Χ. Μαμουλάκης για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Πολιτική εξαπάτηση το οριζόντιο χαράτσι στους ελεύθερους επαγγελματίες

Στη Βουλή η επιστολή διαμαρτυρίας της ΟΕΒΕΝΗ – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Ηράκλειο την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου

Την έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης ΝΔ, μετέφερε στη Βουλή ο Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, με την κατάθεση σχετικής επιστολής της Ομοσπονδίας, ως Κοινοβουλευτική Αναφορά προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Με την συγκεκριμένη επιστολή, η ΟΕΒΕΝΗ εκφράζει την έντονη αντίδραση των μικρομεσαίων επαγγελματιών στα προωθούμενα φορολογικά μέτρα και ζητά επιτακτικά την απόσυρση του νέου Φορολογικού Νομοσχεδίου. Παρουσιάζει επίσης παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι το νέο φορολογικό σύστημα των ελευθέρων επαγγελματιών – που ουσιαστικά καθορίζει ένα οριζόντιο τεκμαρτό εισόδημα – θα αποτελέσει την «ταφόπλακα» για χιλιάδες πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η ΟΕΒΕΝΗ καλεί τα μέλη της σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023, στις 12 το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.

Η σχετική επιστολή της ΟΕΒΕΝΗ​

Θέμα: Επιστολή επι του νέου φορολογικού συστήματος των ελευθέρων  επαγγελματιών – Κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας.  

Συνάδελφοι,  

εκφράζοντας την έντονη αντίδραση μας στα προωθούμενα φορολογικά μέτρα και  ζητώντας την επιτακτική απόσυρση του νέου Φορολογικού Νομοσχεδίου, καλείστε  στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την 

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 

στην Πλατεία Ελευθερίας και ώρα 12:00 

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Μέτρα για τον περιορισμό της  φοροδιαφυγής» στο οποίο περιλαμβάνεται η τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθέρων  επαγγελματιών και ευρύτερα των ατομικών επιχειρήσεων, δεν είναι τίποτα άλλο από  ένα ακόμα εισπρακτικό μέσο.  

Το νέο φορολογικό σύστημα των ελευθέρων επαγγελματιών που ουσιαστικά καθορίζει  ένα οριζόντιο τεκμαρτό εισόδημα, εάν τελικά εφαρμοστεί, θα αποτελέσει την  «ταφόπλακα» για χιλιάδες πολύ μικρές επιχειρήσεις.  

Το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα προσαυξάνεται αφενός με βάση το χρόνο  άσκησης του επαγγέλματος και αφετέρου σωρευτικά με βάση το ετήσιο κόστος  μισθοδοσίας και με βάση συντελεστή όταν ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος από τον  μέσο όρο του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ.  

Ο μέσος ετήσιος τζίρος του ΚΑΔ προσδιορίζεται με βάση τις δηλώσεις του  προηγούμενου φορολογικού έτους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιτηδευματίες με  μηδενικό κύκλο εργασιών. Το ποσό αυτό γνωστοποιείται με ανάρτηση στον ιστότοπο  της Α.Α.Δ.Ε. εντός διμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων  φορολογίας εισοδήματος εκάστου έτους. 

Με το νομοσχέδιο εισάγεται νέος τρόπος τεκμαρτής φορολόγησης για όλους τους  ασκούντες ατομική επιχείρηση, και ελεύθεροι επαγγελματίες. Η βάση της τεκμαρτής  φορολόγησης συνίσταται σε ένα ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση  ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ :

Α. Προσδιορισμός του τεκμαρτού ελάχιστου κέρδους 

Το ελάχιστο ετήσιο κέρδος προσδιορίζεται με βάση το ανώτερο από τα ακόλουθα ποσά  (διαζευκτικά): 

-Τον ετήσιο κατώτατο μισθό, όπως εκάστοτε ισχύει, προσαυξημένο κατά 10% για κάθε  τρία έτη δραστηριότητας μετά την εξαετία. Οι νέοι επαγγελματίες απαλλάσσονται για  τα τρία πρώτα έτη δραστηριότητας, ενώ για το 4ο έτος το τεκμαρτό ελάχιστο κέρδος  μειώνεται κατά 2/3 και για το 5ο έτος μειώνεται κατά 1/3. 

Με βάση τα παραπάνω το τεκμαρτό ελάχιστο κέρδος για ατομική επιχείρηση ή  ελεύθερο επαγγελματία εξαετίας διαμορφώνεται σε 780 Χ 14 = 10.920 ευρώ και  μειώνεται ή προσαυξάνεται ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος ως  ακολούθως: 

Έτη Επαγγελματικής  ΔραστηριότηταςΜείωση ή Προσαύξηση Τεκμήριο
1 έως 3 έτη Απαλλαγή 0
4 έτη Μείωση κατά 1/3 3.640,00€
5 έτη Μείωση κατά 2/3 8.280,00€
6 έτη —– 10.920,00€
7 έως 9 έτη Προσαύξηση κατά 10% 12.012,00€
10 έως 12 έτη Προσαύξηση κατά 20% 13.104,00€
Άνω των 12 ετών Προσαύξηση κατά 30% 14.196,00€

Β. Προσαύξηση του τεκμαρτού ελάχιστου κέρδους 

Το τεκμαρτό ελάχιστο κέρδος, όπως προσδιορίστηκε παραπάνω, προσαυξάνεται  περαιτέρω με τα ακόλουθα ποσά (σωρευτικά): 

α) ποσό 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας (μισθός, εργοδοτικές εισφορές,  παροχές σε είδος) του προσωπικού που απασχολεί ο υπόχρεος.  

β) σε περίπτωση που τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν τον μέσο όρο των  ετησίων ακαθάριστων εσόδων (τζίρου) του ΚΑΔ (Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας),  προσαύξηση κατά ποσοστό ανάλογο της υπέρβασης.  

Ειδικότερα:  

•Προσαύξηση 30% σε περίπτωση υπέρβασης κατά 100% του μέσου ετήσιου τζίρου  του ΚΑΔ 

•Προσαύξηση 70% σε περίπτωση υπέρβασης κατά 150% του μέσου ετήσιου τζίρου  του ΚΑΔ 

•Προσαύξηση 100% σε περίπτωση υπέρβασης κατά 200% του μέσου ετήσιου τζίρου  του ΚΑΔ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 

Παράδειγμα 1: Ατομική Επιχείρηση ή Ελεύθερος Επαγγελματίας 7ετίας που δεν  απασχολεί υπαλλήλους και δηλώνει καθαρό κέρδος 10.000 ευρώ. Θα φορολογηθεί για  τεκμαρτό ελάχιστο κέρδος 12.012 ευρώ.  

Ο φόρος που αναλογεί στα δηλωθέντα καθαρά κέρδη είναι 900 ευρώ, ενώ ο φόρος  που αναλογεί στο τεκμαρτό ελάχιστο κέρδος είναι 1.342,64 ευρώ. 

Παράδειγμα 2: Ατομικών Επιχειρήσεων & Ελεύθερων Επαγγελματιών άνω της  12ετίας που απασχολεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους υπάλληλο με μηνιαίο μισθό 

1.000 ευρώ. Δηλώνει ακαθάριστα έσοδα 32.000 και καθαρά κέρδη 16.000 (δαπάνες  50%). Το τεκμαρτό ελάχιστο κέρδος του βάσει ετών δραστηριότητας είναι 14.196  ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται (σωρευτικά): 

α. κατά το 10% του κόστους μισθοδοσίας (ετήσιοι μισθοί 1.000 Χ 14 μήνες συν  εργοδοτικές εισφορές 22,29% = 17.120,60 ευρώ), δηλαδή κατά 1.702,06 ευρώ β. κατά 100% λόγω υπέρβασης κατά 200% του μέσου ετήσιου τζίρου του κάδου,  δηλαδή κατά 14.196 ευρώ. 

Άρα το σύνολο του τεκμαρτού ελάχιστου κέρδους του Ατομικών Επιχειρήσεων &  Ελεύθερων Επαγγελματιών θα είναι 14.196 + 1.702,06 + 14.196 = 30.104,06 ευρώ.  

Ο φόρος που αναλογεί στα δηλωθέντα καθαρά κέρδη είναι 2.220 ευρώ, ενώ ο φόρος  που αναλογεί στο τεκμαρτό ελάχιστο κέρδος είναι 6.037,46 ευρώ. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Παρότι η εφαρμογή της προσαύξησης βάσει του μέσου ετησίου  τζίρου αποσκοπεί στον περιορισμό της δήλωσης υπερβολικών δαπανών, οδηγεί κατ’  αποτέλεσμα στη φορολόγηση τεκμαρτού κέρδους που πλησιάζει και σε πολλές  περιπτώσεις υπερβαίνει, τα ακαθάριστα έσοδα. Αυτό αποτελεί παράβαση του άρθρου  4 παρ. 5 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τη φορολόγηση με βάση την  πραγματική φοροδοτική ικανότητα και επιβάλλει τη φορολόγηση του καθαρού  κέρδους, που προκύπτει μετά την έκπτωση των δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα. 

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προϋποθέτει έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ  όλων των φορέων, με στόχο ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που θα λαμβάνει υπόψιν  τις πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τις ιδιαιτερότητες  κάθε επαγγέλματος και θα έχει ως βάση τη συνεισφορά εκάστου στα δημόσια βάρη  ανάλογα με τις πραγματικές δυνάμεις του και όχι με «τεκμαρτά» απολύτως ανύπαρκτα  εισοδήματα.  

Η Κυβέρνηση δείχνει ότι αγνοεί την πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία των  ελευθέρων επαγγελματιών, των επιστημόνων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,  μετά από την υπερδεκαετή οικονομική και κοινωνική κρίση, λόγω μνημονίων,  πανδημίας, ενεργειακής κρίσης, ακρίβειας και πληθωρισμού.  

Συνάδελφοι, η συμμετοχή όλων σας στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την 

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 

στην Πλατεία Ελευθερίας και ώρα 12:00 

κρίνεται απολύτως απαραίτητη. Το ζήτημα είναι ζωτικής σημασίας για την  ύπαρξη μας και την αξιοπρέπεια μας.  

Λέμε ΟΧΙ στη στοχοποίηση και τον αφανισμό των ελευθέρων επαγγελματιών  και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.  

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί