Συνεδριάζει εκτάκτως δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ηρακλείου

Συνεδριάζει εκτάκτως δια περιφοράς σήμερα, Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου. Αναλυτικότερα:

Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης :  13:00

Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 15:00

Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής : Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: depitropi@heraklion.gr  ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία (τηλ.2813409171, 168, 254) κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης και καθορισμός των Όρων Δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ».

2. Ανάκληση της με αρ. 550/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας  για την έγκριση των όρων διακήρυξης της μελέτης του Υποέργου 10: «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης» της πράξης με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και κωδικό ΚΑ 2019ΣΕ11910075 (ΟΠΣ 5035058) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» προϋπολογισμού 113.477,67€ , βάση των διατάξεις του Ν.4782/2021.

3. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.739/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου ως προς τους όρους διακήρυξης του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». 

4. Έγκριση τευχών και όρων δημοπράτησης για τη : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ”. 

5. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΡΕΜΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ» και έγκριση τευχών μελέτης και όρων διακήρυξης.

AITIOΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟYΣΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : Όλα τα ανωτέρω θέματα εισάγονται προς συζήτηση ως κατεπείγοντα σε έκτακτη συνεδρίαση διά περιφοράς, εν όψει τροποποιήσεων των όρων δημοπράτησης έργων που θα ισχύσουν από τις 1/9/2021.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί