Νέα προγράμματα κατάρτισης με εκπαιδευτικό επίδομα 1.000 €

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Τα προγράμματα υλοποιούνται από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης και η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί από 09/01/2023 έως 10/02/2023.

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Κρήτη» υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης σε 5 εκπαιδευτικά αντικείμενα τα οποία απευθύνονται, συνολικά, σε 190 ωφελούμενους, περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική εκπαίδευση διάρκειας 200 ωρών και οδηγούν σε δωρεάν πιστοποίηση από την TUV Hellas. Το εκπαιδευτικό επίδομα που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι αντιστοιχεί σε 1.000€ (5€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης).

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν εργαζόμενοι μόνο του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας) και αυτοπασχολούμενοι με την προϋπόθεση να είναι κάτοικοι της Περιφέρειας Κρήτης, είτε να είναι εργαζόμενοι/αυτοαπασχολούμενοι σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκατάστημα) στην Περιφέρεια Κρήτης. Σημειώνεται, ότι ειδικά για τις κατηγορίες εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχείρηση που νομίμως χαρακτηρίζεται εποχική (άρθρο 31 ν. 4144/13), αυτοί δύνανται να είναι ωφελούμενοι ακόμα κι αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. 

Τα αντικείμενα κατάρτισης μεταξύ των οποίων μπορούν να επιλέξουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής: 

  1. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social Media Marketing
  2. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce)
  3. Στέλεχος εστίασης – διοίκησης μονάδων εστίασης
  4. Πωλητής –  Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου
  5. Στέλεχος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουριστικό τομέα

Οι καταρτίσεις θα διεξαχθούν από την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός είτε με τη μέθοδο της μικτής κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή/διά ζώσης διδασκαλία, είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση), είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στη σελίδα https://training.crete-exporters.com από τις 09/01/2023 και ώρα 12:00 έως τις 10/02/2023 και ώρα 15:00. Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν στην παραπάνω ιστοσελίδα ή να αποστείλουν email στο training@crete-exporters.com.

Το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Κρήτη» έχει MIS 5104012 και έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί