48 εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση παραίτησης στην Πρωτοβάθμια Ηρακλείου

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Ηρακλείου ενημερώνει ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 19014/Ε3/18-02-2021 και την εγκύκλιο 4696/Ε3/14-01-2022 οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης παραίτησης από την Τρίτη, 01-02-2022 έως και την Παρασκευή, 11-02-2022. 

Στο παραπάνω διάστημα στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου υπέβαλαν αίτηση παραίτησης συνολικά σαράντα οκτώ (48) εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατανέμονται ανά κλάδο ως εξής:

ΠΕ 06 (Αγγλικών)2
ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής)1
ΠΕ 60 (Νηπιαγωγών)4
ΠΕ 70 (Δασκάλων)41

Οι εκπαιδευτικοί δύνανται να ανακαλέσουν την αίτησή τους εντός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης με καταληκτική ημερομηνία την 11η Μαρτίου 2022 οπότε και θα οριστικοποιηθεί ο αριθμός των αιτούντων/-τουσών που ζητούν να παραιτηθούν. Οι αιτήσεις θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση των εκπαιδευτικών στις 31-08-2022, ενώ μέχρι τότε συνεχίζουν να προσφέρουν κανονικά τις υπηρεσίες τους.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί