ΔΥΠΕάρχης Κρήτης: Παραδέχεται ότι τα γάντια αγοράστηκαν… 650% πιο ακριβά, αλλά τα ρίχνει… στον κορονοϊό!

Η διοικήτρια της ΥΠΕ Κρήτης, Λένα Μπορμπουδάκη, με επιστολή της στο Candiadoc, παραδέχεται ότι η υπηρεσία της αγόρασε 10 εκατομμύρια γάντια πιο ακριβά κατά… 650% ακόμα και από προηγούμενη προμήθεια της ίδιας ΥΠΕ, αλλά τα ρίχνει στον κορονοϊό!

Δείτε σχετικά: Πώς η ΥΠΕ Κρήτης αγόρασε γάντια πιο ακριβά κι από τη λιανική και 400% πάνω από το Παρατηρητήριο! (έγγραφα)

“Αίσχος, τρώνε τα λεφτά”- Η καταγγελία Πολάκη για τη διοικήτρια της ΥΠΕ Κρήτης, μετά τις αποκαλύψεις του Candiadoc

Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι “σε κατάσταση παγκόσμιας ανισορροπίας της αγοράς λόγω της πανδημίας, δεν είναι εφικτή η αγορά ειδών σε τιμές όπως αυτές διαμορφώνονται σε ομαλές συνθήκες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το ίδιο είδος (γάντια νιτριλίου) η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης το προμηθεύτηκε στην τιμή 0,0243 € μη συμπ/νου ΦΠΑ, λίγους μήνες νωρίτερα, στις 27/04/2020”!

Πάντως και στις 27 Απριλίου ίσχυε η κατάσταση πανδημίας και η χώρα ήταν σε καραντίνα, άρα αυτό δεν μπορεί να καμιά περίπτωση να είναι μια… “εξήγηση” για το γεγονός ότι δόθηκε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την αγορά, ενώ, με βάση τις τιμές με τις οποίες είχε προμηθευτεί τον Απρίλιο, θα έδινε μόλις 243.000 ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ.

Ούτε φυσικά είναι “εξήγηση” ότι η προμήθεια εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή ότι υπήρξαν και άλλες προσφορές. Ούτως ή άλλως δεν αναφερόμαστε σε πραγματικό διαγωνισμό, αλλά, όπως σημειώνεται και στο πρακτικό της επιτροπής, για “έρευνα αγοράς”…

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την αποκάλυψη του Candiadoc, η διοίκηση της ΥΠΕ Κρήτης αγόρασε με τη μέθοδο της “έρευνας αγοράς”, δηλαδή στην πραγματικότητα χωρίς διαγωνισμό, γάντια προστασίας των υγειονομικών του νησιού πληρώνοντας τιμές που είναι όχι μόνο πολύ μεγαλύτερες από τις ανάλογες προμήθειες του δημοσίου ή τις ανώτατες τιμές του Παρατηρητηρίου του υπουργείου Υγείας, αλλά ακόμα και από αυτές του λιανικού εμπορίου αλλά και από αυτές που ο ίδιος προμηθευτής έδωσε σε άλλα νοσοκομεία ή αγόρασε η ίδια η ΥΠΕ! Δηλαδή αγόρασε γάντια σε μια μεγάλη ποσότητα και πλήρωσε για το καθένα περισσότερα από όσα θα πλήρωνε ο οποιοσδήποτε πολίτης που θα πήγαινε σε ένα φαρμακείο, κατάστημα ή μέσω διαδικτύου!

Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο ίδιος προμηθευτής μόλις πριν λίγο καιρό δίνει σε νοσοκομείο πολύ μικρότερη ποσότητα, με τιμή σχεδόν 650% φθηνότερη από αυτή που αγοράζει η ΥΠΕ Κρήτης! Ενώ η ΥΠΕ προμηθεύεται σε τιμές σχεδόν 400% πιο ακριβά από αυτές που ορίζει το Παρατηρητήριο Τιμών του υπουργείου Υγείας!

Η απάντηση της κ. Μπορμπουδάκη:

Μετά από σχετικά δημοσιεύματα για την προμήθεια γαντιών νιτριλίου ή latex και για την ενημέρωση της κοινής γνώμης, καθώς πρόκειται για την διαχείριση του δημόσιου χρήματος και την διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, σας γνωστοποιούμε τα εξής :
Για το εν λόγω είδος (γάντια νιτριλίου ή latex), κατέθεσαν προσφορά 3 εταιρείες και το κριτήριο κατακύρωσης ήταν η χαμηλότερη τιμή.
Για την διενέργεια του εν λόγω Διαγωνισμού, τηρήθηκαν με διαφάνεια όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, όπως αυτές ορίζονται με βάση τις ισχύουσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, οι οποίες κυρώθηκαν από σχετικούς νόμους, αναφορικά με την επείγουσα προμήθεια μέσων ατομικών προστασίας για την δημιουργία στρατηγικού αποθέματος. Μοναδικός στόχος η αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό, προκειμένου να μην δημιουργηθούν ελλείψεις.
Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο αυτό, δημοσίευσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κάλεσε δηλαδή κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 20 ημερών, προκειμένου να γίνει η προμήθεια των ειδών αυτών που καθόρισε το ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. Τηρήθηκαν οι κανόνες  διαφάνειας και δημοσιότητας ,αφού η πρόσκληση δημοσιεύτηκε τόσο στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Μητρώο Δημοσίευσης Ηλεκτρονικών Συμβάσεων), όσο και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.Στον ανοικτό διαγωνισμό, για όλα τα είδη, κατατέθηκαν συνολικά 32 προσφορές.
Το σύνολο της διαγωνιστικής διαδικασίας απεστάλη στο ΣΤ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε όλους του φακέλους, δεν βρήκε κανένα ζήτημα παραβίασης των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και παρείχε σύμφωνη γνώμη για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.
Να υπογραμμιστεί ότι σε κατάσταση παγκόσμιας ανισορροπίας της αγοράς λόγω της πανδημίας, δεν είναι εφικτή η αγορά ειδών σε τιμές όπως αυτές διαμορφώνονται σε ομαλές συνθήκες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το ίδιο είδος (γάντια νιτριλίου) η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης το προμηθεύτηκε στην τιμή 0,0243 € μη συμπ/νου ΦΠΑ, λίγους μήνες νωρίτερα, στις 27/04/2020.
Παρακάτω επισυνάπτεται αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την συγκεκριμένη προμήθεια.

Με εκτίμηση
Η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης
Λένα Μπορμπουδάκη

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την επείγουσα προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας από την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης για τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος για την αντιμετώπιση του κορονοϊου από τις μονάδες υγείας της Κρήτης.

Στις 6/6/2020 δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. (Εφημερίδα Κυβερνήσεως) Υπουργική Απόφαση που ορίζει την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ως Κεντρική Αρχή Αγορών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, COVID-19, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στις Π.Ν.Π, όπως αυτές κυρώθηκαν από τους σχετικούς Νόμους.
Στη συνέχεια, στις 3/8/2020 συνεδρίασε το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.) και αποφασίστηκε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια να πραγματοποιήσει επείγουσα διαδικασία προμήθειας για συγκεκριμένες ποσότητες Μέσων Ατομικής Προστασίας μεστόχο τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος ώστε οι μονάδες υγείας της χώρας να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες σε υλικά αυτής της κατηγορίας. Στο ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. ορίστηκε να δημοσιευτεί ηπρόσκληση για 20 ημέρες ώστε κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας να είναι σε θέση να καταθέσει την σφραγισμένη προσφορά του.
Σε αντίστοιχη συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΕ καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών του διαγωνισμού, δηλαδή τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν τα υπό προμήθεια είδη προκειμένου να είναι κατάλληλα και ασφαλήγια χρήση από τις Μονάδες Υγείας, ενώ για το είδος «γάντια» η ανώτατη τιμή ορίστηκε στη συνεδρίαση της 22-9-2020 του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. όπου αποφασίστηκε ότι το εν λόγω είδος μπορεί να αγοράζεται σε τιμή μικρότερη ή ίση των 0,189 ευρώ μη συμπ/νου ΦΠΑ ανά τεμάχιο.
Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο αυτό,προκήρυξε και δημοσίευσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις 24-9-2020, προσκάλεσε δηλαδή κάθε ενδιαφερόμενοοικονομικό φορέα να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 20 ημερών. Τηρήθηκαν οι κανόνες διαφάνειας και δημοσιότητας αφού η πρόσκληση δημοσιεύτηκε τόσοστην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Μητρώο Δημοσίευσης Ηλεκτρονικών Συμβάσεων) όσο και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στο διαγωνισμό κατέθεσαν προσφορά 32 οικονομικοί φορείς, δηλαδή υπήρξαν 32 ενδιαφερόμενοι προμηθευτές.
Ακολούθησε η αποσφράγιση των προσφορών στην καθορισμένη, από την Πρόσκληση, ημερομηνία και ώρα. Πρώτα αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και για όσους οικονομικούς φορείς οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δηλαδή πληρούσαν τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές) ακολούθησε η αποσφράγιση των κλειστών οικονομικών προσφορών τους. Ειδικά για το είδος γάντια προσφορά κατέθεσαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς, ενώ κανείς δεν κατέθεσε ένσταση ή προσφυγή επί των προσφορών των υπολοίπων.
Στη συνέχεια, δεδομένου ότι στην πρόσκληση του διαγωνισμού αναφερόταν η υποχρέωση που υπήρχε για έλεγχο των τιμών που θα προέκυπταν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες και τελική σύμφωνη γνώμη του ΚΕΣΥΠΕ, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης απέστειλε σχετικό αίτημα και πήρε έγκριση σύμφωνα με την 134η/10-11-20 Συνεδρίαση (Θέμα 7ο)για το σύνολο των ειδών που πληρούσαν τα σχετικά οικονομικά όρια. Συγκεκριμένα, η τιμή που εστάλη για έγκριση από την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης για το είδος «Γάντια Νιτριλίου» ήταν 0,1529 ευρώ ανά τεμάχιο μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εγκρίθηκε δεδομένου ότι ήταν εντός των σχετικών οριζομένων ορίων του ΚΕΣΥΠΕ (ανώτατο όριο 0,189 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά τεμάχιο). Επίσης, ανάλογη έγκριση δόθηκε, στην ίδια συνεδρίαση, και στο διαγωνισμό της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για μέρος του είδους γάντια νιτριλίου ή latexσε τιμή 0,1690€/ τεμάχιο μη συμπ/νου ΦΠΑ.
Αφού η Υπηρεσία μας έλαβε την έγκριση για τις χαμηλότερες τιμές που προσφέρθηκαν, προχώρησε στο επόμενο στάδιο και ήλεγξε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των υποψήφιων προμηθευτών όπου διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνα με τον νόμο.
Ακολούθησε η αποστολή του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αθηνών, δεδομένου ότι επρόκειτο για διαγωνισμό που η αξία των συμβάσεων θα ξεπερνούσε το όριο άνω του οποίου ο νόμος απαιτείπροσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας.Το Ελεγκτικό Συνέδριο,αφού έλεγξε όλους του φακέλους, δεν βρήκε κανένα ζήτημα παραβίασης των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και παρείχε σύμφωνη γνώμη για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.
Στη συνέχεια η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης δημοσίευσε την Απόφαση κατακύρωσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου και προχωρεί άμεσα στην διεκπεραίωση των διαδικασιών για την υπογραφή των συμβάσεων και την κάλυψη των επειγουσών αναγκών των Μονάδων Υγείας της Υγειονομικής μας Περιφέρειας σε μέσα ατομικής προστασίας.
Τέλος, τονίζουμε ότι στους διαγωνισμούς για τη δημιουργία Στρατηγικού Αποθέματος Μ.Α.Π. δεν ήταν δυνατό να καθοριστεί συγκεκριμένη προϋπολογισθείσα τιμή για τα είδη αυτά , τα οποία εν μέσω πανδημίας παρουσίασαν,παγκόσμια, ελλείψεις στις διαθέσιμες ποσότητες λόγω υψηλής ζήτησης γεγονός που επιδρούσε και στις τιμές πώλησης. Για το λόγο αυτό όλες οι Υγειονομικές Περιφέρεις προκήρυξαν διαγωνισμό με τις εγκεκριμένες ποσότητες των ειδών ενώ το έλεγχο των τιμών ανέλαβε το ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. Οι τιμές που προσφέρθηκαν για το κάθε είδος ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των ΥγειονομικώνΠεριφερειών, αφού στους διαγωνισμούς αυτούς δεν συμμετείχε απαραίτητα ο ίδιος αριθμός προμηθευτών. Στην παρούσα συγκυρία δεν ήταν δυνατό να προκηρυχθεί διαγωνισμός για τα είδη αυτά καθορίζοντας ως ανώτατη τιμή την αναρτημένη στο Παρατηρητήριο Τιμών (ενδεικτικά η τιμή για τα γάντια νιτριλίου καταχωρήθηκε το 2012), η οποία αναφέρεται σε συνθήκες ομαλής λειτουργίας της αγοράς.
Κλείνοντας ενημερώνουμε ότι για την διενέργεια του εν λόγω Διαγωνισμού τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες όπως αυτές ορίζονταιστις ισχύουσες Π.Ν.Π, όπως αυτές κυρώθηκαν από σχετικούς νόμους, για την επείγουσα προμήθεια μέσων ατομικών προστασίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό COVID-19 και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης δημιουργεί Στρατηγικό Απόθεμα για τις μονάδες υγείας της Κρήτης με:

  • 100.000 χειρουργικές σκούφιες
  • 10.000.000 γάντια νιτριλίου
  • 3.300 ποδονάρια κνήμης
  • 6.000 προστατευτικά ματιών
  • 9.000 ασπίδες προσώπου
  • 13.000 στειλεούς

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί