Χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, αποκλείει από τις ενισχύσεις η κυβέρνηση

Τον αποκλεισμό χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων από το πρόγραμμα των Περιφερειών της χώρας «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19» στηλιτεύουν 60 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, με ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Χαρίτση Αλέξη.

Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές, παρ’ όλο που το συγκεκριμένο πρόγραμμα των αιρετών Περιφερειών δημιούργησε προσδοκίες σε χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας, που βρέθηκαν για πολλούς μήνες σε αναστολή λειτουργίας, με αποτέλεσμα την αδυναμία τους να ανταπεξέλθουν στις λειτουργικές τους δαπάνες, οι περιορισμένες πιστώσεις και η μη συμπερίληψη συγκεκριμένων ΚΑΔ, έθεσαν την συντριπτική πλειονότητα των κατατεθειμένων αιτήσεων προς χρηματοδότηση, εκτός του προγράμματος.

Παράλληλα και όσον αφορά στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στις συγκεκριμένες δράσεις, ελλοχεύει ο κίνδυνος η ενίσχυση να μην εισπραχθεί αμιγώς λόγω χρεών στο δημόσιο, αφού παρά την κατάθεση τροπολογίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προκειμένου να είναι ακατάσχετη, ανεκχώρητη και αφορολόγητη η ενίσχυση αυτή, απορρίφθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων επικαλούμενος την ανάγκη περαιτέρω διαπραγματεύσεων με το Υπουργείο Οικονομικών.  Σήμερα δύο μήνες μετά, καμία σχετική ρύθμιση δεν έχει υπάρξει, η οποία να καθιστά την ενίσχυση των επιχειρήσεων από τις Περιφέρειες ακατάσχετη, αφορολόγητη και ανεκχώρητη.

Οι Βουλευτές καλούν τους αρμόδιους Υπουργούς να δώσουν σαφείς απαντήσεις στα εξής ερωτήματα και συγκεκριμένα:

1.    Προτίθενται να εκπονήσουν νέο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που θα συμπεριλαμβάνονται και οι ΚΑΔ που είχαν αποκλειστεί από την ανωτέρω δράση, καθώς και οι επιχειρήσεις που αποκλείστηκαν από τα ΠΕΠ σε όλη την επικράτεια;

2.    Θα προχωρήσουν άμεσα στη ρύθμιση των απαιτούμενων διατάξεων ώστε η επιχορήγηση που θα δοθεί στις επιχειρήσεις  που εντάσσονται στα συγκεκριμένα προγράμματα να είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και ανεκχώρητη;

Η Ερώτηση, ως έχει

Θέμα: Δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις εκτός επιχορήγησης από τα προγράμματα των Περιφερειών «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19»

Οι Περιφερειακές Διοικήσεις της χώρας κατά το προηγούμενο διάστημα κάνοντας χρήση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, υλοποίησαν προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων των Περιφερειών τους με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα των Αιρετών Περιφερειών δημιούργησαν προσδοκίες κυρίως για τις επιχειρήσεις εκείνες, μικρές και πολύ μικρές, που αναγκάστηκαν σε αναστολή λειτουργίας των δραστηριοτήτων τους λόγω της πανδημίας.

Λόγω των μηδενικών εσόδων τους και της αδυναμίας τους να αντεπεξέλθουν στις λειτουργικές τους δαπάνες, έσπευσαν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στα συγκεκριμένα προγράμματα, προκειμένου να αποφύγουν την οριστική παύση λειτουργίας τους, η οποία θα επέφερε απώλειες θέσεων εργασίας και αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες.

Παρ’ όλα αυτά εξ’ αιτίας των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων των προγραμμάτων, της μη συμπερίληψης συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), της μη πλήρωσης κριτηρίων όπως αυτά θεσπίστηκαν και τυπικών παραλείψεων, σύμφωνα με τα στοιχεία των εγκρίσεων που εκδίδουν οι Περιφέρειες της χώρας, η συντριπτική πλειονότητα των κατατεθειμένων αιτήσεων προς χρηματοδότηση, βρίσκονται εκτός προγραμμάτων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 •  Εγκρίθηκαν=1.704
 •  Απορρίφθηκαν=6.598

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 •  Εγκρίθηκαν=1.785
 •  Απορρίφθηκαν=2.038

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 •  Εγκρίθηκαν=3.705
 •  Απορρίφθηκαν=6.404

Περιφέρεια Ηπείρου

 •  Εγκρίθηκαν=3.991
 •  Απορρίφθηκαν=3.981

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 •  Εγκρίθηκαν=1.071
 •  Απορρίφθηκαν=3.117

Σημειώνεται, ότι λόγω της σύνθετης διαδικασίας που απαιτήθηκε για την κατάθεση της αίτησης, όπου σε πολλές περιπτώσεις απαιτούσε τη συμβολή επ’ αμοιβή φοροτεχνικών-μελετητικών γραφείων, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις επιβαρύνθηκαν με πρόσθετες οικονομικές δαπάνες.

Παράλληλα και όσον αφορά τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στις συγκεκριμένες δράσεις, ελλοχεύει ο κίνδυνος η ενίσχυση να μην εισπραχθεί αμιγώς λόγω χρεών στο δημόσιο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια του σχεδίου Νόμου «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές», καταθέσαμε τροπολογία προκειμένου να είναι ακατάσχετη, ανεκχώρητη και αφορολόγητη η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών της χώρας.

Τροπολογία η οποία απορρίφθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, που επικαλέσθηκε την ανάγκη περαιτέρω διαπραγματεύσεων με το Υπουργείο Οικονομικών.

Δυστυχώς, σήμερα 2 μήνες μετά, καμία σχετική ρύθμιση δεν έχει υπάρξει, η οποία να καθιστά την ενίσχυση των επιχειρήσεων από τις Περιφέρειες ακατάσχετη, αφορολόγητη και ανεκχώρητη.

Κατόπιν αυτών,

Επειδή η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων που αποκλείστηκαν από τις συγκεκριμένες δράσεις λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων αλλά και των αυστηρών κριτηρίων, συγκαταλέγονται σε αυτές που βρίσκονται σε αναστολή δραστηριοτήτων για πολλούς μήνες με αποτέλεσμα να απειλούνται με οριστική παύση της δραστηριότητάς τους.

Επειδή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων απέρριψε την τροπολογία που είχαμε καταθέσει και παράλληλα δεν έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου η ενίσχυση στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στα προγράμματα των Περιφερειών να είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και ανεκχώρητη

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί,

 •  Προτίθενται να εκπονήσουν νέο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων όπου θα συμπεριλαμβάνονται και οι ΚΑΔ που είχαν αποκλειστεί από την ανωτέρω δράση, καθώς και οι επιχειρήσεις που αποκλείστηκαν από τα ΠΕΠ σε όλη την επικράτεια;
 •  Θα προχωρήσουν άμεσα στη ρύθμιση των απαιτούμενων διατάξεων ώστε η επιχορήγηση που θα δοθεί στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στα συγκεκριμένα προγράμματα να είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και ανεκχώρητη;

Ο βουλευτής Ηρακλείου, Σωκράτης Βαρδάκης, με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης δήλωσε: «Είναι πραγματικά θλιβερό οι ήδη επιβαρυμένες οικονομικά επιχειρήσεις να στερούνται κρίσιμων χρηματοδοτικών πόρων, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες ανάγκες. Η Κυβέρνηση είναι χωρίς σχέδιο παρά τον αποκλεισμό χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων από το πρόγραμμα των Περιφερειών της χώρας για Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19. Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο κ. Μητσοτάκης και οι Υπουργοί του σφυρίζουν αδιάφορα, οδηγώντας χιλιάδες επιχειρήσεις να βάλουν λουκέτο.».

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί