Απίστευτο: Ο δήμος Ηρακλείου λογόκρινε τις θέσεις του Ηλ. Λυγερού και των “Ενεργών Πολιτών”!- Επιστολή στον δήμαρχο

Μια απίστευτα αντιδημοκρατική κίνηση εκ μέρους της δημοτικής αρχής Ηρακλείου, καταγγέλλει η δημοτική παράταξη των “Ενεργών Πολιτών”. Όπως αναφέρει, η πλειοψηφία λογόκρινε και διέγραψε από το πρακτικό και την απόφαση τις θέσεις του επικεφαλής της παράταξης, Ηλία Λυγερού, όπως διατυπώθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (που με τον αντιδημοκρατικό νόμο της κυβέρνησης της ΝΔ έχει καταστεί κυρίαρχο όργανο) που διεξήχθη στις 06/10/2020 για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης των έργων που αφορούν τις ασφαλτοστρώσεις και τις τσιμεντοστρώσεις στο Δήμο Ηρακλείου!

Η καταγγελία γίνεται από τη δημοτική παράταξη με ανοικτή επιστολή στον δήμαρχο Ηρακλείου, Βασίλη Λαμπρινό.

“Η συγκεκριμένη πράξη θυμίζει περιόδους λογοκρισίας και κατευθυνόμενων αποφάσεων και είναι βαθιά αντιδημοκρατική. Πρέπει  να καταδικαστεί δημοσίως, και όσοι έχουν την πολιτική ευθύνη να απολογηθούν”, αναφέρουν οι “Ενεργοί Πολίτες”. Μάλιστα δίνουν στη δημοσιότητα τόσο την τοποθέτηση όσο και το πρακτικό της επιτροπής στην οποία δεν υπάρχει καμιά αναφορά.

Η ανοικτή επιστολή προς το δήμαρχο

“Αξιότιμε  Κύριε  Δήμαρχε ,

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που διεξήχθη στις 06/10/2020 συζητήθηκε η έγκριση των τευχών δημοπράτησης των έργων που αφορούν τις ασφαλτοστρώσεις και τις τσιμεντοστρώσεις στο Δήμο Ηρακλείου.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες» που είναι μέλος της επιτροπής ανέπτυξε τις απόψεις του τις οποίες μάλιστα κατέθεσε και εγγράφως για να μεταφερθούν αυτούσιες στο κείμενο της απόφασης.  Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στην απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» δεν υπάρχει το κείμενο της παρέμβασης όπως εστάλη, με συνέπεια να μην τεκμηριώνεται η  ουσία της δικαιολόγησης  ψήφου της παράταξης.

Η συγκεκριμένη πράξη θυμίζει περιόδους λογοκρισίας και κατευθυνόμενων αποφάσεων και είναι βαθιά αντιδημοκρατική. Πρέπει  να καταδικαστεί δημοσίως, και όσοι έχουν την πολιτική ευθύνη να απολογηθούν.

Με την ευκαιρία αυτή επισημαίνουμε ότι, οι «επαναλήψεις εις το ορθόν», αποφάσεων που έχουν ληφθεί στα όργανα διοίκησης του Δήμου θα πρέπει να αποστέλλονται στα μέλη αυτών των οργάνων. Κατά τη γνώμη μας ο όρος «επουσιώδεις αλλαγές» έχει πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Γι’ αυτό για κάθε αλλαγή  θα πρέπει να ενημερώνονται τα μέλη των επιτροπών και των επιχειρήσεων του Δήμου, ώστε να κρίνουν αν οι τροποποιήσεις αυτές των αποφάσεων αφορούν τυπικά σφάλματα που επιδέχονται ανώδυνη διόρθωση .

Τέλος κύριε Δήμαρχε, θεωρούμε ότι το ζήτημα της δημοκρατικής λειτουργίας που έχει ως βασική αρχή το σεβασμό των διαφορετικών απόψεων δημοτικών παρατάξεων και συμβούλων πρέπει να είναι κύριο θέμα συζήτησης σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των μελών του”.

Η τοποθέτηση του Ηλία Λυγερού εκ μέρους των “Ενεργών Πολιτών” που λογόκρινε η δημοτική αρχή

“Ηράκλειο   7/10/2020 

Προς   Οικονομική επιτροπή

 • Θέματα  ασφαλτοστρώσεων και  τσιμεντοστρώσεων

Στην τοποθέτηση  τους   οι Ενεργοί πολίτες  σημείωσαν τα παρακάτω

Α.η ανάγκη  ασφαλτοστρώσεων  και  τσιμεντοστρώσεων  είναι συνεχής , απαραίτητη,  πρέπει να  σχεδιάζεται και να εκτελείται  με  ποιότητα  ( υλικών και εργασιών ) να είναι σύμφωνη με   τις εθνικές προδιαγραφές  , να  προβλέπονται στις  διακηρύξεις   οι απαιτούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευής  τόσο κατά την εκτέλεση όσο και κατά την ολοκλήρωση τους.

Β. Ο  σχεδιασμός  των  δράσεων και  έργων  πρέπει  να  είναι συνολικός  και να  έχει σοβαρές  εγγυήσεις  ολοκλήρωσης  στο  χρόνο  που   αναφέρεται .  Δεν  νοείται  να είναι  ετεροβαρής  και κυρίως να  μην έχει σοβαρές  προϋποθέσεις υλοποίησης . Βλέποντας   τα  ετήσια  τεχνικά  προγράμματα   του Δήμου μας που  κυμαίνονται  στα  46 εκ  και υλοποιούνται  στο 40 %  ( δηλαδή 20 εκ )    και  τα έργα να  απορροφούν  από  5  – 7 εκατ.  ετησίως, αναρωτιόμαστε  αν  οι   προτεινόμενες  δημοπρατήσεις   των  65 εκ . ( 65.472.600 )  και  με   δεσμεύσεις πληρωμών για το 2021   στα 14,2 εκ ,  τι τύχη υλοποίησης  έχουν  και    ποιο  θα είναι το υπόλοιπο  τεχνικό πρόγραμμα ( έργα και προμήθειες ) που θα υλοποιηθεί το 2021  που  θα είναι μειωμένο κατά 40%  σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου  ;

Γ. Τα τεύχη , οι δηλώσεις και οι κατανομές πληρωμών αναφέρουν διαφορετικούς χρόνους  υλοποίησης των έργων . Οι  τμηματικές πιστώσεις   αναφέρονται σε όλο  το 2023  αποδεικνύοντας ότι το 18μηνο  εκτέλεσης που προβλέπεται στην διακήρυξη  είναι ανεφάρμοστο κάτι  που οδήγησε τον  κ Αναστασάκη  να  τροποποιεί τον χρόνο κατασκευής

Δ.  Επίσης θα θέλαμε και μια απάντηση . Από ποιες πιστώσεις  θα πληρωθούν τα συνεχιζόμενα  έργα  ,  οι  απαραίτητες  προμήθειες   και εξοπλισμοί  όλων των  άλλων  τμημάτων  και αντιδημαρχιών , τα  νέα έργα που έχετε υποσχεθεί και  η υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος  όταν οι δαπάνες  που  δεσμεύεται είναι μεγαλύτερες  των δυνατοτήτων  που έχετε επιδείξει σε παραγωγή έργου  έξη πλήρη  χρόνια.

Εμείς   θέλομε την  υλοποίηση των έργων  , ψηφίζουμε θετικά  σε αυτές   τις  δημοπρατήσεις  αλλά πρέπει  να  είναι  καθαρό,  ότι η εικόνα των  ατέλειωτων έργων  ( Δερματά, Ιδης κλπ)  ή των  μακροχρόνιων παρατάσεων  σε  περαιώσεις   έργων και της αναποτελεσματικότητας που έχετε  παρουσιάσει μέχρι σήμερα δεν  μπορεί  να  γίνεται πλέον αποδεκτή”.

Διαβάστε και το πρακτικό από το οποίο… “χάθηκε” η παρέμβαση του κ. Λυγερού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΑΔΑ: 66ΩΚΩ0Ο-ΒΣ4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 800

(Αριθμός πρακτικού 39)

Η Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Καναβάκη Μαρία Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Βαρδαβά Κωνσταντίνο Αντιπρόεδρο, Αγγελάκη Νικόλαο, Αναστασάκη Ιωάννη, Αρχοντάκη-Καλογεράκη Στυλιανή, Λυγερό Ηλία, Παπαδάκη – Σκαλίδη Ειρήνη και Σισαμάκη Γεώργιο τακτικών μελών.

Απόντων των κ.κ. Αγαπάκη Δημήτρη, Αγριμανάκη Γεωργίου και Ζαμπετάκη Φανουρίου, τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν συμμετείχαν.

Συνήλθε σε συνεδρίαση, διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών στις 06/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μμ., σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’55/11-3-2020) και την υπ’αριθ.40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’αριθμ.91523/02-10-2020 πρόσκληση της κας Προέδρου, παρούσες είναι και οι γραμματείς της Επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου Σφακιανάκη Μαρία και Κυρέζη Μαρία.

Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.

Θέμα 38º: «Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου ‘‘Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου’’ Κ.Α. 30-7323.647».

H κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθ.πρωτ.90660/01-10-2020 έγγραφο του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, που έχει ως εξής:

  «Σας στέλνομε τη μελέτη του έργου που αναφέρεται στο θέμα και σας γνωρίζομε τα παρακάτω:

 1. Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την  Δ/νση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου.
 2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 6.696.000,00 ευρώ. Η αξία των εργασιών ανέρχεται σε 5.400.000,00 ευρώ και ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται σε 1.296.000,00 ευρώ.
 3. Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται το φρεζάρισμα και η ασφαλτόστρωση δρόμων και αυλών  σχολικών συγκροτημάτων που βρίσκονται στην 3η Κοινότητα του  Δήμου  Ηρακλείου. 
 4. Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από ιδίους πόρους του Δήμου Ηρακλείου
 5. Το έργο θα γίνει από εργοληπτική επιχείρηση, η οποία θα αναδειχθεί ύστερα από ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΦΕΚ 147/8-8-2016), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα
 6. Η διαγωνιστική διαδικασία του έργου θα ξεκινήσει το έτος 2020
Κ.Α. στον Π/ΥΠεριγραφή δράσηςΝομοθεσίαΣυνολικό κόστος έργου (ευρώ)Πίστωση Έτους
2020
  Πίστωση Έτους
2021
  Πίστωση Έτους
2022
  Πίστωση Έτους
2023
Πηγή χρηματ.
30-7323.647Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων στην 3η Κοινότητα του Δ.Η.Ν.4412/2016 Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης)    6.696.000,00    5.000,00    691.000,00      3.000.000,00    3.000.000,00ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Παρακαλούμε πολύ:

 • Να εγκρίνετε την εκτέλεση του παραπάνω έργου από εργοληπτική επιχείρηση, ύστερα από ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό  σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΦΕΚ 147/8-8-2016) όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα.
 • Να  εγκρίνετε  τη χρηματοδότηση του παραπάνω έργου από Ιδίους Πόρους του Δήμου Ηρακλείου.
 • Να εγκρίνετε τη μελέτη και τους όρους Δημοπράτησης του έργου ».

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά την οποία η κα Πρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτή η εισήγηση της υπηρεσίας. Το μέλος της Επιτροπής κ.Ηλίας Λυγερός αναφέρει ότι ψηφίζει την εισήγηση της υπηρεσίας, αλλά προέβη σε επισημάνσεις αναφορικά με τον τρόπο σχεδιασμού και εκτέλεσης των έργων ασφαλτοστρώσεων  και  τσιμεντοστρώσεων και επίσης δήλωσε ότι εντόπισε ασυμφωνία σε κάποια  χρονοδιαγράμματα για τις εν λόγω συμβάσεις.

 Στη συνέχεια, το μέλος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Τεχνικών ΄Εργων κ.Γιάννης Αναστασάκης ανέφερε ότι συμφωνεί με την παρατήρηση του κ.Λυγερού σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των συμβάσεων, το οποίο δήλωσε ότι και για τις 15 συμβάσεις των έργων ασφαλτοστρώσεων  και  τσιμεντοστρώσεων που συζητούνται σήμερα, τίθεται στους 24 μήνες και όπου υπάρχει σχετική αναφορά για άλλη συμβατική διάρκεια, αυτή θα τροποποιηθεί στους 24 μήνες. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Το με αριθ.πρωτ.90660/01-10-2020 έγγραφο του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου. 
 2. Τη συζήτηση που έγινε, την τοποθέτηση και τις επισημάνσεις του μέλους της Επιτροπής κ. Ηλία Λυγερού και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4555/2018, του Ν.4623/2019, του Ν.4625/2019, το Ν.4412/2016,  το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020) και την υπ’αριθ.40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 
 

Α.  Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου» από εργοληπτική επιχείρηση, ύστερα από ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΦΕΚ 147/8-8-2016) όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα.

Β. Εγκρίνει τη χρηματοδότηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου»  από Ιδίους Πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Γ. Εγκρίνει τη μελέτη και τους όρους Δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου» όπως αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα απόφαση παράρτημα .-

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε

H Πρόεδρος                          Τα Μέλη

(Ακολουθούν οι υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτική Υπηρεσία

Ηράκλειο1410-2020

Η Γραμματέας

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί