Άμεση σύγκληση της ΠΕΔ Κρήτης για τους δασικούς χάρτες ζήτησε ο Μενέλαος Μποκέας

Την άμεση σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Κρήτης προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της ανάρτησης των δασικών χαρτών ζήτησε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, με γραπτή επιστολή που απέστειλε στις 18 Φεβρουαρίου προς τον Πρόεδρο Γιάννη Κουράκη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, ο Μενέλαος Μποκέας στην επιστολή του αναφέρει:

«Κύριε Πρόεδρε,

Με το με αρ. πρωτ. 554/29-01-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης/ Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου γνωστοποιήθηκε η ανάρτηση δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του με καταληκτική ημερομηνία την 27η Μαΐου 2021.

Η ανάρτηση και η κύρωση των δασικών χαρτών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την αειφορική ανάπτυξη της χώρας.
Ο σύντομος όμως χρόνος που αναπτύχθηκαν αναπόφευκτα έχει οδηγήσει και σε λανθασμένους χαρακτηρισμούς. Οι δασικοί χάρτες συντάχθηκαν βάσει συνδυασμού αεροφωτογραφιών του 1945 και δορυφορικών φωτογραφιών, χωρίς τη διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών, ούτε δειγματοληπτικά.

Ο πρώτος έλεγχος της ανάρτησης των δασικών χαρτών τόσο στην ΠΕ Ηρακλείου όσο και στην ΠΕ Λασιθίου διαπιστώνει ότι έχουν χαρτογραφηθεί ως δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, πλήθος εκτάσεων με αμπέλια, ελαιόδεντρα, οπωροφόρα δέντρα και βοσκοτόπια όπου ασκείται γεωργική δραστηριότητα.

Οι Δήμοι έχουν γίνει δέκτες παραπόνων για περιπτώσεις όπου η χαρτογράφηση απεικονίζει και χαρακτηρίζει ως δασικές ακόμα και εκτάσεις που, βάσει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, έχουν χαρακτηριστεί ως μη δασικές και άλλες που έχουν αποχαρακτηριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός αγροτών, κτηνοτρόφων και γενικά, νόμιμων ιδιοκτητών γης να κινδυνεύει να χάσει τις γεωργικές του εκμεταλλεύσεις.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στους ΟΤΑ διαπιστώνεται ότι ένα μεγάλο μέρος των ιδιοκτησιών τους χαρακτηρίζονται ως δασικές. Στο Δήμο μας έχουμε ήδη προχωρήσει σε συγκρότηση νομοτεχνικής επιτροπής με αντικείμενο τη μελέτη των αναρτημένων δασικών χαρτών της ΠΕ. Ηρακλείου που αφορούν στα διοικητικά μας όρια και τη συνεργασία με τα συμβούλια τοπικών κοινοτήτων και λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα για τη δρομολόγηση όλων των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών ως προς την ορθή υποστήριξη και τεκμηρίωση της υποβολής αντιρρήσεων του Δήμου Μαλεβιζίου κατά του χαρακτήρα δημοτικών εκτάσεων στον αναρτημένο δασικό χάρτη.

Ωστόσο, η τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων ενέχει πολλαπλούς κινδύνους που αφορούν στο χαρακτηρισμό της δημοτικής περιουσίας, με δεδομένο τόσο το γνωστό θέμα της υποστελέχωσης των Δήμων, όσο και το θέμα της έλλειψης του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού. Για την υποβολή ορθώς τεκμηριωμένης ένστασης είναι αναγκαία η συνδρομή εξωτερικών συνεργατών, όπως δασολόγοι και τοπογράφοι σε μια συγκυρία δύσκολη για τα οικονομικά των Δήμων, καθώς η πανδημία έχει επιφέρει βαθύ οικονομικό πλήγμα στα έσοδά τους.

Στην κατάσταση αυτή, προστίθεται και η προβληματική της μη ορθά καταγεγραμμένης δημοτικής περιουσίας με χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Δήμου μας, όπου από την πρώτη στιγμή της νέας δημοτικής περιόδου διαπιστώσαμε ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη διαδικασία καταγραφής της ακίνητης περιουσίας στην αντίστοιχη ηλεκτρονική βάση του ΥΠΕΣ, η οποία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019. Παράλληλα δεν είχε ολοκληρωθεί ούτε η διαδικασία στοιχειοθέτησης των αντίστοιχων τίτλων ιδιοκτησίας, διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα και ούτε είχε συμπεριληφθεί το σύνολο της δημοτικής περιουσίας στο Ε9 του Δήμου. Για τα παραπάνω ο Δήμος μας βρίσκεται εδώ και μήνες σε διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης.

Με βάση τα παραπάνω, σας παρακαλώ όπως αναλάβετε πρωτοβουλία για άμεση σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου της ΠΕΔ Κρήτης με αντικείμενο την ανάρτηση των δασικών χαρτών.»

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί