Καταγγελία για προσπάθειες καταπάτησης της ιστορικής «αλατσολίμνης» απέναντι από τη Σπιναλόγκα (φωτο)

Καταγγελία για την υπόθεση της ιστορικής «αλατσολίμνης» στην όμορφη παραλία της Πλάκας, απέναντι από την ιστορική Σπιναλόγκα στην Κρήτη (Δ. Αγίου Νικολάου), δημοσίευσε η aftodioikisi.gr

Όπως καταγγέλλεται τόσο από πρώην προέδρους της δημοτικής Κοινότητας Βρουχά, όσο και από το Δασολόγο της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου κ. Ματθαίο Φιλιππάκη, που υπογράφει την επιστολή, «επιχειρείται η καταπάτησή της και η περίφραξή της ως  ιδιωτικού χώρου».

Η επιστολή που λάβαμε για το θέμα και η οποία έχει έρθει σε γνώση του δήμου Αγίου Νικολάου, αναφέρει τα εξής:

«…Στην εικόνα μπορείτε  να απολαύσετε, όσο ακόμα βαστά ο καιρός  των οραμάτων… την ιστορική δημόσια αλατσολίμνη , αλσύλλιο  και ελεύθερο σήμερα πάρκινγκ  παραλίας  Πλάκας  έναντι  της  Σπίνα Λόγκας , πριν ολοκληρωθεί η καταπάτησή της και η περίφραξη  ως  ιδιωτικού χώρου  πράγμα  που ήδη επιχειρείται σταδιακά και με μεθόδευση.

Η Δ/νση Δασών Λασιθίου ήδη από το 2007 με την  484/14-3-07  πραγματογνωμοσύνη   και την  2415/5-6-07 πράξη της, έθεσε υπό προστασία ως δημόσιο κτήμα τη περιοχή αυτή εμβαδού 3.267,65 τ.μ.  που αποτελεί την μόνη μη αποκλεισμένη δημόσια διέξοδο  προς τις παραλίες των λουομένων ,  ένα από τα ελάχιστα δωρεάν πάρκιγκ , ένα πνεύμονα πρασίνου , μια αδόμητη όαση.  Εν συνεχεία τα γεγονότα έτρεξαν. Έγιναν ενστάσεις  από τους φερόμενους ιδιοκτήτες, η υπηρεσία συνέχιζε  να υπερασπίζεται  τις αποφάσεις της και  εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 63/09  απόφαση της Α΄ θμιας Επιτροπής που το κατέταξε ως δημόσιο κτήμα αρμοδιότητας Υπ. Οικονομικών και επιβεβαίωσε τις απόψεις της Υπηρεσίας  που αναπτύχθηκαν με την ως άνω πραγματογνωμοσύνη και  τη κατατάσσει ως εξής « η έκταση Δ.Δ. Βρουχά του Δήμου Αγ. Νικολάου , ως μη χορτολιβαδική , μη υπαγόμενη στις δ/ξεις  της δασικής νομοθεσίας  (ελώδης πεδινή έκταση). Σύμφωνα με το με αριθμ. 181345/3718/13-9-1985 έγγραφο του τμήματος νομικών υποθέσεων  του Υπουργείου Γεωργίας , οι ελώδεις  και βαλτώδεις γαίες κατά το ΒΔ 18/30-11-1933 περί ενοικιάσεως  των ελωδών και βαλτωδών γαιών οι διατάξεις του οποίου ισχύουν και σήμερα βάσει του άρθρου 51 του εις. Ν.Α.Κ.  ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δημοσίου και η διαχείρισή  της ανήκει στη Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου».

Η απόφαση αυτή απέντασσε την έκταση από την αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας  και την κατέτασσε στην αρμοδιότητα της κτηματικής  ως δημόσιο κτήμα ζώνης παραλίας-αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού. Στις περιπτώσεις αυτές   η  αρμόδια πλέον αυτή Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών οφείλει να επιλαμβάνεται αυθωρεί και παρα χρήμα όπως ο νόμος ορίζει και να τις  ενθυλακώσει στη προστασία της. Για να μη συμβεί τούτο   έγινε  από τους ιδίους φερόμενους ως ιδιοκτήτες νέα ένσταση δευτεροβαθμίως όπου και άρχισαν να εξελίσσονται οι συνήθεις εξωθεσμικές  παρεμβάσεις  για την αποδόμηση του πλαισίου προστασίας.  

Στους  ενιστάμενους  δεν άρεσε η ως  άνω απόφαση της Επιτροπής, την οποία έκτοτε επεχείρησαν να ανατρέψουν με νέα ένσταση  προς την  νεοσυσταθείσα νέα ΤΕΕΑ  τεχνική επιτροπή εξέτασης αντιρρήσεων.  

Η ΤΕΕΑ με την  34/018 νέα απόφασή της  περιέγραψε ομοίως την λίμνη «…. Σήμερα είναι επιχωματωμένη διαμορφωμένη με μηχανικά μέσα , τα φυσικά υψόμετρα έχουν μεταβληθεί και λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων. Έχουν γίνει τεχνητές φυτεύσεις που εμποδίζουν το θαλάσσιο κύμα να επηρεάσει το ανάγλυφο. Κατά την εξέταση των Α/Φ ετών 1945, 1968 και τη θέαση της σημερινής κατάστασης προέκυψε ότι το ανάγλυφο και η εν γένει μορφή της έκτασης  υπήρξε  διαχρονικά μεταβαλλόμενη, καθότι επηρεάζονταν τόσο από τις προσχώσεις των κυμάτων όσο και από τα νερά που κατακλύζουν  εποχιακά την έκταση.  Δεν παρατηρήθηκε εγκατάσταση  βλάστησης δασικής ή φρυγανώδους  και πιθανότατα η βλάστηση που διακρίνεται στις αεροφωτογραφίες είναι αλοφυτικής μορφής της παραλιακής ζώνης. Δεν διαπιστώθηκαν επίσης ίχνη καλλιεργητικής δραστηριότητας. …..», πλην όμωςστο δια ταύτα παραλείπει …να την κατονομάσει και ως δημόσιο κτήμα, όπως δηλαδή την περιέγραψε  και την «παράλειψη» αυτή προσβάλλει η Δ/νση Δασών Λασιθίου με το 202/15-1-019 Σχέδιο Αίτησης Ακύρωσης της απόφασης  της Α.Δ.Κ.  όπου αναφέρει κατά λέξη: «η τελική κατάταξη αυτή , ήτοι ως δημόσιο κτήμα παραλήφθηκε όλως αδικαιολογήτως με αποτέλεσμα το επίδικο να μένει πλέον ασκεπές προστασίας και να διευκολύνεται  η καταπάτησή του από τους ιδιώτες  και τούτο καθόσον άμεσα πλέον  μετά την τυχόν τελεσιδικία της απόφασης αυτής δύνανται να προβαίνουν σε πράξεις νομής, πλήρους κατοχής, να συντάσσουν συμβολαιογραφικές πράξεις, μεταπωλήσεις κ.τ.λ. ενός αντικειμένου που προδήλως ανήκει στο δημόσιο, δεν έγινε επ΄ αυτού ουδέποτε πράξη νομής, κατοχής από ιδιώτη, αντιθέτως επί δεκαετίες προστατεύεται και διαχειρίζεται ως ελεύθερος χώρος, πάρκο , παρκινγκ και από αρχαιοτάτων χρόνων λειτουργούσαν αλυκές…… η υπηρεσία οφείλει να τις κατατάσσει ….  και να τις παραδίδει κατ΄ αρμοδιότητα εν προκειμένω στη κτηματική …η ως άνω παράλειψη συνιστά παράλειψη κατά νόμο …….υπόκειται σε ακύρωση και προκειμένου να μην τελεσιδικήσει  η απόφαση και να δοθεί χρόνος για τις ενέργειες της κτηματικής υπηρεσίας η οποία έχει  ήδη ενημερωθεί.  ….».

Το Σχέδιο όμως της Αίτησης  Ακύρωσης προς το ΔΕΧ  απορρίπτεται από την Α.Δ.Κ.  με την από 34/2018 σφραγιδοεγγραφή στο σώμα του Σχεδίου με την σημείωση  «να μην υποβληθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΔΕΧ της υπ΄άριθμ 34/018 απόφασης ΤΕΕΑ Λασιθίου» παράνομα και άνευ  άλλης αιτιολογίας  και η πάσχουσα για το δημόσιο συμφέρον απόφαση αυτή… τελεσιδικεί .

Η Δ/νση Δασών Λασιθίου υλοποιώντας τις δ/ξεις του νόμου εκδίδει  το 1331/20-3-019 πιστοποιητικό τελεσιδικίας  που απευθύνεται  κατ΄ ευθείαν  στο Υπ. Οικονομικών  Κεντρική Υπηρεσία και στη Κτηματική Υπηρεσία Π.Ε.  Λασιθίου. Ζητεί την σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής του επιδίκου ως δημόσιου κτήματος, ώστε να μη διολισθήσει στη καταπάτηση παραθέτοντας πλήρη αιτιολόγηση και θέτοντας προ των ευθυνών της τη Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και στο δια ταύτα αναφέρει, « … η βεβαίωση αυτή χορηγείται  προς το Υπ. Οικονομικών κ.τ.λ…… προκειμένου να συνταχθεί το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του επιδίκου και να επιληφθεί των αρμοδιοτήτων του για την περεταίρω προστασία της έκτασης ως δημόσιο κτήμα … και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί  ενώπιον οιασδήποτε αρχής  για την πιστοποίηση του χαρακτήρα ης έκτασης χωρίς την σχετική βεβαίωση του  Υπ. οικονομικών και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Δήμου  Αγ. Νικολάου».

Με το 1224/7-5-019 έγγραφό της  Α.Δ.Κ. υποκύπτοντας στις εξωθεσμικές  παρεμβάσεις  για την απόδοση της αλατσολίμνης  στους διεκδικητές  , διατάσσει την ακύρωση του ως άνω πιστοποιητικού παράνομα και άνευ άλλης αιτιολογίας   και την έκδοση άλλου της αρεσκείας  των φερόμενων ιδιοκτητών με αριθμ. 2.107/9-5-019 στους οποίους και επιδίδεται.

Μετά την εξέλιξη αυτή και σύμφωνα με τον εξωθεσμικό σχεδιασμό η Κτηματική Υπηρεσία της Π.Ε. Λασιθίου  θα έπρεπε να προχωρήσει  στην  απόδοση του ακινήτου στους  διεκδικητές πράγμα παράνομο,  ή αν παραδέχονταν  ότι ήταν λίμνη και όχι αγρός… να το προσλάμβανε στη προστασία  του Υπ. Οικ. ως Δημόσιο αυθωρεί και παρά χρήμα και άνευ άλλης αιτιολογίας και καθυστερήσεως σύμφωνα με τις σαφείς οδηγίες του νόμου.  

…Το πράμα όμως «ψήνεται» ακόμη  και η υπόθεση αυτή  επηρέασε την απόφαση της Α.Δ.Κ. για την πρόσφατη παύση του Δ/ντού Δασών Λασιθίου και του  Αναπληρωτή του και τον αποκεφαλισμό της  κρίσιμης αυτής Υπηρεσίας.  Μου έχει ήδη υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά από τους διεκδικητές  και σύρομαι σε δίκη τον ερχόμενο Δεκέμβρη».

Φιλιππάκης Ματθαίος

Ακολουθεί η δήλωση τριών τέως Προέδρων της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΟΥΧΑ για το θέμα:

«Οι υπογράφοντες Μανιαδάκης Νικόλαος, Μπουτσάκης Μιχαήλ, Κουναλάκης Χρήστος  με την ιδιότητα ως τέως προέδρων Κοινότητας Βρουχά που συμμετέχουμε εδώ και πολλά έτη στην προσπάθεια για να διασωθεί η Αλατσολίμνη Πλάκα ως δημόσια έκταση και έχουμε για αυτό καταθέσει την από 20/5/2019 εξώδικη δήλωση ενώπιον παντός δικαστηρίου και αρχής δηλώνουμε ότι: Υποστηρίζουμε τον αγώνα  του δασολόγου Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου Φιλλιπάκη Ματθαίου για τον ίδιο σκοπό και συμπαριστάμεθα στην πειθαρχική και ποινική δίωξη που εξελίσσεται αυτή την στιγμή εναντίον του για το θέμα αυτό και όπως αυτά  εξιστορούνται στο παραπάνω άρθρο του. Εκ μέρους μας ο αγώνας θα συνεχιστεί!».

Η εξέλιξη της υπόθεσης «αλατσολίμνη»

Την Δευτέρα 7/9/2020 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κατόπιν ραντεβού με την προϊσταμένη της Κτηματικής Εταιρίας Λασιθίου για ενημέρωση επί του θέματος από τους 2 τέως εκπροσώπους Κοινότητας Βρουχά τους κ.κ.Μανιαδάκη Νικόλαο και Κουναλάκη Χρήστο με την συνοδεία της νομικού που χειρίζεται την υπόθεση.

Ο κ.Κουναλάκης ενημέρωσε για όσα έγιναν σε αυτή τη συνάντηση:

«Η προϊσταμένη τόνισε ότι η υπόθεση από μέρους της Κτηματικής θεωρεί ότι οι ιδιώτες βάση των στοιχείων που έχουν καταθέσει αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη έκταση αποτελεί ιδιοκτησία και δεν θεωρεί ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Τονίστηκε από τους τέως εκπροσώπους ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο και συγκεκριμένα τους παρουσιάστηκαν φωτογραφίες που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς ότι αποτελεί λίμνη, όπως επίσης ότι υπάρχουν και μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής. Η υπηρεσία από την πλευρά της ισχυρίστηκε ότι δεν έχει λάβει γνώση των στοιχείων αυτών και επέμεινε ότι στην παρούσα φάση δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος για να κινηθεί αντίθετα από την απόφασή της. Κατόπιν τούτου ζητήθηκε αντίγραφο του φακέλου για διερεύνηση των στοιχείων που έχουν κατατεθεί και την αλληλογραφία μεταξύ των αρμόδιων φορέων, αίτημα το οποίο και έγινε δεκτό».

Και ο κ. Κουναλάκης καταλήγει:

«Για την συγκεκριμένη λίμνη δεν υπάρχει πλέον καμία ομπρέλα προστασίας. Ο δημόσιος χαρακτήρας της λίμνης αμφισβητείται ανοιχτά και πρέπει πλέον όλοι οι αρμόδιοι φορείς συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Αγίου Νικολάου να πάρουν θέση. Η υπόθεση προγραμματίζεται να τεθεί ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί