«Επαρκής ο κατώτατος μισθός», κουβέντα για συλλογικές διαπραγματεύσεις

Συμφωνία επιτεύχθηκε σε επίπεδο υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με πρόταση της Κομισιόν Επιτροπής για νομοθέτημα της Ε.Ε. με θέμα τους επαρκείς κατώτατους μισθούς στα κράτη-μέλη.

Με στόχο να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, το σχέδιο νομοθετήματος θεσπίζει πλαίσιο για την προώθηση επαρκών επιπέδων νόμιμων κατώτατων μισθών, την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών και τη βελτίωση της αποτελεσματικής πρόσβασης στην προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού για τους εργαζόμενους που δικαιούνται κατώτατο μισθό.

Ωστόσο, στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και στη δήλωση του αρμόδιου υπουργού Κωστή Χατζηδάκη, αποσιωπάται εντελώς η οδηγία για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ υποβαθμίζεται η αναγκαιότητα αύξησης του κατώτατου μισθού. Σύμφωνα μάλιστα με τον κ. Χατζηδάκη, «η κυβέρνηση υποστηρίζει και εφαρμόζει ήδη στην πράξη την διασφάλιση επαρκούς κατώτατου μισθού για όλους τους εργαζόμενους».

Επίσης ο υπουργός υπόσχεται αορίστως πως στο δεύτερο εξάμηνο του 2022 θα θεσπιστεί νέος κατώτατος μισθός, χωρίς ωστόσο να κάνει λόγο για συλλογικές διαπραγματεύσεις, ούτε να προσδιορίζει το ποσοστό αύξησης του μισθού. 

Τι αναφέρει η Ε.Ε. 

► Προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών

Οι χώρες με υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν μικρότερο ποσοστό χαμηλόμισθων εργαζομένων και υψηλότερους κατώτατους μισθούς από ό,τι οι χώρες με χαμηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις. Για τον λόγο αυτό οι υπουργοί συμφώνησαν ότι οι χώρες θα πρέπει να προωθήσουν την ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνικών εταίρων να προχωρούν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις. Εάν η κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι κάτω του 70%, θα πρέπει επίσης να καταρτίσουν σχέδιο δράσης για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

► Επάρκεια των νόμιμων κατώτατων μισθών

Προκειμένου να προωθηθεί η επάρκεια των νόμιμων κατώτατων μισθών και, ως εκ τούτου, να υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, τα κράτη μέλη με νόμιμους κατώτατους μισθούς έχουν καθήκον να θεσπίσουν διαδικαστικό πλαίσιο για τον καθορισμό και την επικαιροποίηση αυτών των κατώτατων μισθών σύμφωνα με ένα σύνολο σταθερών και σαφών κριτηρίων. Οι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί θα επικαιροποιούνται τακτικά και εγκαίρως. Το ύψος τους μπορεί επιπλέον να αναπροσαρμόζεται με αυτόματους μηχανισμούς τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.

► Αποτελεσματική πρόσβαση

Οι υπουργοί συμφώνησαν επίσης σε σειρά μέτρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικής πρόσβασης των εργαζομένων που δικαιούνται κατώτατους μισθούς στην προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού: κατάλληλοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις, εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με την προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού, υπενθύμιση των υφιστάμενων κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, δικαίωμα σε επανόρθωση και κυρώσεις για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται.

Η δήλωση του Κ. Χατζηδάκη

Η κυβέρνηση υποστηρίζει και εφαρμόζει ήδη στην πράξη την διασφάλιση επαρκούς κατώτατου μισθού για όλους τους εργαζόμενους. Ήδη το 2021, παρά την ύφεση λόγω πανδημίας που προηγήθηκε, αλλά και την αντίθεση του συνόλου των εργοδοτικών φορέων, περιλαμβανομένων των μικρομεσαίων, η κυβέρνηση αποφάσισε συμβολική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%.

Στις αρχές του 2022 θα εκκινήσει και πάλι η διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται θεσμικά, προκειμένου ως το τέλος του πρώτου εξαμήνου να θεσπιστεί ο νέος κατώτατος μισθός.

Στόχος μας είναι να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα λάβουν μέρισμα από την ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτονόητη είναι η υποστήριξη στην αρχή για ίση αμοιβή για όμοια εργασία. Και οι δύο προτάσεις Οδηγιών ενισχύουν τη διασφάλιση δίκαιων αμοιβών, την πολιτική καταπολέμησης της φτώχειας και την εξασφάλιση ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου για τους εργαζόμενους.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί