Συνάντηση Εταίρων του έργου Interreg Europe – CAPonLITTER με την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης

Υλοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης σε δυο χρονικά στάδια η προγραμματισμένη 4η συνάντηση του προγράμματος Interreg Europe – CAPonLITTER – Capilasing good coastal practices and improving policies to prevent marine litte – Κεφαλαιοποιώντας καλές παράκτιες πρακτικές και βελτιώνοντας πολιτικές για τον μετριασμό των απορριμμάτων στη θάλασσα στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης.
Στόχοι του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού έργου προγράμματος είναι:

 • Η βελτίωση πολιτικών ώστε να ρυθμίσουν και να προωθήσουν την καλύτερη απόδοση αποβλήτων σε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες παραλίας που συνδέονται με ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στις παράκτιες περιοχές,
 • Η βελτίωση πολιτικής διαχείρισης ειδικών ειδών συσκευασίας, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο κοινών τύπων απορριμμάτων θαλάσσης, και,
 • Η ενεργοποίηση των βασικών ενδιαφερομένων, ευαισθητοποίηση και προώθηση της υπεύθυνης συμπεριφοράς των παράκτιων αρχών, των χρηστών και των επιχειρήσεων, που σχετίζονται με τον τουρισμό και την αναψυχή στις περιοχές κολύμβησης.
  H υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε επίσημα στις 1/8/2019 και η 1η φάση έχει διάρκεια 30 μήνες.
  Συμμετέχουν 8 ευρωπαϊκές χώρες Πορτογαλία, Κροατία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ολλανδία, Γαλλία Γερμανία και Ισπανία με 8 διαφορετικούς εταίρους: Πανεπιστήμια, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ερευνητικά και εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
  Τα παραγόμενα του προγράμματος θα είναι Ενημερωτικά δελτία για καλές πρακτικές, Green book CAPonLITTER : Βελτίωση των πολιτικών για την πρόληψη των θαλάσσιων απορριμμάτων, Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης.
  Στο πρώτο στάδιο της 4ης προγραμματισμένης συνάντησης των εταίρων, μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε στις 4.12.2020 και περιλάμβανε παρουσιάσεις από τους Stakeholders κάθε εταίρου σχετικά με την εμπειρία τους στα θαλάσσια απορρίμματα. Την καλή πρακτική, «Challenge and solutions in marine litter» παρουσίασε, εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης η Κατερίνα Λίτου από το Δήμο Πλατανιά.
  Την Περιφέρεια Κρήτης στην τηλεδιάσκεψη εκπροσώπησαν η Ελένη Τζαγκαράκη, συντονίστρια του προγράμματος , η Χρύσα Τσιρίτα, Λένα Καργάκη, Νίκος Χαλκιάς (εξωτερικός συνεργάτης), και η Νικολέτα Γκολφινοπούλου από τον Δήμο Ρεθύμνου
  Το δεύτερο στάδιο της 4ης προγραμματισμένης συνάντησης των εταίρων, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 14.01.2021.
  Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ των εταίρων τα παρακάτω θέματα:
 • To Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης
 • Η δημιουργία του πράσινου βιβλίου (Green book CAPonLITTER)
 • Η έκθεση προόδου
 • Η οργάνωση της 5ης συνάντησης τον προσεχή Μάρτιο
 • Η πιθανότητα παράτασης του έργου.
 • Η διοργάνωση το επικείμενων Workshops και η ανάδειξη καλών πρακτικών
  Την Περιφέρεια Κρήτης στην τηλεδιάσκεψη εκπροσώπησαν η Ελένη Τζαγκαράκη, συντονίστρια του προγράμματος και οι Νίκος Χαλκιάς, Βασίλης Ζησιμόπουλος και Μιχάλης Χαλκιαδάκης εξωτερικοί συνεργάτες του προγράμματος.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί