Ο… Σατανάς που αναστάτωσε το Ηράκλειο, πριν 108 Πρωτοχρονιές! (εικόνα)

Πρωτοχρονιά του 1915, 108 χρόνια πριν. Ένας… “Σατανάς” χτυπά στο Ηράκλειο! Είναι η σατιρική εφημερίδα που κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή στην πόλη, με εκδότη τον Μ. Παλληκαράκη. Η έκδοση της ήταν εβδομαδιαία και για πρώτη φορά την είδαν οι Ηρακλειώτες το καλοκαίρι του 1914.

Ο “Σατανάς” μοιράζει στο πρωτοχρονιάτικο φύλλο του 1915 δώρα και ευχές, από την ηγεσία της χώρας, μέχρι τους κατοίκους του Ηρακλείου. Με πολλά πειράγματα, φυσικά!

Δείτε το φύλλο και διαβάστε τί έγραφε το στιχούργημα, το οποίο υπέγραφε ο “Ζίδης”. (Διατηρούμε την ορθογραφία)

Η εφημερίδα υπάρχει στα αρχεία της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Εμμέτρως τας προσρήσεις του δια το ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ

Ο «Σατανάς» για να πιαστούν διαμοιράζει φέτος

Στο Έθνος, ό,τι πεθυμούν, μικροί, μεγάλοι, όλοι

Να πάρη επί τέλους πλειά τη ξακουσμένη Πόλι,

Γιατί καλά το βλέπωμε κ’ ημείς και τα παιδιά μας

Αλληώς δεν θα ‘συχάσωμε να κάτσωμε στ’ αυγά μας.

Στον Κωνσταντίνο εύχομαι να πιάση τον Εμβέρη

Και τον Σαββώφ και τους λοιπούς, δεμένους να τους φέρη,

Μόλις δε τους ξεβαρεθή τότ’ εγώ τους γατζώνω

Τους πέρνω (sic)εις την Κόλασι, τους βράζω τους μουτζώνω

Στον Βενιζέλον εύχομαι φια όσους τον υβρίζουν

Θέσες πολλές ή… βούλωμα, δια να μη γογγύζουν.

Στο ρασοφόρο εύχομαι, μα εις το πληο μεγάλο

να μη μας διάση τη γωνιά για να μη φέρουν άλλον.

Γιατί τα έχομε καλά και μας υποστηρίζει

κι όλο το Κάστρο αν πάρωμε, αυτός δεν χαμπαρίζει.

Τόσον δε προοδεύομε, που όλοι θα σα πούνε

πως «Σατανάς» και «Δαίμονας» εδώ κυριαρχούνε.

Εύχομαι στο Διευθυντή κρασί νάχη στο σπήτι

να κάνη κει τη ρέουλα, μη τούβγη ‘πο τη μύτη

Για να πηγαίνω και εγώ, με χωρίς χαρτζηλήκι

οσάκις θα ευρίσκωμαι, να τηνε κάνω μπρίκι.

Και στους συντάκτας εύχομαι, που τόσο κοπιάζουν

ν’ αναδειχθούνε γρήγορα φύλλο κι αυτοί να βγάζουν.

Και εις του πωλητάδες μας ευνοϊκό ζαράκι

και μποναμάδες μπόλικους και λίγο…χασισάκι

Εύχομαι στους συνδρομητάς όπου θα μας πληρώσουν

στεναχωρία να μη δουν… ως που να κακαρώσουν

Στα’ απένταρους, στα’ αδέκαρους εύχομαι να πλουτίσουν

στους πλούσιους επιχείρισες που να ευδοκιμήσουν

Στους μαθητάς από καρδιάς ευχάς για ν’ ακουσθούνε

διπλόσκολα, περίπατους και να προβιβασθούνε

Και στα κορίτσια συνιστά συνιστά ο Σατανάς και γράφει

σκληρόκαρδα μη φαίνωνται μη μείνουνε στο ράφι

Εύχομαι και στα δουλικά να γίνουνε κυρίες

να λείψουν και τα σκάνδαλα κ’ η τόσες φασαρίες

Εύχομαι δ’ έτι γενικώς σε όσους μ’ αγοράζουν

σ’ όσους μ’ υποστηρίζουνε και σ’ όσους με διαβάζουν

Χρυσές δουλιές, χίλια καλά στο σπήτι των να δούνε

και ότι άλλο εύχονται καθώς κι ότι ποθούνε

Σε όσους δεν με θέλουσι ή με διαβάζουν τζάμπα

να πέσουνε τους εύχομαι, στη γλώσσα του Τσουράπα

Και τελευτών υπόσχομαι τα’ εχθρούς να σατυρίζω

τους φίλους μου καλούς κακούς να τους υποστηρίζω

Με λίγα λόγια ο Σατανάς θα κάνη μία χάρι,

σ’ όσους θα τόνε πέρνουνε αυτός να μη τους πάρη!

ΖΙΔΗΣ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί