Ο Γ. Κουράκης στις συνεδριάσεις των Επιτροπών ECON- SEDEC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης Γιάννης Κουράκης, ως μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, συμμετέχει στις Επιτροπές «Οικονομική Πολιτική – ECON» και «Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός- SEDEC».

Οι επιτροπές οι οποίες συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 και σήμερα Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020, ασχολήθηκαν με το σημαντικό προπαρασκευαστικό έργο που αναμένεται να συμβάλλει στην καλύτερη διαμόρφωση των Ευρωπαϊκών πολιτικών με επίκεντρο τους πολίτες.

Η επιτροπή ECON είναι αρμόδια μεταξύ άλλων για τις Δημόσιες επενδύσεις, για την Βιομηχανική πολιτική και Βιομηχανία 4.0, τη Διακυβέρνηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και τη Χρηματοδότηση και επενδύσεις σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.

Η επιτροπή SEDEC είναι αρμόδια για την πολιτική για την απασχόληση, κοινωνική πολιτική και κοινωνική προστασία, την κινητικότητα, τις ίσες ευκαιρίες, την εκπαίδευση και κατάρτιση, το Ψηφιακό θεματολόγιο ,την κοινωνία της πληροφορίας της ΕΕ, τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Στόχος η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή

Κατά την προηγούμενη περίοδο ο Γιάννης Κουράκης είχε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις για τη τοπιοκεντρική ανάπτυξη, την αστική ανάπτυξη και τις επιπτώσεις στην Περιφέρεια Κρήτης από το BREXIT συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που στηρίζουν την επίτευξη της ισόρροπης ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Παρέμβαση Κουράκη για τις επιπτώσεις από την πανδημία

Το επόμενο διάστημα θα συμμετάσχει στη διερευνητική γνωμοδότηση με θέμα «Εμπειρίες και διδάγματα που αντλήθηκαν από τις περιφέρειες και τις πόλεις κατά τη διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19».

Στη σχετική εισήγηση θα καταθέσει τις απόψεις του για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες των περιφερειών και των πόλεων καθώς και προτάσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητα τους.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί