Σε αδιέξοδο οδηγεί ο Αυγενάκης το έργο του κλειστού κολυμβητηρίου στο Ακρωτήρι

Αιφνιδίασε για ακόμα μια φορά το Πολυτεχνείο Κρήτης και όλη την τοπική κοινωνία επιχειρώντας «κούμπωμα» στην υπάρχουσα προγραμματική μιας νέας ουσιαστικά σύμβασης που αφορά την εκπόνηση των μελετών του Σταδίου με στίβο και των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και της μελέτης βιωσιμότητας του Αθλητικού Κέντρου Ακρωτηρίου κάτι που αν γίνει θα πάει το έργο μήνες πίσω

Σε αδιέξοδο οδηγεί η γενική γραμματεία αθλητισμού το έργο της αποκατάστασης του κλειστού κολυμβητηρίου στο Ακρωτήρι, σε μια χρονική στιγμή μάλιστα που το κλείσιμο της Νέας Χώρας θα αφήσει τα Χανιά χωρίς πισίνες για άγνωστο διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο Λευτέρης Αυγενάκης αιφνιδίασε για ακόμα μια φορά το Πολυτεχνείο Κρήτης και όλη την τοπική κοινωνία επιχειρώντας «κούμπωμα» στην υπάρχουσα προγραμματική μιας νέας ουσιαστικά σύμβασης που αφορά την εκπόνηση των μελετών του Σταδίου με στίβο και των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και της μελέτης βιωσιμότητας του Αθλητικού Κέντρου Ακρωτηρίου κάτι που αν γίνει θα πάει το έργο μήνες πίσω.

Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης με συντριπτική πλειοψηφία απέρριψε τις τροποποιήσεις του Υπουργού ενώ δεν έχει «ανοίξει τα χαρτιά της για το πώς προτίθεται να κινηθεί σε περίπτωση που το Υπουργείο επιμείνει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του zarpanews.gr ο κ. Αυγενάκης, απέστειλε στο Πολυτεχνείο προς υπογραφή -μαζί με την δίμηνη παράταση που είχε ζητηθεί για την αποπεράτωση των μελετών- και δύο τροποποιήσεις στην σύμβαση, οι οποίες αποτελούν ουσιώδεις αλλαγές στο φυσικό της αντικείμενο.

Και όλα αυτά λίγες μέρες πριν την ολοκλήρωση των μελετών από μεριάς Πολυτεχνείου Κρήτης και ενώ θα μπορούσαν να παραληφθούν ώστε να δημοπρατηθεί άμεσα και να προχωρήσει το έργο για να αποκατασταθεί το Κολυμβητήριο που τόσο έχουν ανάγκη τα Χανιά και ταυτόχρονα να προχωρούν μέσω ΟΑΚ οι μελέτες για τον στίβο και το αθλητικό κέντρο που σίγουρα θα χρειαστούν ένα εύλογο διάστημα άνω των 8-10 μηνών (κρίνοντας από το παράδειγμα της Νέας Χώρας).

Πώς παραβιάζεται η προγραμματική

Το αντικείμενο της από 30-8-2021 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΚ, ΕΑΚ Χανίων και ΓΓΑ αφορά στην επικαιροποίηση της μελέτης αποκατάστασης του κτιρίου του κολυμβητηρίου Ακρωτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού από το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΕΔΩ η προγραμματική σύμβαση) συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής:
• Οργάνωση και συντονισμός της επικαιροποίησης της υφιστάμενης μελέτης
• Ανάθεση των επί μέρους μελετών και εποπτεία της εκπόνησης της επικαιροποίησής τους – παραλαβή και έλεγχος
• Σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου
• Παράδοση του φακέλου της επικαιροποιημένης μελέτης στη ΓΓΑ και στο ΕΑΚ Χανίων
• Ενημέρωση της οικοδομικής άδειας για τυχόν μεταβολές που ενδέχεται να προκύψουν από την επικαιροποίηση της μελέτης και ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (περί αυθαιρέτων).

Τα παραδοτέα της προγραμματικής σύμβασης είναι οι μελέτες για Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Τοπογραφικά/διαμορφώσεις αναγλύφου καθώς επίσης και η συγγραφή των τευχών δημοπράτησης. Η προθεσμία υποβολής των παραδοτέων ήταν η 28/2/22.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης αιτήθηκε παράταση 2 μηνών μέχρι δηλαδή 30-4-2022, αίτημα το οποίο έγινε  δεκτό από την Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης και από το ΕΑΚ Χανίων αλλά ο Υφυπουργός όταν ήρθε η ώρα να υπογράψει την τυπική αυτή παράταση, ζήτησε επίσης να συμπεριληφθούν τα εξής:

• Συμπληρώνεται το 3ο άρθρο της από 30-08-2021 Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Γ.Γ.Α., με την προσθήκη μίας επιπλέον έκτης υποχρέωσης, η οποία έχει ως εξής : «6) Την εκπόνηση των μελετών του Σταδίου με στίβο και των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και της μελέτης βιωσιμότητας του Αθλητικού Κέντρου Ακρωτηρίου (Α.Κ.Α.)»
• Συμπληρώνεται το 3ο άρθρο της Σύμβασης ως προς τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την προσθήκη μίας επιπλέον έβδομης υποχρέωσης, η οποία έχει ως εξής: «7) Τη χωροθέτηση του Σταδίου με στίβο και των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και της πρόσβασης στο Α.Κ.Α. από τον υπάρχοντα φωτεινά σηματοδοτούμενο οδικό κόμβο.»

«Όχι» από το Πολυτεχνείο Κρήτης

Κατά την συνεδρίαση της Συγκλήτου αποφασίστηκε:

• να γίνει δεκτό μόνο το δεύτερο αίτημα διατυπωμένο ως εξής: «7) Τη χωροθέτηση του Σταδίου με στίβο και των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και της μελέτης προσωρινής πρόσβασης στο κολυμβητήριο από τον υπάρχοντα φωτεινά σηματοδοτούμενο οδικό κόμβο.»

• να επαναδιατυπωθεί το πρώτο αίτημα ως εξής: «6) Την εκπόνηση των μελετών του Σταδίου με στίβο και των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και της μελέτης βιωσιμότητας του Αθλητικού Κέντρου Ακρωτηρίου (Α.Κ.Α.) στο πλαίσιο άλλης προγραμματικής σύμβασης και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

Σκόπιμες καθυστερήσεις;

Αυτό που εκτιμήθηκε είναι  ότι οι μελέτες του Σταδίου με στίβο και των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και της μελέτης βιωσιμότητας του Αθλητικού Κέντρου Ακρωτηρίου (Α.Κ.Α.) που ζήτησε ο Υφυπουργός δεν μπορούσαν να παραδοθούν μέχρι 30-4-2022 αλλά θα χρειαστούν πολύ περισσότερο χρόνο, περίπτωση στην οποία (μέσω διαδοχικών παρατάσεων της προγραμματικής) θα καθυστερήσει πάρα πολύ η δρομολόγηση του έργου αποκατάστασης του κολυμβητηρίου για το οποίο όμως οι μελέτες/παραδοτέα από το Πολυτεχνείο θα είναι έτοιμες στις 30/4/2022.

Επιπλέον το Πολυτεχνείο Κρήτης θα δεσμεύεται μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης (όποτε είναι αυτή) να μην μπορεί να προβεί σε τυχόν άλλες ενέργειες για την αποκατάσταση μόνο του κολυμβητηρίου.

Εύλογα η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήματα για την στάση του Υπουργείου καθώς η αποκατάσταση της υποδομής θα μπορούσε να προχωρήσει άμεσα είτε μέσω της γενικής γραμματείας είτε, αν τελικά δεν επιθυμεί να χρηματοδοτήσει το έργο, μέσω άλλου φορέα που είναι διατεθειμένος να το κάνει και να το λειτουργήσει.

Γιατί το Υπουργείο επιλέγει να βάλει στον «πάγο» ένα τόσο σημαντικό έργο για μια υποδομή «φάντασμα» τη στιγμή που έχει την ευκαιρία να το ξεκολλήσει;

Σημειώνεται τέλος, ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν έχει πληρωθεί για το έργο που έχει υλοποιήσει -η σύμβαση ξεπερνά τα 60.000 ευρώ- την ώρα που η συνέχεια της προγραμματικής είναι αβέβαιη αυτή τη στιγμή.

zarpanews.gr

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί