“Ενωμένη αντιπολίτευση” στο δήμο Ηρακλείου!- Νέα κοινή παρέμβαση για μείωση των τελών κατά 50%

Την οριζόντια μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων σε ποσοστό 50% για όλες τις ζώνες χρέωσης στο σύνολο του Δήμου ( και όχι μόνο σε τμήμα του  κέντρου), προτείνουν, με κοινή παρέμβασή τους στην οικονομική επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, Ηράκλειο 3.7.5 (Γ. Κουράκης), Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες (Η. Λυγερός) και Συν + Πράξη Δημοτών Ηράκλειου (Π. Ινιωτάκης).

Αυτή είναι η νέα κοινή παρέμβαση των δημοτικών παρατάξεων που είναι φανερό ότι πλέον επιλέγουν μεγάλα θέματα της πόλης για να έχουν μια κοινή στάση απέναντι στη μειοψηφούσα δημοτική αρχή του δημάρχου Β. Λαμπρινού.

Άλλωστε την περασμένη εβδομάδα οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης (μαζί με αυτή του Ευρ. Κουκιαδάκη) πέρασαν τη δική τους θέση για τα δημοτικά τέλη και τους φόρους, με βάση την πρόταση ενώ “Ενεργών Πολιτών”, ενώ και στο θέμα της χρηματοδότησης της ΔΕΠΑΝΑΛ.

Δείτε σχετικά: Δήμος Ηρακλείου: Μείωση των τελών με πρόταση των “Ενεργών Πολιτών”- Νέα ήττα για την πλειοψηφία που πρότεινε “μηδενική αύξηση”!


Περίεργες καταστάσεις στο δήμο Ηρακλείου: Διπλάσια τα έξοδα της ΔΕΠΑΝΑΛ ενώ ήταν κλειστή!- Τι απαντά η δημοτική επιχείρηση

ΘΕΜΑ  :   Τέλη κοινοχρήστων  χώρων  έτους 2021            

Με  την πρόταση  που καταθέτουμε  σήμερα τόσο στην οικονομική  επιτροπή  όσο και στο Δημοτικό συμβούλιο

 Προτείνουμε

1.     Οριζόντια μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων σε ποσοστό 50% για όλες τις ζώνες χρέωσης στο σύνολο του Δήμου( και όχι μόνο σε τμήμα του  κέντρου)

2.     Να ισχύσουν τα μέτρα ανακούφισης των επιχειρήσεων, όπως αυτά περιγράφονται στην 122/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση που ανασταλεί εκ νέου η λειτουργίας τους μέσα στο 2021, λόγω αποφάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας θα επηρεάσουν πολλαπλά την οικονομία και την κοινωνία τόσο το 2020 όσο και το 2021. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι τόσο η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία όσο και η άμβλυνση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης που αφορούν εκτός των άλλων και την οικονομία.

Με την υιοθέτηση  της πρότασης μας  , ο Δήμος  αποδεικνύει   ότι  στις δύσκολες  συνθήκες  οικονομικής  επιβίωσης  και λειτουργίας  καταστημάτων και επιχειρήσεων  βρίσκεται δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες  ισότιμα,   αναγνωρίζοντας  τις δυσκολίες  που έχουν  επωμιστεί από την υγειονομική και οικονομική κρίση .

Αναλυτικά η πρόταση

Κοινή  πρόταση των  παρατάξεων

 Ηράκλειο 3.7.5  –   Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες   –   Συν + Πράξη  Δημοτών Ηράκλειου

 Για τα τέλη κοινοχρήστων  χώρων  έτους 2021                     

                                                                                                     Ηράκλειο    23/11/2020

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας θα επηρεάσουν πολλαπλά την οικονομία και την κοινωνία τόσο το 2020 όσο και το 2021. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι τόσο η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία όσο και η άμβλυνση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης που αφορούν εκτός των άλλων και την οικονομία.

Από την εμφάνιση της επιδημικής κρίσης το Δημοτικό συμβούλιο υιοθετώντας  την πρόταση των δημοτικών μας παρατάξεων αποφάσισε μέτρα ανακούφισης και για τις επιχειρήσεις

  1. Απαλλαγή καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων από τις επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους με κυβερνητική εντολή και τις επιχειρήσεις που πλήττονται (όπως αυτές ορίζονται στις ΠΝΠ και στις συνακόλουθες ΚΥΑ στους ΚΑΔ που είχαν ανακοινωθεί στις 26/3/2020), από την ημερομηνία επιβολής της διακοπής ή του περιορισμού της δραστηριότητάς τους μέχρι και την ημερομηνία επανέναρξης του συνόλου των εργασιών τους.
  • Μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων, από την ημέρα επανέναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων, με τους περιοριστικούς όρους που θα ισχύουν μέχρι και πλήρους άρσης των περιοριστικών μέτρων, όποτε κι όταν ισχύσει αυτή. Το ποσοστό της μείωσης , κατ΄ ελάχιστο 50%  της  αρχικής τιμής, δύναται να αυξηθεί  με μεγαλύτερη έκπτωση για τις επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες μετά την πάροδο των 45 ημερών από την επαναλειτουργία τους, δεν θα προβούν σε απολύσεις προσωπικού των οποίων οι συμβάσεις ήταν σε αναστολή.
  • Απαλλαγή καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το 2020 από τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα επαναλειτουργήσουν, μετά την άρση των τιθέμενων περιορισμών. Να προετοιμάσει το Τμήμα Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης , Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών, ένα σχέδιο με τη δυνατότητα επέκτασης του διατιθέμενου κοινόχρηστου χώρου, όπου αυτό είναι εφικτό χωρίς να προκαλείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των πεζών και ανάδειξη των μνημείων.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα από τα δεδομένα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των προηγούμενων ετών, προκύπτει το συμπέρασμα, ότι οι απώλειες εσόδων (πληρωθέντα) για το Δήμο Ηρακλείου την ιδιαίτερη αυτή χρονιά, αναμένεται να φθάσουν τις 450.000 €, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να επισημανθεί ότι στον προϋπολογισμό του 2020 ήδη εξ αρχής προβλεπόταν λιγότερα έσοδα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Κ.Α.2016201720182019*2020 (19/11)
0.46.001 (Προϋπολογισμός)300.000,00700.000,00750.000,00705.000,00500.000,00
0.461.001 (Τελικά Βεβαιωθέντα)806.041,511.123.022,71977.015,76904.873,54367.503,69
0.461.001 (Εισπραχθέντα)609.382,52641.885,87718.268,87737.957,22176.590,33

Η διαφορά αυτή μπορεί να αποδοθεί τόσο στη μη χρήση κοινόχρηστου χώρου από τους επιχειρηματίες, όσο και στα μέτρα ανακούφισης που λήφθηκαν, ένα από τα οποία προέβλεπε τη χρονική μετάθεση πληρωμής στο 2021.

Σήμερα  για το 2021 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν

  • ότι η υφιστάμενη κατάταξη των κοινόχρηστων χώρων σε ζώνες με διαφορετική χρέωση αποδίδεται στην «εμπορικότητα – επισκεψιμότητα – οικονομική  απόδοση κ.α »
  • ότι οι επιπτώσεις από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID – 19 είναι οριζόντιες σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κατηγορίας

Προτείνουμε

  1. Οριζόντια μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων σε ποσοστό 50% για όλες τις ζώνες χρέωσης στο σύνολο του Δήμου.
  • Να ισχύσουν τα μέτρα ανακούφισης των επιχειρήσεων, όπως αυτά περιγράφονται στην 122/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση που ανασταλεί εκ νέου η λειτουργίας τους μέσα στο 2021, λόγω αποφάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Οι προβλεπόμενοι συντελεστές της πρότασης μας εκτιμάμε ότι θα επιφέρουν μία μείωση στα έσοδα ύψους 350.000 €, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες χρονιές και με την προϋπόθεση ότι οι υγειονομικές συνθήκες την επόμενη χρονιά θα επιτρέψουν την ομαλή λειτουργία των καταστημάτων.

Αναλυτικά

Προτείνουμε στην Οικονομική επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο να τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021 και μόνο  ως εξής:

  1.  
ΟΔΟΙ –ΛΕΩΦΟΡΟΙ- ΠΛΑΤΕΙΕΣΤιμές που ισχύουνΠροτεινόμενες – 50%
25ης Αυγούστου & παράδρομοι167,00084,00
Λ.62 Μαρτύρων42,0021,00
177028,0014,00
186671,0036,00
187828,0014,00
Αγ. Αικατερίνη (πλατεία)48,0024,00
Αγ. Δημητρίου (πλατεία Κατσαμπάς)23,0012,00
Αγ. Μηνά (οδός)36,0018,00
Αγ. Τίτου (πεζόδρομος)167,0084,00
Αγ.Τίτου (Πλατεία – Πλάτανος ) 48,0024,00
Αγ. Δέκα (οδός) πεζόδρομος48,0024,00
Αιγαίου (οδός)48,0024,00
Αμαλθείας41,0021,00
Αμνισού41,0021,00
Αναλήψεως (πλατεία)28,0024,00
Ανδρόγεω (πεζόδρομος)167,0084,00
Αργυράκη (οδός)93,0047,00
Αρετούσης71,0036,00
Αρκολέων (οδός)167,0084,00
Αρχ.Μακαρίου (Λεωφόρος)42,0021,00
Αρχοντοπούλων (πεζόδρομος)48,0024,00
Αχτάρικα (Στοά Δημοτ.Μεγάρου)59,0030,00
Βενιζέλου Ελευθερίου (πλατεία)167,0084,00
Βενιζέλου Σοφοκλή (Λεωφόρος)167,0084,00
Βίγλας ( πλατεία ) Προσκόπων39,0020,00
Βυζαντίου (πεζόδρομος)167,0084,00
Βύρωνος (οδός)71,0036,00
Γερωνυμάκη(οδός)έως Ε.Αντιστάσεως42,0021,00
Γερωνυμάκη(οδός) υπόλοιπο τμήμα23,0012,00
Γεωργιάδου Γεωργίου (οδός)23,0012,00
Γιαμαλάκη Στυλιανού (οδός)59,0030,00
Γιαννιτσών (πεζόδρομος)59,0030,00
Γραμβούσης (πεζόδρομος)36,0018,00
Δαιδάλου (πεζόδρομος)167,0084,00
Δασκαλογιάννη (πλατεία)106,0053,00
Δασκαλογιάννη (πλατεία)στοά Δημ.Με59,0030,00
Δημοκρατίας (Λεωφόρος)84,0042,00
Δικαιοσύνης (Λεωφόρος)106,0053,00
Δουκός Μποφώρ (Λεωφόρος)42,0021,00
Έβανς (οδός)από Αβέρωφ-Πύλη Ιησού71,0036,00
Εθνικής Αντιστάσεως (Λεωφόρος)71,0036,00
Ελευθερίας (πλατεία)106,0053,00
ΕΟΚ41,0022,00
Επιμενίδου (οδός)28,0024,00
Ζαμπελίου (οδός)59,0030,00
Ηρώων Πολυτεχνείου (πλατεία)59,0030,00
Θεοδοσάκη Φωτίου (πεζόδρομος)71,0036,00
Θερίσου (οδός)42,0021,00
Θησέως (οδός)59,0030,00
Ιδαίου Άντρου119,0060,00
Ιδομενέως (οδός)119,0060,00
Ικάρου (Λεωφόρος)48,0024,00
Ιωνίας (Λεωφόρος)48,0024,00
Καγιαμπή (πεζόδρομος)71,0036,00
Καζάνη (οδός)28,0014,00
Καλλεργών (πλατεία)167,0084,00
Καλοκαιρινού Λυσιμάχου (πλατεία)106,0053,00
Καλοκαιρινού Λυσιμάχου (Μουσείο)59,0030,00
Κανάρη (πλατεία) πλακόστρωτο21,0011,00
Καντανολέων (πεζόδρομος)167,0084,00
Καρτερού (οδός)59,0030,00
Κατεχάκη (οδός)59,0030,00
Κνωσού (Λεωφόρος)48,0024,00
Κοραή (πεζόδρομος)167,0084,00
Κόρακα (πλατεία)48,0024,00
Κορνάρου (πλατεία)106,0053,00
Κορωναίου (οδός)42,0021,00
Κοσμά Ζώτου (πεζόδρομος)48,0024,00
Κόσμων (από 1866 έως Θησέως)71,0036,00
Κυδωνίας (πεζόδρομος)119,0060,00
Κυδωνίας (υπόλοιπο τμήμα)36,0018,00
Κύπρου (πλατεία)48,0024,00
Λοχ.Μαρινέλη (πεζόδρομος)71,0036,00
Μαυρολένης (οδός)59,0030,00
Μάχης Κρήτης (οδός)36,0018,00
Μεραμβέλου (πεζόδρομος)71,0036,00
Μεραμβέλου (υπόλοιπο τμήμα)36,0018,00
Μετεώρων (οδός)48,0024,00
Μητσοτάκη (οδός)59,0030,00
Μιλάτου (πεζόδρομος)167,0084,00
Μίνωος41,0021,00
Μινωταύρου (πεζόδρομος)167,0084,00
Μινωταύρου(υπόλοιπο τμήμα)36,0018,00
Μιχελιδάκη (οδός)167,0084,00
Μπιζανίου (πεζόδρομος)59,0030,00
Νικαίας ( πλατεία )67,0034,00
Ξανθουδίδου (οδός)71,0036,00
Ομονοίας (πλατεία) πλακόστρωτο36,0018,00
Πάρκο Ιδομενέως-Μεραμβέλου-Αρετούσης119,0060,00
Παπαγιάμαλη (οδός)48,0024,00
Πάπα Αλέξανδρου (οδός)71,0036,00
Παπαναστασίου (οδός)μέχρι Εθ.Οδό48,0024,00
Παπαναστασίου(οδός) υπόλοιπο23,0012,00
Παπανδρέου Ανδρέα (Λεωφόρος) έως Ρομαντική γωνιά36,0018,00
Παπανδρέου Ανδρέα (υπόλοιπο)36,0018,00
Παπανδρέου Γεωργίου (οδός)71,0036,00
Πεδιάδος (οδός) εως Τριφύτσου95,0048,00
Πεδιάδος (οδός) υπόλοιπο36,0018,00
Πειραιώς (πλατεία)71,0036,00
Περδικάρη (πεζόδρομος)167,0084,00
Πλαστήρα Νικ. (Λεωφόρος)48,0024,00
Πλ. 18 Άγγλων167,0084,00
Πρεβελάκη Παντελή (πεζόδρομος) Με το έργο της Χάνδακος119,0060,00
Πρεβελάκη Παντελή  (υπόλοιπο τμήμα)23,0012,00
Πύλη Ιησού71,0036,00
Σαπουτιέ (πεζόδρομος)84,0024,00
Σαρανταπόρου (πεζόδρομος)106,0053,00
Σμπώκου41,0022,00
Ταγμ.Τζουλάκη (οδός)167,0084,00
Τείχη και Τάφρος48,0024,00
Τρικούπη Χαριλάου (οδός)48,0024,00
Τσικριτζή Δημ. (πεζόδρομος)48,0024,00
Φερραίου Ρήγα (πλακόστρωτο)48,0024,00
Φωκά Νικηφόρου (πλατεία)119,0060,00
Χάνδακος119,0060,00
Χατζημιχάλη Γιάνναρη (οδός)71,0036,00
Χρονάκη Ιωάννη (οδός)28,0014,00
Χρυσοστόμου (Λεωφόρος)36,0018,00
Χειμάρας (οδός)τμήμα πεζόδρομου23,0012,00
Ψαρομηλίγκων (οδός)167,0084,00
Λοιπές οδοί (εντός τειχών)23,0012,00
Λοιπές οδοί (εκτός τειχών)14,007,00
Δημοτικά διαμερίσματα8,005,00
Δημοτικές Ενότητες8,005,00
Ηροδότου (Ν.Αλικαρνασος)12,006,00
Ικάρου (Ν.Αλικαρνασος)12,006,00
Πλ. Αγ. Νικολάου (Ν.Αλικαρνασος)12,006,00
Πλ. Ελ. Βενιζέλου (Ν.Αλικαρνασος)12,006,00
Ζεφυρείας (Ν.Αλικαρνασος)12,006,00
Υπολοιπο Δημ. Ενότητας (Ν.Αλικαρνασος)9,005,00

2. Για ψυγεία αναψυκτικών και παγωτών  ( 1, 2, 3 )  μπροστά σε περίπτερα σε οδούς και πλατείες, οι τιμές να μειωθούν κατά  50%,

3. Το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται στις λαϊκές αγορές για την τοποθέτηση πάγκων προτείνουμε να μειωθεί κατά 50%  σε εμπόρους και παραγωγούς με εφαρμογή σε  ολόκληρο τον Καλλικρατικό Δήμο

4. Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 , όπου από 1-1-2014 οι δικαιούχοι υφιστάμενων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων , υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο των περιπτέρων, για τα οποία προτείνουμε να μειωθεί κατά 50% για όλο τον Καλλικρατικό Δήμο

5. Για τις λοιπές περιπτώσεις χρήσης κοινόχρηστων χώρων που δεν θίγονται εξακολουθούν να ισχύουν τα τέλη, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι παρατηρήσεις και οι παρατηρήσεις όπως αναφέρονται στην 881/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για  τις Δημοτικές παρατάξεις

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  3.7.5         ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ         ΣΥΝ + ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                  

                                                                                                          ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                            

Ι. ΚΟΥΡΑΚΗΣ                             ΗΛ. ΛΥΓΕΡΟΣ                                 Π. ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί