Διαβούλευση για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Νέας Αλικαρνασσού

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου συνήλθε σε συνεδρίαση, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών την Τετάρτη 08/07/2020 και ώρα 12:00 σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020).  

Το θέμα που απασχόλησε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ήταν η «Δημόσια Διαβούλευση για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τρίτη  στη Δημοτική Κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού».                                 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τη με αριθμ.πρωτ.54874/03.07.2020 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τρίτη, στη Δημοτική Κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού, από τις οδούς Αρτεμησίας και Διονυσίου στην οδό Μικράς Ασίας από την οδό Σταδίου μέχρι και την συμβολή της με την οδό Ι. Προκοπίδη (πριν τον οικισμό Αγίου Νεκταρίου).

 Εναλλακτικά προτείνεται η μεταφορά της στην οδό Πυθέως και Ιωάννη Προκοπίδη  μέχρι και την συμβολή της  με την οδό Μικράς Ασίας.

Η μετακίνηση θα είναι προσωρινή μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στο δημοτικό ακίνητο έμπροσθεν του Καταστήματος Κράτησης Νέας Αλικαρνασσού που θα στεγάσει μόνιμα την λαϊκή αγορά.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 το θέμα που συζητείται θα τεθεί σε διαβούλευση, προκειμένου  να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ  των μελών της επιτροπής κατά την οποία o Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί σε διαβούλευση για δέκα (10) ημέρες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες  και αρμόδιοι φορείς.

Η πρόταση του Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής. Έτσι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε ομόφωνα και θέτει σε δημόσια διαβούλευση για δέκα (10) ημέρες στους ενδιαφερόμενους πολίτες το θέμα της μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τρίτη, στη Δημοτική Κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού, από τις οδούς Αρτεμησίας και Διονυσίου στην οδό Μικράς Ασίας από την οδό Σταδίου μέχρι και την συμβολή της με την οδό Ι. Προκοπίδη (πριν τον οικισμό Αγίου Νεκταρίου).

 Εναλλακτικά προτείνεται η μεταφορά της στην οδό Πυθέως και Ιωάννη Προκοπίδη  μέχρι και την συμβολή της  με την οδό Μικράς Ασίας.

Η μετακίνηση θα είναι προσωρινή  μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στο δημοτικό ακίνητο έμπροσθεν του Καταστήματος Κράτησης Νέας Αλικαρνασσού που θα στεγάσει μόνιμα την λαϊκή αγορά. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί