐναντίον τοῦ θείου Νόμου, μέ ὅ, τι αὐτό συνεπάγεται, μή προσκαλοῦντες αὐτούς εἰς οἱανδήτινα ἐκδήλωσιν τῶν Ἐνοριῶν μας, ἄχρι τῆς ἐμπράκτου μεταμελείας των διά τῆς ἀκυρώσεως διά τοῦ Ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου τοῦ αἰσχίστου αὐτοῦ νομοθετήματος».

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί