«Εµπλουτισµός και αναβάθµιση υποδοµών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στο Πανεπιστήµιο Κρήτης»: Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πράξης

Το Πανεπιστήµιο Κρήτης διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσµάτων της Πράξης µε τίτλο: «Εµπλουτισµός και αναβάθµιση υποδοµών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στο  Πανεπιστήµιο Κρήτης», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» και χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς  πόρους µέσω του ΠΔΕ.  

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 και ώρα 17:30 στο «Αµφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στην Πανεπιστηµιούπολη Βουτών, Ηράκλειο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Χαιρετισµοί εκ µέρους της Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

Παρουσίαση της Πράξης “Εµπλουτισµός και Αναβάθµιση Υποδοµών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανεπιστήµιο Κρήτης”  µε Κωδικό ΟΠΣ 5030485 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη», Νικόλαος Χανιωτάκης, καθηγητής Τµήµατος Χηµείας Πανεπιστηµίου  Κρήτης, Επιστηµονικά Υπεύθυνος Πράξης 

Παρουσίαση του Υποέργου 1: 

«Υποδοµές Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής και Δια Βίου Μάθησης», Αντώνης Σαββίδης, καθηγητής Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστηµίου Κρήτης, Επιστηµονικά Υπεύθυνος Υποέργου 

Παρουσίαση του Υποέργου 2: 

«Σύγχρονα επιστηµονικά όργανα για παγκοσµίως πρωτοποριακή  εκπαίδευση των φοιτητών της ΣΘΕΤΕ του ΠΚ» 

Μαρία Βαµβακάκη, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας  Υλικών Πανεπιστηµίου Κρήτης, Επιστηµονικά Υπεύθυνη Υποέργου 

Παρουσίαση του εξοπλισµού, των νέων δυνατοτήτων  και των λειτουργιών που παρέχονται στο Ίδρυµα, 

Αλέξανδρος Ψήτος, TELMACO Α.Ε. 

Σύντοµη επίδειξη λειτουργίας των εγκατεστηµένων υποδοµών  (συντονισµός: Εµµανουήλ Ζουράρης, Προϊστάµενος Τµήµατος  Τεχνολογιών Εκπαίδευσης ΚΥΥΤΠΕ): 

– Διασύνδεση µε Χειρουργεία ΠΑΓΝΗ 

– Διασύνδεση µε αίθουσες τηλε-εκπαίδευσης στην Πανεπιστηµιούπολη  του Ρεθύµνου 

– Διασύνδεση µε άλλα Ιδρύµατα (ΕΛΜΕΠΑ, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΑΠΘ, Πανεπιστήµιο της ROUEN)

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί