ΠΑΓΝΗ: Νέα υπόθεση αυθαιρεσίας του διοικητή: Κατάργησε “στη ζούλα” τον πανεπιστημιακό διευθυντή του ΤΕΠ!

Πώς κατάργησε τον διευθυντή την τελευταία εργάσιμη μέρα του 2022, χωρίς καν να του κοινοποιήσει απόφαση ή να τον ενημερώσει! – Ολόκληρο το εξώδικο που έστειλε ο καταργηθείς διευθυντής, αναπληρωτής καθηγητής, Γ. Νότας- Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής τη Δευτέρα για τις υποθέσεις Νότα και αναισθησιολόγων

Μια νέα υπόθεση περίεργου χειρισμού από τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ Γ. Χαλκιαδάκη (που πλέον καταγγέλλεται και από “δικούς του” ανθρώπους) έρχεται στην επικαιρότητα. Αυτή τη φορά ο πανεπιστημιακός, αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής Γεώργιος Νότας, προϊστάμενος του Διατομεακού Τμήματος του Τ.Ε.Π. με θητεία ακόμα αρκετούς μήνες, καταργήθηκε αυθαίρετα την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 2022 και αντικαταστάθηκε με απόφαση του διοικητή, από άλλο γιατρό, κατώτερης βαθμίδας. Μάλιστα ο διοικητής δεν έκανε καν τον “κόπο” να ενημερώσει τον κ. Νότα, ο οποίο πληροφορήθηκε εκ των υστέρων την κατάργηση και αντικατάστασή του!

Εκτός των άλλων, ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ αγνόησε τη νομοθεσία που προβλέπει ότι προϊστάμενος πρέπει να είναι γιατρός μέλος ΔΕΠ, ενώ με νομοθετική ρύθμιση η θητεία των νυν προϊσταμένων παρατάθηκε από 2 σε 3 χρόνια, άρα στην προκειμένη περίπτωση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Γ. Νότας έστειλε την περασμένη Πέμπτη εξώδικο στον διοικητή, ζητώντας την ακύρωση των παράνομων και αυθαίρετων ενεργειών του και την αποκατάσταση του ίδιου. Μάλιστα το εξώδικο κοινοποιήθηκε στο υπουργό Υγείας, στον διοικητή της ΥΠΕ, στον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής και στον προϊστάμενο της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΠΑΓΝΗ. Μάλιστα τη Δευτέρα έχουν γενική συνέλευση η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, και ένα από τα θέματα της συζήτησης είναι η κατάργηση του προϊσταμένου των ΤΕΠ καθώς επίσης η άλλη απίστευτη ιστορία με τον κατ’ οίκον έλεγχο των αναισθησιολόγων που νοσούσαν με covid.

Διαβάστε το εξώδικο του κ. Νότα που υπογράφει ο δικηγόρος Γ. Λεβέντης:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Του Νότα Γεωργίου του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτή Καθηγητή Επείγουσας Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατοίκου Καλεσσών Δήμου Μαλεβιζίου.

ΚΑΤΑ

Του Χαλκιαδάκη Γεωργίου, Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

ΚΑΤΑ

Της με αριθμό 221/2022 απόφασης Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου με θέμα: “Ορισμός Προσωρινού Προϊσταμένου του Διατομεακού Τμήματος του Τ.Ε.Π.”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

 1. Πλεύρη Αθανάσιο, Υπουργό Υγείας, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους 17, 
 2. Παπαβασιλείου Νεκτάριο, Διοικητή 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.
 3. Κοχιαδάκη Γεώργιος, Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 4. Τζανάκη Νικόλαο, Προϊστάμενο Ιατρικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Στις 30.12.2022 προβήκατε στην έκδοση της με αριθμό 221/2022 απόφασης με θέμα: “Ορισμός Προσωρινού Προϊσταμένου του Διατομεακού Τμήματος του Τ.Ε.Π.”, η οποία έλαβε τον αριθμό πρωτ. 29160 ΕΞ 2022. Με την ανωτέρω απόφαση ανακαλέσατε τη με αριθμό 342/03.09.2020 απόφαση Διοικητή ΠΑ.Γ.Ν.Η., με την οποία είχα οριστεί προσωρινά Προϊστάμενος του Διατομεακού Τμήματος Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και ορίσατε νέο Προσωρινό Προϊστάμενο τον Σμπυράκη Νικόλαο του Στυλιανού, ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή ειδικότητας Χειρουργικής. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης διαμαρτύρομαι εντονότατα, καθώς αποτελεί παράνομη διοικητική πράξη, η οποία έχει εκδοθεί κατά πλήρη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αναστάτωση και θίγει άμεσα προσωπικά και εμένα. Ειδικότερα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001, όπως έχoυν τροποποιηθεί και ισχύουν “… Σε κάθε νοσοκομείο δυναμικότητας άνω των 300 κλινών, καθώς και στο νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα κάθε περιφερειακής ενότητας των Περιφερειών του ν. 3852/2010 (Α’ 87) συνίσταται αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών. … Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τ.Ε.Π. με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, ο διορισμός, ως Προϊσταμένου αυτού, ιατρού Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή του Ε.Σ.Υ., ο τρόπος συνεργασίας αυτού με το Ε.Κ.Α.Β. και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων. …».

Σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η με αριθμό Υ4δ/Γ.Π. οικ. 22869 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄874), με θέμα “Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.”, με την οποία ρυθμίστηκαν τα ανωτέρω θέματα. Ειδικότερα, για τη στελέχωση του Τ.Ε.Π. με ιατρικό προσωπικό σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2889/200, η υπουργική απόφαση ορίζει ότι στα Τ.Ε.Π. συνίσταται ικανός αριθμός θέσεων ιατρικού προσωπικού και κατ’ ελάχιστον α) μία (1) θέση Διευθυντή του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας και β) δύο (2) θέσεις Επιμελητή Α`, και μία (1) θέση Επιμελητή Β` του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας.

Περαιτέρω, στην παρ. 6 της ίδιας υπουργικής απόφασης ορίζονται τα πρόσωπα που δύνανται να προΐστανται των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, με ειδική μνεία στα Τ.Ε.Π. Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, μεταξύ αυτών και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου αναφέρεται ότι  δύναται να προΐσταται ιατρός μέλος Δ.Ε.Π. αντίστοιχης βαθμίδας και ειδικότητας.

Πρόσφατα τροποποιήθηκε η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του Ν. 2889/2001 με το άρθρο 12 του Ν. 4999/2022, με την οποία ρυθμίζεται το ζήτημα της τοποθέτησης προϊσταμένων ιατρικών μονάδων ή Τμημάτων των νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.. Στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις» ορίζεται ότι:  “2. Όσοι είναι μοναδικοί Διευθυντές και υπηρετούν ως προσωρινοί προϊστάμενοι τμήματος ή μονάδας, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται αμελλητί ως προσωρινοί προϊστάμενοι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, όσοι υπηρετούν ως προσωρινοί προϊστάμενοι τμήματος ή μονάδας, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη συμπλήρωση τριετίας από τον ορισμό τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η θητεία των υπηρετούντων προσωρινών προϊσταμένων του προηγούμενου εδαφίου διακόπτεται πριν από τη συμπλήρωση τριετίας, αν οριστεί Συντονιστής Διευθυντής αντίστοιχης ειδικότητας από προκήρυξη στο εν λόγω Τμήμα ή Μονάδα. Αν οι υπηρετούντες προσωρινοί προϊστάμενοι έχουν ήδη συμπληρώσει τριετία από τον ορισμό τους, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως τον ορισμό νέων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12, η οποία ολοκληρώνεται χωρίς καθυστέρηση με ευθύνη των Διοικητών των νοσοκομείων.”

Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό Υ4δ/Γ.Π. οικ. 22869 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄874), με θέμα “Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.”, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν, δικαιούμαι να κατέχω τη θέση του προσωρινού Προϊσταμένου του Διατομεακού Τμήματος Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπως την κατείχα με την με αριθμό 342/03.09.2020 απόφαση, την οποία εντελώς παράνομα ανακαλέσατε.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4999/2022, ως προσωρινός Προϊστάμενος, κατά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, δικαιούμαι και επιβάλλεται κατά νόμο να συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντά του προσωρινού Προϊσταμένου του Διατομεακού Τμήματος Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, έως τη συμπλήρωση τριετίας από τον ορισμό μου, ήτοι 02.09.2023.  

Κατά τα ανωτέρω η απόφασή σας, είναι παντελώς παράνομη και αναιτιολόγητη και στηρίζεται σε ανύπαρκτη προυπόθεση, καθόσον:

 1. Η ανάκληση της 342/2020 απόφασης είναι κατά τα ανωτέρω απόλυτα παράνομη.
 2. Ουδέποτε κοινοποιήθηκε σε εμένα, που είμαι ο άμεσα ενδιαφερόμενος, όπως κατά νόμο και τους κανόνες της χρηστής διοίκησης απαιτείται. 
 3. Η νόμιμη ανάκληση της απόφασης αυτής (342/2020) αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση και πρόκριμα για την έκδοση της απόφασης που λάβατε. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει το νόμιμο έρεισμα για να θεωρήσετε ότι έχει κενωθεί η θέση του Διευθυντή των ΤΕΠ, και να εκλάβετε τον κ. Σμπυράκη ως δήθεν κατέχοντα τη μοναδική οργανική θέση του Διευθυντή των ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ και να τον τοποθετήσετε στη θέση μου, χωρίς μάλιστα να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία ούτε να πληρούνται οι νόμιμες προυποθέσεις. 

Για τους λόγους αυτούς Διαμαρτύρομαι εντονότατα για την ανωτέρω παράνομη συμπεριφορά σας και σας Προσκαλώ εντός τριών (3) ημερών από την επίδοση της παρούσας να ανακαλέσετε τη με αριθμό 221/2022 απόφαση Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου με θέμα: “Ορισμός Προσωρινού Προϊσταμένου του Διατομεακού Τμήματος του Τ.Ε.Π.” διαφορετικά σας Δηλώνω ότι μετά τη πάροδο της προθεσμίας αυτής θα λάβω όλα τα ενδεικνυόμενα από το νόμο μέτρα εναντίον σας και κατά της προσβαλλομένης αποφάσεως για την προάσπιση και διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων μου και πρωτίστως θα αιτηθώ την άρση της παρούσας κατάστασης που θίγει τα δικαιώματά μου μέσω της διαδικασίας των Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών.

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα τη παρούσα προς το Χαλκιαδάκη Γεώργιο, Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα όπως προβεί στην ανάκληση της αναφερομένης αποφάσεως εντός της οριζόμενης προθεσμίας. 

Ηράκλειο, 2 Ιανουαρίου 2023

      Ο εξωδίκως δηλών   Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Γεώργιος Νότας Γιάννης Λεβέντης

Αναπληρωτής Καθηγητής Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω 

Ιατρικής Σχολής Π.Κ.  

Δείτε:

“Αριστεία” στο ΠΑΓΝΗ: Έστειλαν γιατρό εργασίας στο σπίτι αναισθησιολόγων με covid για να επιβεβαιώσουν την ασθένεια!

Οι γιατροί του ΕΣΥ καταγγέλλουν για αυταρχισμό τη διοίκηση του ΠΑΓΝΗ

ΠΑΓΝΗ: Ο διοικητής απαξιώνει γιατρούς επειδή… ασθένησαν με covid! – Τι καταγγέλλει η διευθύντρια της Αναισθησιολογικής

Βουλευτές Κρήτης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Απαράδεκτη συμπεριφορά του Διοικητή του  ΠαΓΝΗ – Να τον αποπέμψει ο υπουργός

Υγειονομικοί ΣΥΡΙΖΑ για αθλιότητες Χαλκιαδάκη στο ΠΑΓΝΗ: Μακράν η χειρότερη διοίκηση που πέρασε από το νοσοκομείο

Ακόμα και ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου καταγγέλλει ομόφωνα τα έργα και τις ημέρες του διοικητή του ΠΑΓΝΗ

Διοικητής ΠΑΓΝΗ: Παρά τη γενική σε βάρος του κατακραυγή, αντί συγγνώμης επιτίθεται στους πάντες και τους βγάζει ψεύτες!

ΠΑΓΝΗ: Κλείνουν καλοριφέρ, κλιματισμός, φώτα το χειμώνα!- Απίθανη απόφαση του διοικητή για “οικονομία” στο ρεύμα! (έγγραφο)

 Ο νέος διοικητής του ΠΑΓΝΗ, η πρωτόδικη καταδίκη, η αθώωση στο Εφετείο και το κατηγορητήριο καταπέλτης

Η δεύτερη καταδίκη του νέου διοικητή του ΠΑΓΝΗ, η αγωγή 1,5 εκατ. €, η ΕΔΕ και οι μηνύσεις σε γιατρούς “κατηγόρους” του

Σχετικά Άρθρα

One Thought to “ΠΑΓΝΗ: Νέα υπόθεση αυθαιρεσίας του διοικητή: Κατάργησε “στη ζούλα” τον πανεπιστημιακό διευθυντή του ΤΕΠ!”

 1. Άριστος

  Ο συγκεκριμένος ποτέ δεν εξελέγη από το πανεπιστήμιο για θέση καθηγητή Επείγουσας Ιατρικής. Εξελέγη Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας.
  Ο φαντης και το ρετσινόλαδο…
  Ο νυν διευθυντής έχει προϋπηρεσία στο ΤΕΠ Αυστραλίας και Ηνωμένου Βασιλείου.
  Για ψάξτε πέρα από τα εξώδικα.

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί