Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πολιτών σε σχέση με το αεροδρόμιο στο Καστέλλι

Ανακοίνωση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Πολιτών για τη Διάσωση, Προβολή και Αειφόρο Ανάπτυξης της Πεδιάδος

Είναι πλέον ηλίου φαεινότερο ότι η Εταιρεία κατασκευής και λειτουργίας του Νέου Αεροδρομίου

Ηρακλείου ‘’Δομήνικος Θεοτοκόπουλος’’ δεν σέβεται ούτε τους ανθρώπους, ούτε το περιβάλλον

αλλά ούτε λογαριάζει την Αυτοδιοίκηση του τόπου που φιλοξενείται και όλα αυτά από τα πρώτα

κιόλας στάδια της διαμόρφωσης του χώρου όπου σκοπεύουν να φυτέψουν το νέο αεροδρόμιο.

Κάκιστος οιωνός του τι έπεται στα μεταγενέστερα κατασκευαστικά στάδια και κατά τη φάση

λειτουργίας.

Η Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Διάσωση, Προβολή και Αειφόρο Ανάπτυξης της Πεδιάδος είχε

επισημάνει από την αρχή και είχε ενημερώσει εγγράφως τη Δημοτική Αρχή για όλα εκείνα τα

μεροληπτικά άρθρα της σύμβασης παραχώρησης που σήμερα είναι νόμος του κράτους και

εφαρμόζεται κατά γράμμα από την Εταιρεία του αεροδρομίου. Παρόλα αυτά η σύμβαση υπεγράφη

στο Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου το Φλεβάρη του 2019 υπό τις εορταστικές τυμπανοκρουσίες

των Αρχόντων του τόπου!

Οι Άρχοντες αυτοί, που χωρίς να έχουν καν ξεφυλλίσει τη σύμβαση παραχώρησης και χωρίς να

έχουν δώσει καμία σημασία στις έγγραφες προειδοποιήσεις μας καιπου τελικά παρέδωσαν τον

τόπο άνευ όρων, σήμερα αντιδρούν για τη συμπεριφορά της Εταιρείας. Δυστυχώς όμως είναι πολύ

αργά και αν συνεχιστεί η κατασκευή του αεροδρομίου, γεγονός που πρέπει όλοι να απευχόμαστε,

τα πράγματα θα χειροτερέψουν, με την ταφόπλακα του τόπου να έρχεται τελικά στη φάση

λειτουργίας.

Με μεγάλη μας λύπη διαπιστώνουμε ότι πάραυτα η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να εξαίρει το έργο και

να εκφράζει λόγια υποταγής προς τους ‘’νέους αφέντες’’ του τόπου καθησυχάζοντας συγχρόνως

τους δημότες με την διαχρονική καραμέλα της ανάπτυξης, χωρίς όμως να εξηγούν ποσοτικά από

που ακριβώς θα έρθει η ανάπτυξη, αφού ως γνωστόν για να δημιουργηθεί ανάπτυξη απαιτείται νέα

δραστηριότητα παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών. Η μετακόμιση μιας υποδομής που λειτουργεί

και παράγει ήδη πλούτο δεν δημιουργεί καμία ανάπτυξη, ειδικά όταν και το επιχείρημα της

αύξησης των αφικνούμενων πτήσεων έχει τεκμηριωμένα καταρριφθεί! Αναμφισβήτητα επομένως

το νέο αεροδρόμιο θα προκαλέσει ύφεση στην τοπική οικονομία και θα επιβαρύνει τον κρατικό

ισολογισμό με αρνητικό πρόσημο αφού θα αυξήσει το δανεισμό καιτα έσοδα από το Νίκος

Καζαντζάκης θα τα καρπώνεται πλέον η Εταιρεία μέσω του ‘’Δομήνικος Θεοτοκόπουλος’’.

Αν ποτέ ολοκληρωθεί το νέο αεροδρόμιο, θα αποτελεί μια αυτόνομη και ανεξάρτητη υποδομή

(δηλαδή ένα κράτος εν κράτει), μια αυτοτελήκαι εσώκλειστη άκρως ρυπογόνο δραστηριότητα, που

θα επωφελείται από τη δωρεάν (σύμφωνα με το άρθρο 36.1.11 της σύμβασης παραχώρησης)

χρήση της γης, του αέρα και των υδάτωντης περιοχής μας με μόνο αντάλλαγμα την παραγωγή,

διασπορά και εναπόθεση των ρύπων από την καύση 150 χιλιάδων τόνων κηροζίνης στα 100

χιλιάδες στρέμματα των καλλιεργειών, η καταστροφή των οποίων θα αποτελέσει την αρνητική

συνιστώσα στο τοπικό εμπορικό ισοζύγιο.

Εφιστούμε την προσοχή στη Δημοτική Αρχή να μην εναποθέτει μεγάλες ελπίδες και να μην βασίζει

σημαντικά χρονίζοντα προβλήματα του τόπου στο νέο αεροδρόμιο, διότι σήμερα η ολοκλήρωση

του έργου είναι περισσότερο επισφαλής από κάθε άλλη φορά. Η συνεχιζόμενη πανδημία

ανατρέπειτα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα παγκοσμίως καθώς και τις ισορροπίες μεταξύ των

τομέων της οικονομίας, με πρώτο θύμα το βασικό κρίκο του τουρισμού, τις αερομεταφορές. Ο

Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας τονίζει ότι οι αερομεταφορές δεν θα επανέλθουν ποτέ

στο προ πανδημίας επίπεδο και ότι η μερική ανάκαμψη θα είναι επίπονη και αργή.

Τα νέα δεδομένα που δημιουργούν επισφάλειες για την ολοκλήρωση του έργου είναι:

1. Η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης της κατασκευής του αεροδρομίου, τα Τέλη

Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων που πληρώνουν οι αναχωρούντες επιβάτες

από το Νίκος Καζαντζάκης, έχουν σχεδόν μηδενιστεί για φέτος και για τα επόμενα χρόνια

θα είναι κατά πολύ μειωμένα.

2. Η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης της κατασκευής του αεροδρομίου, η

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είναι επιφορτισμένη με την ενίσχυση των οικονομιών

που έχουν πληγεί από την πανδημία, με αποτέλεσμα οι χρηματοδοτήσεις (επισφαλών)

έργων να μην αποτελεί προτεραιότητα της τράπεζας.

3. Το πλήγμα των αερομεταφορών από την πανδημία υποβαθμίζει εμπορικά το νέο

αεροδρόμιο από απλώς μη βιώσιμο σε εξαιρετικά ζημιογόνο!

4. Το εφετείο του Λονδίνου με την πρόσφατη απόφασή του να σταματήσει την κατασκευή

νέου διαδρόμου στο Heathrow, δημιουργεί ισχυρό δεδικασμένο για το Καστέλλι. Η

Πρωτοβουλία στην προσφυγή της στο ΣτΕ, μεταξύ άλλων, επικαλείται και το λόγο

απόρριψης του νέου διαδρόμου στο Heathrow, που είναι ότι αγνοήθηκαν οι επιπτώσεις

του έργου στην κλιματική αλλαγή (συνθήκη Παρισίων, 2015).

Τέλος, πρόσφατα ολοκληρώθηκανοι εργασίες της επιτροπής που ορίστηκε από το Δημοτικό

Συμβούλιο του δήμου Μινώα Πεδιάδας (απόφαση 246/2019), μετά από εισήγηση της

Πρωτοβουλίας, με σκοπό την εκπόνηση ανεξάρτητης μελέτης για να αναδειχθούν οι πραγματικές

οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχει η τυχόν λειτουργία του

αεροδρομίου στον τόπο μας. Θα θέλαμε επομένως να επισημάνουμε ότι η επιτάχυνση των

διαδικασιών ολοκλήρωσης της μελέτης είναι πλέον επιτακτική ανάγκη και πιο επείγουσα από κάθε

άλλη φορά, αφού είναι προφανές ότι θα αποτελέσει σημαντικό διαπραγματευτικό μοχλό στα χέρια

της Δημοτικής Αρχής.

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί