Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής Καθηγητής Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης, με αφορμή την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Ιατρικής Σχολής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

«Πολύ πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης με την κοινοποίηση της σχετικής Έκθεσης από την ΕΘΑΑΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας τα Ακαδημαϊκά Τμήματα των Πανεπιστημίων της χώρας μας υφίστανται μια διαδικασία αξιολόγησης για την πιστοποίηση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών τους από Εξωτερικές Επιτροπές που αποτελούνται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς διεθνώς γνωστών Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Σύμφωνα με την Έκθεση της Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης η Σχολή μας βαθμολογήθηκε και στις δέκα (10) αξιολογούμενες παραμέτρους με «Άριστα». Η επίδοση αυτή σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της κατάταξης από διεθνείς οργανισμούς (π.χ. THE) πιστοποιούν το υψηλό επίπεδο της Σχολής και την ακτινοβολία της στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Συγχαίρω όλα τα μέλη και το προσωπικό για τη σημαντική αυτή διάκριση που πέτυχε ως σύνολο η Σχολή μας και ιδιαίτερα την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) με συντονιστή τον αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Τσιαούση και τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, τους φοιτητές, απόφοιτους και το προσωπικό που συμμετείχαν στη διαδικασία της αξιολόγησης. Το παραπάνω αποτέλεσμα αντανακλά την πορεία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη συμβολή των ανθρώπων της διαχρονικά.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες:

 • στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κι επί έξι χρόνια Κοσμήτορα της Ιατρικής
  Σχολής, Καθηγητή Γεώργιο Μ. Κοντάκη, για τη σημαντική συμβολή του, μέσω της
  πρωτοβουλίας του για την αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
  της Ιατρικής Σχολής και τη συμμετοχής του στην κατάρτιση του φακέλου της
  Πιστοποίησης,

Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ 70013, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.: 2810 39 4801/4846/4762, Fax: 2810 542115, E- mail: medsec@med.uoc.gr

 • στον Αντιπρύτανη και Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ, Καθηγητή Γεώργιο Κοσιώρη, τα μέλη και τη
  γραμματεία της, για την ενεργό συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις της πιστοποίησης,
 • στους επαγγελματικούς – επιστημονικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους της
  Ιατρικής Σχολής σε Παγκρήτιο επίπεδο για τη στενή συνεργασία, που αποτυπώθηκε και
  στη διαδικασία της αξιολόγησης.
  Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης παραμένει δεσμευμένη στην πολιτική
  της υψηλής ποιότητας που ακολουθεί και θα συνεχίσει να στοχεύει σε ακόμη υψηλότερες
  διακρίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί