Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη Λότζια 

Συνεδριάζει την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17.55  το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου  στην Αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος» στη Λότζια με δεκαεφτά (17) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση του Α’ σταδίου της μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση κυκλοφοριακής μελέτης της παλιάς πόλης» (απόφαση     43/2023 Οικονομικής Επιτροπής). 
 2. Προσθήκη 10 θέσεων στάθμευσης μονίμων κατοίκων στη ζώνη Γ της Παλιάς Πόλης, επί της οδού Σοφοκλέους (απόφαση 9/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 3. Έγκριση δράσεων και τεχνικών παρεμβάσεων στα πλαίσια του
  Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Global Water Partnership – Mediterranean
  και του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 12/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 4. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ΄ τρίμηνο του 2022 (απόφαση 8/2023 Οικονομικής Επιτροπής). 
 5. Αίτημα παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 122.697/2022 σύμβασης υπηρεσίας μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της δικηγόρου Φουκάκη Μαρίας. 
 6. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του οικισμού Αγ. Βλάση και β) στην οδό Κωνσταντίνου Αστρινάκη». 
 7. Έγκριση διενέργειας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η. περιοχή Φορτέτσας της 4ης Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου.  
 8. Εισήγηση της Εκτιμητικής Επιτροπής Κινητών Πραγμάτων, που αφορά στην Εκποίηση Μηχανημάτων Έργου κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου.
 9. Διαγραφές και Διορθώσεις Τελών και Προστίμων Εκδιδομένων Λογαριασμών. 
 10. Έγκριση ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την (γενική) υπηρεσία με τίτλο «Ψηφιακές Διαδρομές Οίνου : Το κρασί σαν μέσο προβολής και προώθησης του Πολιτιστικού αποθέματος του Ηρακλείου».  
 11. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 322/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2023 -2024.
 12. Διαγραφή υπολοίπου εισφοράς Ουρανίας Πετσαλάκη. 
 13. Διαγράφη προστίμου κοινόχρηστων χώρων έτους 2021. 
 14. Χορήγηση παράτασης συνολικού χρόνου της Προμελέτης Συγκοινωνιών και ΗΜ της μελέτης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας στην εκτός των τειχών περιοχή». 
 15. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Ηρακλείου». 
 16. Εξέταση της με αρ. πρωτ. 118.853/2023 αίτησης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του είδους «Προμήθεια ενός (1) διπλοκάμπινου ημιφορτηγού PICK-UP 4×4 – τμήμα 2- του με αρ. πρωτ. 46.857/26-05-2021/ Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 133074 Διαγωνισμού για την Προμήθεια οχημάτων της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας και του Τμήματος Πρασίνου».
 17. Ορισμός Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 

                                     

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί