Συμφωνία: Η Attica Group απορροφά την ΑΝΕΚ

Υπογράφηκε, χθες το μεσημέρι, το MoU μεταξύ πιστωτών της ΑΝΕΚ.

Οι πιστωτές αποδέχθηκαν το επικαιροποιημένο “σχέδιο διάσωσης” της κρητικής ακτοπλοϊκής, που υπέβαλε η Attica και εφόσον γίνει αποδεκτό από μετόχους και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, θα «κουρέψουν» τις απαιτήσεις τους κατά σχεδόν 70%.

Ως αντάλλαγμα για το «κούρεμα» πήραν earn-out scheme. Τη δυνατότητα να ανακτήσουν μελλοντικά κέρδη του ενιαίου σχήματος Attica-ANEK, εφόσον η τιμή του πετρελαίου επιστρέψει στα μεσοσταθμικά επίπεδα του 2019 ή κάτω από αυτά.

Το earn-out ισχύει για τις χρήσεις 2023 και 2024 και η απόδοσή του βαίνει φθίνουσα.

Πιο αναλυτικά:

Σε συμφωνία με τους μεγαλύτερους πιστωτές και μετόχους που εκπροσωπούν ποσοστό 57,7% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Anek Lines κατέληξε η Attica Group, που θα απορροφήσει την κρητική ναυτιλιακή εταιρεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επετεύχθη συμφωνία μεταξύ της Attica Group και των μεγαλυτέρων πιστωτών («ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», «ASTIR NPL FINANCE 2020-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», «CROSS OCEAN AGG COMPANY I») και μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου («ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», «ATTICA BANK», «CROSS OCEAN AGG COMPANY I» και «VΑRΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.») της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» («ΑΝΕΚ»), με περιεχόμενο:

α) τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από τη Εταιρία με σχέση ανταλλαγής μία (1) κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA και

β) την καταβολή του ποσού των 80.000.000 ευρώ προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝΕΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους € 236.419.251,23 ευρώ πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) από το ενοποιημένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

Η συμφωνία απεστάλη χθες (20.9.2022) από τους νομικούς συμβούλους προς υπογραφή από τους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών θα συγκληθούν σύμφωνα με το νόμο και τα καταστατικά τους για να αποφασίσουν σχετικά με την έναρξη και τις επιμέρους παραμέτρους της διαδικασίας συγχώνευσης.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής θα συζητηθεί εν συνεχεία στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών και θα επιβεβαιωθεί με έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για το δίκαιο και εύλογο. Η συγχώνευση θα τεθεί προς έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιριών. Η συναλλαγή υπόκειται πέραν της έγκρισης των αρμοδίων οργάνων των δύο εταιριών στους συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές όρους και αιρέσεις (λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και κάθε άλλη τυχόν απαιτούμενης έγκρισης ή άδειας).

Η Εταιρία εκτιμά ότι η συναλλαγή θα αποβεί προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και των προμηθευτών των δύο εταιριών και της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας γενικότερα.

Η παρούσα Ανακοίνωση αποτελεί ταυτόχρονα και απάντηση στην από 20.9.2022 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αφορμή σχετικό δημοσίευμα ιδίας ημερομηνίας στον έντυπο τύπο.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί