Εκλογές ΕΚΗ: Τα ψηφοδέλτια για τα όργανα της Διοίκησης και τους αντιπροσώπους στην ΓΣΕΕ

Δύο τα  ψηφοδέλτια, που κατατέθηκαν σήμερα, οπότε και έληξε η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων, στην Εφορευτική Επιτροπή του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Πρόκειται για το ψηφοδέλτιο της  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Ε.), με επικεφαλής τον συν. Στέλιο Βοργιά και το ψηφοδέλτιο της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Δ.Α.Σ.), με επικεφαλής τον συν. Γιάννη Γωνιανάκη. 

Αναλυτικά τα ψηφοδέλτια τόσο για τα Όργανα της Διοίκησης του ΕΚΗ, όσο και για τους Αντιπροσώπους στην ΓΣΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει στις 23/10/2021 ημέρα Σάββατο. Οι κάλπες θα κλείσουν τέσσερις μέρες αργότερα και συγκεκριμένα την Τρίτη 26/10/2021 και ώρα 19:00.

Συγκεκριμένα οι μέρες των οι αρχαιρεσιών, που θα διεξαχθούν στο κτήριο του ΕΚΗ, επί της Λ. Δημοκρατίας θα είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ  23/10/2021 και ώρες από 11:00 έως 19:00

ΚΥΡΙΑΚΗ  24/10/2021 και ώρες από 11:00 έως 19:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/10/2021 και ώρες από 11:00 έως 19:00

ΤΡΙΤΗ 26/10/2021 και ώρες από 11:00 έως 19:00.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΔΗ.ΣΥ.Ε. 

       ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Ε. 

(Απεριόριστοι σταυροί)

1ΒΟΛΙΤΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
2ΒΟΡΓΙΑΣΣΤΕΛΙΟΣ
3ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4ΜΩΫΣΑΚΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
5ΡΙΖΙΚΙΑΝΑΚΗΣΜΙΧΑΛΗΣ
6ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΕΥΑ
7ΤΡΟΥΛΟΣΜΙΧΑΛΗΣ
8ΦΟΔΕΛΙΑΝΑΚΗΣΤΕΛΛΑ

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία (Δ.Α.Σ.) Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΣΕΕ
ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΣΥΜΕΩΝ
ΒΛΑΤΑΖΑΧΑΡΕΝΙΑτουΚΩΝ/ΝΟΥ
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΡΑΚΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΙΑΚΩΒΟΥ
ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣτου ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΟΡΓΙΑΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑτου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΖΑΡΩΝΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτου ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΠΑΤΑΪΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑτου ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΟΣΝΙΚΗΤΑΣτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΚΟΣΑΛΗΣΑΝΔΡΕΑΣτουΖΑΧΑΡΙΑ
ΚΟΤΣΙΦΟΣΜΥΡΩΝτουΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΜΗΛΙΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣτου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
BALLABANIELTIONτου KONSTANDIN
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥΑΝΝΑτουΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣτουΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΟΦΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣτου ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΕΡΖΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτου ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥΓΕΩΡΓΙΑτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΑΚΩΝΑΣΦΩΤΗΣτουΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣτου ΙΩΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ(1-19 σταυροί)
ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΜΙΧΑΗΛ
ΒΛΑΤΑΖΑΧΑΡΕΝΙΑτουΚΩΝ/ΝΟΥ
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΡΑΚΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΙΑΚΩΒΟΥ
ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣτου ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΟΡΓΙΑΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑτου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΖΑΡΩΝΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτου ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΠΑΤΑΪΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑτου ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΟΣΝΙΚΗΤΑΣτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΚΟΣΑΛΗΣΑΝΔΡΕΑΣτουΖΑΧΑΡΙΑ
ΚΟΤΣΙΦΟΣΜΥΡΩΝτουΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΜΗΛΙΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣτου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
BALLABANIELTIONτου KONSTANDIN
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣτουΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΟΦΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣτου ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΕΡΖΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτου ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΑΚΩΝΑΣΦΩΤΗΣτουΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣτου ΙΩΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ(1 -15 σταυροί)
ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΜΙΧΑΗΛ
ΒΛΑΤΑΖΑΧΑΡΕΝΙΑτουΚΩΝ/ΝΟΥ
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΡΑΚΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΙΑΚΩΒΟΥ
ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣτου ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΟΡΓΙΑΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑτου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΖΑΡΩΝΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτου ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΠΑΤΑΪΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑτου ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΟΣΝΙΚΗΤΑΣτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΚΟΣΑΛΗΣΑΝΔΡΕΑΣτουΖΑΧΑΡΙΑ
ΚΟΤΣΙΦΟΣΜΥΡΩΝτουΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΜΗΛΙΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣτου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
BALLABANIELTIONτου KONSTANDIN
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣτουΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΟΦΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣτου ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΕΡΖΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτου ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΑΚΩΝΑΣΦΩΤΗΣτουΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣτου ΙΩΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  5 σταυροί)
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτου ΣΥΜΕΩΝ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥΑΝΝΑτουΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥΓΕΩΡΓΙΑτου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

                 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΔΗ.ΣΥ.Ε. 

                     ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 (1-19 σταυροί)

1ΒΟΛΙΤΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤου  ΧΡΟΝΗ
2ΒΟΡΓΙΑΣΣΤΕΛΙΟΣΤου  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3ΖΕΡΒΑΚΑΚΗΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΤου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4ΚΟΚΟΛΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΤου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5ΚΟΦΙΝΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΤου ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΑΛΒΕΡΤΟΣΤου ΖΑΧΑΡΙΑ
8ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤου ΜΙΧΑΗΛ
9ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΕΛΕΝΗΤου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΤου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
11ΜΩΫΣΑΚΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣΤου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
12ΞΕΝΑΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΤου ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
13ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣΑΒΡΑΑΜΤου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
14ΡΙΖΙΚΙΑΝΑΚΗΣΜΙΧΑΛΗΣΤου ΑΝΤΩΝΙΟΥ
15ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ)Του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
16ΣΑΡΙΔΑΚΗΔΙΟΝΥΣΙΑΤου ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
17ΣΜΥΡΝΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΤου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣΜΙΧΑΛΗΣΤου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19ΤΣΙΓΓΕΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤου ΜΑΡΙΝΟΥ
20ΦΟΔΕΛΙΑΝΑΚΗΣΤΕΛΛΑΤου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(1-15 σταυροί)

ΒΑΡΔΑΚΗΕΙΡΗΝΗΤου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΟΡΙΖΙΝΑΚΗΕΛΕΝΗΤου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣΜΑΡΙΟΣΤου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤου ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΜΝΑΚΗΜΑΡΙΑΤου ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΤΖΕΔΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤου ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΤου ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΤου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΤου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΤου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΑΚΗΔΗΜΗΤΡΑΤου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΚΟΥΜΠΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΤου ΜΙΧΑΗΛ
ΤΖΑΝΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΤου ΜΕΝΕΛΑΟΥ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΤου ΙΩΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΤου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(1-5 σταυροί)

ΖΑΧΑΡΑΚΗΟΛΓΑΤου ΗΛΙΑ
ΖΕΡΒΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΤου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΤΣΑΛΗΣΟΦΙΑΤου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΤου ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΤου ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΕΙΡΗΝΗΤου ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΡΟΥΛΛΟΣΜΙΧΑΛΗΣΤου ΝΙΚΗΤΑ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί