Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου: Ακύρωση ανάκλησης παραχώρησης ΔΕΚΚ

Τη λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για τη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος λειτουργίας  της εταιρίας «ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ» και την ακύρωση της απόφασης για ανάκληση της παραχώρησης των 55 στρεμμάτων της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών, αποφάσισε ομόφωνα στην πρόσφατη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Με επιστολή του προς την Αναπτυξιακή Εταιρεία Γουρνών «ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ», η οποία διαχειρίζεται το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ), ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης τονίζει την απαίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να ακυρωθεί άμεσα η απόφαση και δηλώνει τη συστράτευση του φορέα στην προσπάθεια να παραταθεί η ισχύουσα παραχώρηση για 99 ακόμη χρόνια.

Επίσης, ο κ. Αλιφιεράκης δηλώνει την ανάληψη πρωτοβουλίας από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ώστε να υποβληθούν μελέτες για την καλύτερη και ορθολογικότερη αξιοποίηση του συνολικού ακινήτου από τους φορείς της Κρήτης και την εξασφάλιση Ευρωπαϊκών πόρων που θα επιτρέψουν την ομαλή λειτουργία του.

Αναλυτικά, η επιστολή που υπογράφει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου αναφέρει τα εξής:

«Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε για το με αριθμ. πρωτ. 4613/12-4-2021 έγγραφο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΕΤΑΔ Α.Ε., προς την Αναπτυξιακή Εταιρεία Γουρνών “ΕΙΡΗΝΗ” Α.Ε» (Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης), με το οποίο η εταιρεία κοινοποιεί την απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου για ανάκληση παραχώρησης έκτασης 55 στρεμμάτων μέσα στην πρώην αμερικανική Βάση Γουρνών, και μάλιστα εντός 20 ημερών. Είναι ευρύτερα γνωστό δε, ότι η εν λόγω έκταση παραχωρήθηκε από την Κτηματική  Υπηρεσία  του  Δημοσίου στην  “ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ” με επίσημο Παραχωρητήριο με διάρκεια αρχικά  από το 1997 μέχρι το 31/12/2012 ενώ με δεύτερο Παραχωρητήριο στις 10/06/2005 η διάρκεια παραχώρησης παρατάθηκε μέχρι το 2025. Η εν λόγω έκταση 51 στρεμμάτων συν 4,4 στρέμματα, αφορά εκτός των άλλων το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης(ΔΕΚΚ), αλλά και το Δημοτικό Σχολείο Γουρνών! 

Ειδικά για το  ΔΕΚΚ, ένα σύγχρονο και μεγάλο έργο του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, στο οποίο το Επιμελητήριο Ηρακλείου είναι εταίρος, πρέπει να ειπωθεί ότι αποτελεί σήμερα την Αιχμή του Δόρατος της Εκθεσιακής – Συνεδριακής Υποδομής της Κρήτης. Το έργο σχεδιάσθηκε και ολοκληρώθηκε με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και για είκοσι πέντε και πλέον χρόνια έχει φιλοξενήσει λαμπρά εκθεσιακά εμπορικά, πολιτιστικά γεγονότα, στηρίζοντας ενεργά τους παραγωγούς  της Κρήτης. Αποτέλεσε οραματικό αίτημα των παραγωγικών τάξεων του νησιού για δεκαετίες, το οποίο τελικά υλοποιήθηκε στις Εγκαταστάσεις της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών.

Το «τελεσίγραφο» αυτό της ΕΤΑΔ Α.Ε., όπως αντιλαμβάνεστε εκτός του ότι είναι παράτυπο και  αντισυμβατικό, έχει ήδη προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες από επιχειρήσεις μέλη μας και επιπρόσθετα οφείλουμε να διατυπώσουμε τις επιφυλάξεις μας ως προς για την εγκυρότητα της απόφασης της ΕΤΑΔ, αφού η ως άνω απόφαση έγινε κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 973/1979. Είναι δε, απορίας άξιος ο λόγος της ανάκλησης πριν από τη λήξη της παραχώρησης  (την 31-12-2025), ο οποίος θα έπρεπε να αναφέρεται στις ανακλητικές αποφάσεις, καθώς αποτελεί προϋπόθεση του νομίμου της ανάκλησης.

Για όλα τα παραπάνω συντασσόμαστε μαζί σας και με τους άλλους φορείς της Κρήτης και θα απαιτήσουμε  την ακύρωση της απόφασης ανάκλησης και αφετέρου την παράταση της παραχώρησης για χρήση για ενενήντα εννιά ακόμη χρόνια. Εμείς από πλευράς  μας θα δραστηριοποιηθούμε αφενός για να υποβάλλουμε μελέτες για καλύτερη και ορθολογικότερη αξιοποίηση του συνολικού ακινήτου και αφετέρου να βρούμε Ευρωπαϊκούς πόρους και να αξιοποιηθεί ο χώρος από τους φορείς της Κρήτης. Τα παραπάνω συζητήθηκαν στο χθεσινό μας συμβούλιο όπου αποφασίστηκε ομόφωνα και η σύνταξη της παρούσας επιστολής.Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί