Καταγγελία του Πανελλήνιου Συλλόγου Ειδικού Προγράμματος Πτυχιούχων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

“Καταστάσεις εργασιακού μεσαίωνα και ανασφάλειας από μία Κυβέρνηση, η οποία ανήλθε στην εξουσία, για να προστατέψει δήθεν τους νέους επιστήμονες”

Καταγγελία του Πανελλήνιου Πρωτοβάθμιου Συνδικαλιστικού Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Ειδικού Προγράμματος Πτυχιούχων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα», που εδρεύει στην Κομοτηνή και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

1) Προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

2) Προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

3) Προς όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, που ήταν οι φορείς υποδοχής του εν λόγω Προγράμματος

***************

          Δυστυχώς, με λύπη, οργή και αγανάκτηση, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που διανύουμε, διαπιστώνω ότι πέρα του γεγονότος ότι δεν πράξατε το βασικό, δίκαιο και εύλογο αίτημά μας, ήτοι την ανανέωση των συμβάσεων του Προγράμματος των 5.500 Πτυχιούχων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, «πουλώντας» ουσιαστικά τους νέους επιστήμονες, οι οποίοι πίστεψαν στις προεκλογικές σας δεσμεύσεις και παρέμειναν στην πατρίδα επιθυμώντας να προσφέρουν σε αυτήν, δεν πράττετε και τα αυτονόητα, δηλαδή:

1)Δεν έχουν καταχωρηθεί οι εισφορές των Πτυχιούχων του Προγράμματος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλαπλά προβλήματα και εμπόδια, σε σχέση ειδικά με τις φορολογικές δηλώσεις και την κατάθεση αυτών, και μέχρι σήμερα πολλοί πτυχιούχοι του Προγράμματος να αδυνατούν να προχωρήσουν σε υποβολή της και να λάβουν και επιστροφή φόρου.

2)Δεν έχουν καταχωρηθεί μέχρι και σήμερα όλα τα ένσημα των Πτυχιούχων του Προγράμματος, με αποτέλεσμα να υφίστανται ελλείψεις δύο, τριών ή και περισσότερων μηνών σε πολλούς από αυτούς.

3)Δεν έχουν καταχωρηθεί ορθώς οι Κωδικοί Ασφάλισης των Πτυχιούχων, με συνέπεια πολλοί από εμάς να εμφανίζονται για παράδειγμα ως «υπάλληλοι διοικητικού», ενώ είχαν άλλη ειδικότητα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος. Αυτό μπορεί να έχει για παράδειγμα ως αρνητική συνέπεια σε ενδεχόμενο μελλοντικό διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη μονίμου προσωπικού την αδυναμία πολλών από εμάς να αποδείξουμε τη «συνάφεια στην εργασία», άρα να μην μπορούμε λάβουμε τα μόρια που σχετίζονται με την «ειδική εμπειρία».

          Για όλους αυτούς τους λόγους καταγγέλλω δημόσια και διαμαρτύρομαι έντονα τόσο προς στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και προς στον Ο.Α.Ε.Δ., που ως φορείς υλοποίησης του ανωτέρω Προγράμματος όσο και προς όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, που ως φορείς υποδοχής του εν λόγω Προγράμματος, δεν πράττουν τα αυτονόητα, με αποτέλεσμα πολλοί εξ’ ημών να βιώνουν καταστάσεις εργασιακού μεσαίωνα και ανασφάλειας από μία Κυβέρνηση, η οποία ανήλθε στην εξουσία, για να προστατέψει δήθεν τους νέους επιστήμονες, που βρίσκονται και εργάζονται στη χώρα μας. Για τους ανωτέρω λόγους ως σωματείο επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Κομοτηνή, 26-07-2020

Ο Πρόεδρος του Σωματείου

Γιώργος Δημητριάδης

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί