Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DIMAS

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης στο πλαίσιο της υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+, συμμετέχει στο έργο Dimas (Digital Marketing in upper secondary education), ως εταίρος. Το έργο Dimas είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει τις ψηφιακές δεξιότητες με την επιχειρηματικότητα, μετατρέποντας τις ιδέες σε πράξη, προωθώντας την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.

Περισσότεροι από 150 μαθητές και εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Σουηδία συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από τον Φεβρουάριο του 2021 έως το τέλος Μαΐου του 2021. Το έργο βρίσκεται στο 2ο έτος της υλοποίησης του και συνεχίζεται κανονικά παρά της δυσκολίες που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας του covid19. 

Η ομάδα του έργου DIMAS έχει ήδη ολοκληρώσει το Προφίλ Ικανοτήτων Ψηφιακού Μάρκετινγκ (DMCP), το οποίο καθορίζει τις δεξιότητες, τους δείκτες και τα μαθησιακά αποτελέσματα που απαιτούνται για την απόκτηση ικανοτήτων ψηφιακού μάρκετινγκ. Επίσης έχει ολοκληρωθεί και το αναλυτικό πρόγραμμα Ψηφιακού Μάρκετινγκ που βασίζεται στο DMCP και περιέχει μια περιγραφή του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του αντίστοιχου υλικού ηλεκτρονικής μάθησης. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 5 ενότητες που περιλαμβάνουν ένα σύνολο γενικών και ειδικών στόχων για ολόκληρο το πρόγραμμα, με στόχο την αποσαφήνιση κάθε συγκεκριμένης ενότητας.

Το υλικό ηλεκτρονικής μάθησης είναι επίσης διαθέσιμο μέσω Διαδικτύου μέσω του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου μαθητών/εκπαιδευτικών (eportofolio). 

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, τις τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας, την αναστολή λειτουργία των σχολείων και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η ομάδα του DIMAS συνεχίζει την υλοποίηση του προγράμματος με την πιλοτική εφαρμογή σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το 2ο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://d1h7spgyt2h7gk.cloudfront.net/_upload/DIMAS_2nd_Newsletter_el.6047c539100ed.pdf

Δικτυακός τόπος: http://dimasproject.eu/

Facebook page: https://www.facebook.com/dimasproject1/

Twitter page: https://twitter.com/DIMASPROJECT1

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί