Ερώτηση Μ. Θραψανιώτη για την λειτουργία των ΑΣΤΕ

Ο Βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης κατέθεσε ερώτηση προς τα Υπουργεία Τουρισμού και Παιδείας  με θέμα «Μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των ΑΣΤΕ». Με την κατάθεση της ερώτησης, την οποία συνυπογράφουν 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,  προβάλλεται η αβελτηρία του Υπουργείου για τον καθορισμό του νέου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΑΣΤΕ.
“Η αδιαφορία για τις τουριστικές σχολές προκαλεί αβεβαιότητα στους σπουδαστές και συντελεί  στην περαιτέρω υποβάθμιση του αντικειμένου των ίδιων των Σπουδών που μόνο προτεραιότητα δεν αποτελούν για τα αρμόδια Υπουργεία, παρ’ όλες τις εξαγγελίες τους”.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Η λειτουργία των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης ρυθμίζεται ως γνωστό  από τις διατάξεις του ν. 3105/2003, όπως ισχύει. 

Οι ΑΣΤΕ ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η εισαγωγή σε αυτές γίνεται μέσω πανελληνίων εξετάσεων. Οι απόφοιτοι των ΑΣΤΕ  αποκτούν πτυχίο  ανώτερης εκπαίδευσης επιπέδου 5 και τα επαγγελματικά δικαιώματα τους είναι ίδια με αυτά που καθορίζονται στο Π.Δ. 356/1989 (Α΄ 160) για τους πτυχιούχους του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Επισημαίνεται μάλιστα, ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 παρ. 2 του νόμου 3105/2003, οι πτυχιούχοι των ΑΣΤΕ προσλαμβάνονται και διορίζονται στο δημόσιο τομέα σε θέσεις Τ.Ε. κατηγορίας.

Με την  υπ’ αρ. 20071/29.12.2020 (Β΄ 5824) κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόγραμμα Σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού», με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 3917/30.3.2006 κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα σπουδών των ΑΣΤΕ εμπλουτίστηκε με νέα μαθήματα, ενώ επιμηκύνθηκε η διάρκεια σπουδών από επτά εξάμηνα σε οκτώ (τέσσερα έτη).

Ωστόσο, το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΣΤΕ  για  την συνολική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης δεν έχει ακόμη καθοριστεί με αποτέλεσμα να υπάρχει αβεβαιότητα, ανησυχία και προβληματισμός για τους σπουδαστές, τόσο εκείνων,  οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και πρέπει να καταθέσουν την πτυχιακή τους  εργασία, αλλά και όσων δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και την πρακτική άσκηση λόγω πανδημίας.  Υπολογίζεται ότι ο συνολικός τους αριθμός  υπερβαίνει τους 50. 

Δικαιολογημένα τίθενται  ερωτήματα ως προς το  καθεστώς που  θα ισχύσει για τους σπουδαστές, όσους φοιτούν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους  πριν από την έκδοση της υπ’ αρ. 20071/29.12.2020 (Β΄ 5824) ΚΥΑ . 

 Ποια  θα είναι η διαβάθμιση του πτυχίου τους και  ποιες οι προοπτικές  για όσους φοιτούν αλλά για τους ήδη απόφοιτους.

Σημαντική παράμετρος επίσης αποτελεί  ακόμα και η στέγαση της ΑΣΤΕΚ.

Επειδή ο τουρισμός αποτελεί ένα από τους ισχυρούς πυλώνες της οικονομίας, η αναβάθμιση και η στήριξη της τουριστικής εκπαίδευσης αποτελεί προτεραιότητα 

Επειδή η αναβάθμιση σπουδών σε επίπεδο 6 θα έχει σαν αποτέλεσμα και την αναβάθμιση των παρερχομένων υπηρεσιών 

Επειδή ο χώρος φιλοξενίας της σχολής, παραχώρηση του Δήμου Αγ. Νικολάου δεν καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας

Επειδή εκτός από τα πάγια αιτήματα των σπουδαστών, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί εδώ και χρόνια, είναι αδιανόητο η ΑΣΤΕΚ με έδρα τον Αγ. Νικόλαο με 400 περίπου σπουδαστές – συμπεριλαμβανομένων των 135 επιτυχόντων φέτος – να είναι υποστελεχωμένη

Επειδή το διοικητικό προσωπικό δεν επαρκεί, καθώς ενώ  προβλέπονται εννιά οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού,  έχουν καλυφθεί  μόνον οι  τρείς, εκ των οποίων η μία αφορά  βοηθητικό προσωπικό που συνταξιοδοτείται πολύ  σύντομα.     

Βάσει των παραπάνω,

Ερωτώνται οι αρμόδιοί  Υπουργοί

Πότε θα ανακοινωθεί  το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΣΤΕ και η συνολική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης;

Ποια συγκεκριμένα  μέτρα θα λάβουν, ώστε όσοι σπουδαστές βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο να μην αδικηθούν;

Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την εξασφάλιση κατάλληλων χώρων διδασκαλίας και την ενίσχυση  του διοικητικού προσωπικού, ώστε να ικανοποιηθούν  τα πάγια και δίκαια αιτήματα των σπουδαστών;

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί