Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου


Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη απόφασης για 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αναλυτικότερα τα θέματα είναι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας για το οικονομικό έτος 2021.
΄Εγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας για το οικονομικό έτος 2021.
΄Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε) του έργου : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ-΄Εγκριση σύναψης της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.
Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΙΚΑΡΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, λόγω αδυναμίας συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα.
Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου : ANAΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΑΤΟΣ Π.Ε17 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ.
΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης αξίας < 15% της αρχικής σύμβασης του έργου με τίτλο : Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Φάση Β΄) Οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων της Δ/νσης Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου.
Τροποποίηση της με αριθ.1054/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος της ανακήρυξης αναδόχου της εφαρμογής με Α/Α 4 «Σύστημα Ενιαίας Πρόσβασης Χρηστών (SSO) – Επικύρωση πρακτικού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σε ορθή επανάληψη.
Xoρήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της με αριθ.πρωτ.93682/2020 σύμβασης για την προμήθεια μουσικών οργάνων έως και τις 08/02/2021 μετά τη με αριθ.πρωτ.123558/22-12-2020 σχετική επιστολή της αναδόχου εταιρίας ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ-ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε.
΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμορφώσεις – κατασκευές – συντηρήσεις υποδομών σε κοινοχρήστους και αθλητικούς χώρους – 3ο υποέργο : Συντήρηση Λεωφόρου 62 Μαρτύρων».
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού, λόγω αδυναμίας συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί