Δεν θα ξεκινήσει τη Δευτέρα η ακαδημαϊκή χρονιά για όλα τα ΑΕΙ

Αύριο ξεκινούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Από Δευτέρα 4 Οκτωβρίου ανοίγουν σταδιακά τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Ωστόσο ορισμένα ιδρύματα, όπως το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το ΠΑΜΑΚ, το Πάντειο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοίνωσαν την έναρξη των μαθημάτων από τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου, για την «καλύτερη προετοιμασία τους στην εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου».

Από την άλλη, το ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα ξεκινήσουν τα μαθήματα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου.

Διαφοροποιήσεις ενδέχεται να υπάρχουν στις επιμέρους σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, όπως για παράδειγμα στο ΕΚΠΑ, όπου στο Τμήμα Φιλολογίας ξεκινούν τα μαθήματα στις 4 Οκτωβρίου, ενώ το Τμήμα Ψυχολογίας στις 11 Οκτωβρίου, όπως και στη Νομική Σχολή.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα, θεωρητικά και εργαστηριακά, θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά δια ζώσης με αυξημένα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Το πολύ υψηλό ποσοστό εμβολιασμού τόσο των φοιτητών, όσο και του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού αποτελεί ενθαρρυντικό παράγοντα, όπως και η σύμφωνη γνώμη των Πρυτανικών Αρχών για την επιστροφή στη δια ζώσης διδασκαλία.

Αύριο ξεκινούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Την Παρασκευή, 1η Οκτωβρίου 2021, συνήλθε το ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Καθηγητών Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο σε ανοικτή συνεδρίαση στην οποία παρέστησαν πολλά  μέλη του Συλλόγου που συνεισέφεραν απόψεις και προτάσεις. 

Το ΔΣ με βάση την συζήτηση αυτή διαπιστώνει τα εξής: 

1. Η ΚΥΑ 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406Β/2021) αντιφάσκει σε αρκετά κρίσιμα σημεία της με  τους υγειονομικούς κανόνες που έχουν ανακοινώσει οι αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές.  Η κυριότερη έγκειται στο βαθμό πληρότητας των αιθουσών / αμφιθεάτρων (αναφέρει  πλήρη πληρότητα ενώ είναι γνωστό ότι ακόμη και σε ανοικτούς χώρους συναθροίσεων  εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί) αλλά και στην ανυπαρξία καθορισμού  αποστάσεων μεταξύ φοιτητών στην παρακολούθηση της διδασκαλίας. 

2. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον συστηματικό έλεγχο των πιστοποιητικών των  συμμετεχόντων στα μαθήματα (ποιος, που, πόσο συχνά, σε πόσο χρόνο κ.λπ.) και  ουσιαστικά παραπέμπει σε δυνατότητα δειγματοληπτικού (αναγκαστικά) ελέγχου στην  διάρκεια του μαθήματος. 

3. Δεν προβλέπεται η υποχρεωτική εξασφάλιση της καταλληλότητας των χώρων  διδασκαλίας, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και μεταξύ αυτών ως προς την τήρηση των  υγειονομικών κανόνων, αγνοώντας ότι στα Πανεπιστήμια υπάρχουν αρκετές αίθουσες  διδασκαλίας με ανεπαρκή έως καθόλου αερισμό. Υπήρχε όλος ο απαραίτητος χρόνος ώστε  εξειδικευμένοι επιστήμονες να ελέγξουν τους χώρους διδασκαλίας και να καθορίσουν τα  όριά τους με γνώμονα την ασφάλεια διδασκομένων και διδασκόντων. 

4. Υπάρχει έντονος προβληματισμός για το ότι η ΚΥΑ δεν προβλέπει την αναγκαιότητα  διαφοροποίησης των συνθηκών και μεθόδων διδασκαλίας ανάλογα με το μέγεθος του  ακροατηρίου, τον τύπο του μαθήματος, την κατάσταση υγείας των συμμετεχόντων (π.χ.  υποκείμενα νοσήματα, ένταξη στις ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ κ.ά.) 

Ο Σύλλογος αντιλαμβάνεται και έχει από καιρό τονίσει την αναγκαιότητα της επανόδου στην  «κανονική» λειτουργία του Πανεπιστημίου, έχοντας μάλιστα κατ’ επανάληψη κάνει εκκλήσεις  για εμβολιασμό του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας ως βασικό εργαλείο ασφαλούς  επανόδου. Ωστόσο, η επάνοδος αυτή είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από όλα τα πρόσθετα  αναγκαία μέτρα προκειμένου να διαφυλαχθεί η υγεία όλων των συμμετεχόντων στα οποία  περιλαμβάνεται και η διαχείριση των χώρων καθώς και η πρόσθετη υγειονομική θωράκιση του  Πανεπιστημίου (π.χ. με ένταση του αριθμού των τεστ στο χώρο των Πανεπιστημιουπόλεων,  εμβολιαστικά κέντρα, μέριμνα για την αποφόρτιση των ΜΜΜ). Και επειδή η έναρξη των  μαθημάτων επίκειται προτείνουμε τα εξής: 

Α. Τα συναρμόδια υπουργεία να τροποποιήσουν την ΚΥΑ και τις συναφείς αποφάσεις τους,  σύμφωνα με τα παραπάνω. Ιδίως δε να επιτραπεί η χρήση διαδικτύου, ενδεχομένως  εναλλακτικά με τη διδασκαλία σε αίθουσα, για μαθήματα σε μεγάλο ακροατήριο, όταν οι 

υπάρχοντες χώροι δεν ικανοποιούν τις συνθήκες που συνιστώνται από την αρμόδια Επιτροπή  (δυνατότητα αερισμού, πυκνότητα ακροατηρίου), και/ή ο διδάσκων έχει αποδεδειγμένο  ιατρικό θέμα που τον κατατάσσει στις ευπαθείς ομάδες.. Επίσης, να επιτρέψει στα αρμόδια όργανα (Πανεπιστήμιο, Σχολή, Τμήμα, διδάσκοντες) να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις σε  κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της υγείας των  φοιτητών, διδασκόντων και προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών για την αποφυγή  της διασποράς της πανδημίας. 

Β. Να διευκρινιστούν –εξειδικευτούν όλα τα πρόσθετα μέτρα που το Υπουργείο θεωρεί  απαραίτητα προκειμένου να τηρηθούν όλοι οι ισχύοντες υγειονομικοί κανόνες περιορισμού  της πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες των Πανεπιστημίων. 

Γ. Το Πανεπιστήμιο να αντιληφθεί τις δικαιολογημένες ανησυχίες των μελών ΔΕΠ και να  προσαρμόζει άμεσα τις αποφάσεις του στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Δ. Το ΔΣ κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του Πανεπιστημίου θα αξιολογήσει την απόδοση  των ισχυόντων μέτρων και τις ελλείψεις τους και, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών του  Συλλόγου ύστερα από Γ.Σ. θα πράξει ανάλογα. 

Ε. Εφόσον τα αρμόδια όργανα δεν απαντήσουν κατάλληλα στις προβληματισμούς που έχουν  εκτεθεί παραπάνω, υπήρξαν ορισμένες προτάσεις για κινητοποιήσεις που θα αναδείξουν τις  προκλήσεις στις οποίες καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε (π.χ. διδασκαλία σε υπαίθριους  χώρους της πανεπιστημιούπολης ή διαδικτυακή διδασκαλία, σε αντίθεση με τα κύρια  προβληματικά σημεία της ΚΥΑ που έχουν ήδη αναλυθεί). 

Είμαστε βέβαιοι ότι τα μέλη ΔΕΠ και όλο το προσωπικό του ΠΚ θα ασκήσουν όπως πάντα με  υπευθυνότητα το ρόλο τους προστατεύοντας την υγεία όλων των μελών της ακαδημαϊκής  οικογένειας με γνώμονα πάντα, την χωρίς εκπτώσεις ποιότητα της εκπαίδευσης των φοιτητών.  Ελπίζουμε ότι στην προσπάθεια αυτή και όλοι οι λοιποί συντελεστές (από την πολιτική ηγεσία  μέχρι τους φοιτητές) θα συνδράμουν θετικά. 

Μέτρα και προϋποθέσεις για την προσέλευση στα ιδρύματα

Στην τελευταία υπουργική απόφαση προβλέπεται, ότι το διδακτικό προσωπικό και οι φοιτητές, όταν προσέρχονται στα Πανεπιστήμια, οφείλουν να πληρούν μία από τις εξής προϋποθέσεις:

  • να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού για Covid-19, τον οποίο έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών ή
  • να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου, ή να επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή PCR) για κορονοϊό 2 φορές την εβδομάδα, με δική τους δαπάνη, έως 48 ώρες πριν την προσέλευσή τους στα ΑΕΙ κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Επιπλέον, δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, το edupass, στην οποία οι φοιτητές θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά εμβολιασμού, νόσησης, εργαστηριακών τεστ. Τα πιστοποιητικά θα επιβεβαιώνονται από το σύστημα, το οποίο συνδέεται με τις βάσεις του ΕΟΔΥ, ενώ τα δεδομένα θα διαγράφονται μετά από επτά ήμερες.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα σύμβασης παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστήμια να προσλαμβάνουν άτομα για τον αποκλειστικό έλεγχο της διασφάλισης τήρησης των μέτρων. Έχουν εκταμιευθεί 2,6 εκατομμύρια ευρώ προς τα Πανεπιστήμια για τον σκοπό αυτό.

Επίσης, το ΥΠΑΙΘ, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, δεσμεύτηκε για τη λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων μέσα στα ΑΕΙ.

Κατόπιν σύστασης της επιτροπής των ειδικών, το πρωτόκολλο για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων έχει ως εξής:

Κάθε Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ορίζει τον υπεύθυνο διαχείρισης Covid-19 και τον αναπληρωτή του.

Η εκπαιδευτική διαδικασία στα ΑΕΙ, που αφορά στη διδασκαλία μαθημάτων υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής, σεμιναρίων εργαστηρίων και κλινικών ή πρακτικών ασκήσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου πραγματοποιείται με διά ζώσης εκπαίδευση των φοιτητών (σε ποσοστό 100%) και στη μέγιστη πληρότητα των αιθουσών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εγκεκριμένο κανονισμό του κάθε προγράμματος σπουδών.

Η εκπαιδευτική διαδικασία στα ΑΕΙ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εγκεκριμένο κανονισμό του κάθε προγράμματος σπουδών.

Η διενέργεια πρακτικής άσκησης φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών με φυσική παρουσία σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ειδικότερα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και τους όρους που ισχύουν ανά φορέα για τους λοιπούς εργαζομένους.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο σε εσωτερικούς, όσο και εξωτερικούς χώρους των ΑΕΙ όπου υπάρχει συνωστισμός. Εξαιρούνται περιπτώσεις όπου η φύση του διδασκόμενου μαθήματος δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή τους με χρήση μάσκας (π.χ. αθλήματα σε Σχολές Φυσικής Αγωγής, χρήση πνευστών μουσικών οργάνων σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών).

Τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα Υγιεινής και Καθαριότητας/Απολύμανσης σε όλους τους εκπαιδευτικούς χώρους των ΑΕΙ, η διασφάλιση επαρκούς αερισμού, ο συνεχής καθαρισμός και η εφαρμογή απολυμαντικών σε επιφάνειες και εργαστηριακό εξοπλισμό.

Λειτουργία αιθουσών πολυμέσων -αναγνωστηρίων- βιβλιοθηκών: Είσοδος με επίδειξη βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού αποτελέσματος. – Υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Φοιτητικά γυμναστήρια: Λειτουργία σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των γυμναστηρίων.

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: Εφαρμόζονται τα μέτρα και οι ειδικότεροι κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα φοιτητικά εστιατόρια και τα κυλικεία (σε εσωτερικούς χώρους μόνο εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες) – Δυνατότητα λήψης φαγητού σε πακέτο για τους μη εμβολιασμένους ή μη (διευκρινιστικά) νοσήσαντες φοιτητές, υπό την προϋπόθεση μη παραμονής στους εσωτερικούς χώρους των εστιατορίων.

Φοιτητικές εστίες: Τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Καθαριότητας σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της εστίας.

Απομόνωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ τυχόν διαμένοντος φοιτητή σε φοιτητική εστία που έχει διαγνωσθεί ως θετικός στην Covid-19 σε μονόκλινο δωμάτιο, εφόσον δεν διαμένει ήδη σε τέτοιο τύπο δωματίου.

Τελετές ορκωμοσίας με φυσική παρουσία: Η είσοδος εκπροσώπων του ΑΕΙ, φοιτητών και επισκεπτών θα πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού αποτελέσματος και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Προγράμματα ανταλλαγής – κινητικότητας φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού των ΑΕΙ (π.χ. Erasmus) θα διενεργούνται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τα ταξίδια.

Ίδιοι όροι λειτουργίας ισχύουν και για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Κολέγια.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί