ΕΟΦ: Ανακαλεί συμπλήρωμα διατροφής

Συμπλήρωμα διατροφής, ανακοίνωσε ότι ανακαλεί ο ΕΟΦ, λόγω προβλήματος κατά το πρώτα άνοιγμα του φιαλιδίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ανακαλείται η παρτίδα 23Α662, με ημ/νία λήξης 04/2026 του συμπληρώματος διατροφής «TERRA FORTE Πόσιμο Διάλυμα» καθώς κατά το άνοιγμα εκτονώνεται αέριο και τρέχει υγρό της συσκευασίας σε μέρη του προϊόντος.

Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι εκδίδει την παρούσα απόφαση «με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής προληπτικής ανάκλησης της εταιρείας GENECOM ΙΚΕ, που παράγει το προϊόν. Η εταιρεία πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας και να την αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα»

«Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ», εφόσον ζητηθούν, καταλήγει.

Αναλυτικά η απόφαση του ΕΟΦ:

«Ανάκληση της παρτίδας 23Α662 του Συμπληρώματος Διατροφής ‘TERRA FORTE Πόσιμο Διάλυμα’.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄),

2. Τις διατάξεις της Αρ. πρωτ.: Γ5α/53625/21.09.2017 (ΦΕΚ 3328 B),

3. Την υπ’ αρ. πρ. 122292/14-11-2023 ενημέρωση της εταιρείας GENECOM ΙΚΕ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση της παρτίδας 23Α662, με ημ/νία λήξης 04/2026, του Συμπληρώματος Διατροφής ‘TERRA FORTE Πόσιμο Διάλυμα’, καθώς σε ορισμένα τεμάχια, κατά το πρώτο άνοιγμα του φιαλιδίου, διαπιστώθηκε εκτόνωση αερίου με ταυτόχρονη υπερχείλιση μέρους του περιεχομένου του υγρού.

Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής προληπτικής ανάκλησης της εταιρείας GENECOM ΙΚΕ, η οποία οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας και να την αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν».

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί