Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ ΕΛΜΕΠΑ-ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Σύμφωνο Συνεργασίας, υπογράφηκε στις 11 Μαΐου ’22, μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και της Πολυμετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.) στην Πρυτανεία.

Πρόκειται για μία στρατηγική και καινοτόμο συνεργασία για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης, κατάρτισης και εκπαίδευσης τόσο προς τους φοιτητές/απόφοιτους του ΕΛΜΕΠΑ όσο και προς τα μέλη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασής του.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπογράφηκε από τον πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ, κ. Νίκο Κατσαράκη και την πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., κ. Στέλλα Καλογεράκη, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους δεν έκρυψαν την αισιοδοξία και τον ενθουσιασμό τους για τις προοπτικές της συνεργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα έχει δύο (2) άξονες:

1. Τη σύμπραξη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με τις πέντε (5) Σχολές και τα αντίστοιχα Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ, για δράσεις εκπαιδευτικού/συμβουλευτικού χαρακτήρα. 2. Τη σύμπραξη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με τα Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του ΕΛΜΕΠΑ, για δράσεις ερευνητικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα
Προτάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης.Συγκρότηση ομάδων εργασίας στις οποίες θα μετέχουν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και Στελέχη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., με σκοπό τον σχεδιασμό κοινών δράσεων για τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών και των αποφοίτων.Εκπόνηση διπλωματικών και πτυχιακών εργασιών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.Θέσεις πρακτικής άσκησης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..Κοινές ερευνητικές προτάσεις σε θέματα ενέργειας, οικονομικών και κοινωνικών επιστημών καθώς και σε θέματα μουσικής τεχνολογίας και ακουστικής. Πεδία εφαρμογής ερευνητικών αποτελεσμάτων στις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..Επιστημονικές εκθέσεις. Καινοτόμες μελέτες εφαρμογές σε συγκεκριμένες ανάγκες της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί