Δίκτυο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας: Να συνεχίσει η χρηματοδότηση και λειτουργία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου

Επιστολή στήριξης από το Δίκτυο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας στάλθηκε στο Υπουργείο Υγείας, με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση της χρηματοδότησης και λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου.

Στην επιστολή αναφέρεται αναλυτικά:

Όπως γνωρίζετε, από το 2008 έχει συσταθεί το (άτυπο) Δίκτυο των Κινητών Μονάδων Ψυχικής  Υγείας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. με σκοπό την προώθηση του επιστημονικού μας έργου, την  ανταλλαγή εμπειριών, τον συντονισμό των ενεργειών, καθώς και την επίλυση κοινών  προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Κινητές Μονάδες. Το Δίκτυο, στο οποίο συμμετέχει το  επιστημονικό προσωπικό των Κινητών Μονάδων, είχε μάλιστα οργανώσει έως το 2014 και  πανελλαδικές συναντήσεις με την μορφή Συνεδρίων.  

Τον τελευταίο χρόνο, με πρωτοβουλία των παλαιότερων συναδέλφων – επαγγελματιών ψυχικής  υγείας το δίκτυο των Κινητών Μονάδων έχει επανασυσταθεί.  

Έχουμε ήδη ξεκινήσει και συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε σταθερές συναντήσεις σε μηνιαία  βάση. Γίνεται προσπάθεια να κινητοποιήσουμε την συμμετοχή όλων των Κινητών Μονάδων πού  έχουν συσταθεί, περίπου 20 Μονάδες σε όλη τη χώρα. Έχουμε κατακτήσει σημαντική συμμετοχή  στις διεργασίες του Δικτύου, με αποτέλεσμα σε κάθε μηνιαία συνάντηση να συμμετέχουν σε  σταθερή βάση δέκα με δεκαπέντε Κινητές Μονάδες. 

Μέσω της λειτουργίας του Δικτύου μας έχουν αντιμετωπισθεί πολύ σημαντικά θέματα. Έχουν  γίνει συντονισμένες προσπάθειες προώθησης του επιστημονικού μας έργου, με δημοσιεύσεις σε  έγκυρα επιστημονικά περιοδικά εγχώρια και ξένα, και, συμμετοχή σε Συνέδρια, έχει  πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας με σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων, της  αποτελεσματικότητας, καθώς και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Κινητές Μονάδες. Σε  αυτή τη φάση συνεργαζόμαστε μεταξύ μας για να προσδιορίσουμε τομείς – προβλήματα που  μπορούμε να εργαστούμε από κοινού.  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στην τελευταία διαδικτυακή συνάντηση του Δικτύου μας  την Πέμπτη 13/7/23, ενημερωθήκαμε για άλλη μια φορά από τον Ψυχίατρο κ. Βγόντζα,  Επιστημονικά Υπεύθυνο της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου Κρήτης,  πως η συγκεκριμένη Κινητή Μονάδα, που λειτουργεί στο πλαίσιο ενός δημόσιου φορέα υγείας και  παρέχει αποδεδειγμένα αξιόλογο επιστημονικό έργο, καλύπτοντας τις ανάγκες περιοχής 120.000- 140.000 κατοίκων προάγοντας τις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής στην πράξη, δεν έχει  εξασφαλίσει τη συνέχιση της χρηματοδότησής της ούτε καν για τον τρέχοντα μήνα και δεν  υπάρχει καμία επίσημη δέσμευση απ’ ότι καταλάβαμε για τη συνέχιση της χρηματοδότησής της.  

Αντίστοιχη ενημέρωση είχαμε λάβει από τον κ. Βγόντζα και στη διαδικτυακή συνάντησή του  Δικτύου μας στις 15/12/22, όπου και σας είχαμε αποστείλει και τότε σχετικό έγγραφο. Η λύση που  είχε δοθεί τότε είχε προσωρινό χαρακτήρα και σήμερα βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο  σημείο μηδέν, καθώς διακυβεύεται ξανά η συνέχιση της ύπαρξης και λειτουργίας της εν λόγω  μονάδας.  

Η παραπάνω εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στα μέλη του Δικτύου μας, καθώς  είναι λυπηρό και αδιανόητο να συντηρείται κλίμα απροσδιοριστίας, ανασφάλειας και ασυνέχειας  για κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας, η δημιουργία, η λειτουργία αλλά και η βιωσιμότητα των  οποίων είναι ένας διαρκής αγώνας για το προσωπικό τους, ιδιαίτερα όσων επιχειρούν στην  Περιφέρεια της χώρας. Ας μη ξεχνάμε ότι μιλάμε για δομές που είναι στην πρώτη γραμμή  αντιμετώπισης ψυχιατρικών και ψυχολογικών αναγκών της κοινότητας που υπηρετούν και της  μείωσης των ακούσιων νοσηλειών όλα τα προηγούμενα χρόνια.  

Έχουμε βιώσει στο παρελθόν, αλλά και πρόσφατα, πόσο επιδρά η αρνητική αυτή κατάσταση στο  ηθικό του προσωπικού και κατ’ επέκταση στη θεραπευτική διαδικασία και την ευρύτερη  λειτουργία της Μονάδας. Από την άλλη πλευρά, θα θέλαμε να τονίσουμε πως είναι απολύτως  απαραίτητο να διασφαλίσουμε ως χώρα τις ολιγάριθμες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν στην Ελληνική Περιφέρεια, όταν  μάλιστα αυτές είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές. Οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας από  κοινού με Κέντρα Ψυχικής Υγείας αποτελούν τον πυρήνα του συστήματος ψυχικής υγείας για την  Ελληνική Περιφέρεια. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τους συναδέλφους της Κινητής  Μονάδας Ψ.Υ. ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου Κρήτης και στηρίζουμε αποφασιστικά το αίτημα για  απρόσκοπτη συνέχιση της χρηματοδότησης και λειτουργίας της, όπως και όλων των ΚΜΨΥ.  

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί