Τρία τουριστικά καταλύματα καραντίνας στην Κρήτη

Δύο στο Ηράκλειο και ένα στα Χανιά

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με την λίστα τουριστικών καταλυμάτων καραντίνας. Αυτά μισθώνονται αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή επισκεπτών για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19.

Τρία από τα ξενοδοχεία αυτά βρίσκονται στην Κρήτη. Δύο στο Ηράκλειο, στην περιοχή της Χερσονήσου, και ένα στα Χανιά.

Χθες ο πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ ανακοίνωσε ότι τα μικρά καταλύματα δεν θα διαθέτουν δωμάτια καραντίνας, όπως προέβλεπε η πρόσφατη ΚΥΑ.

Η λίστα αφορά ξενοδοχεία που θα φιλοξενήσουν ήπια κρούσματα κορονοϊού, τα οποία δεν χρήζουν νοσηλείας.

Δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση για δωμάτια καραντίνας σε άλλα καταλύματα

Οι Περιφερειακές Ενότητες που καλύπτονται πλέον με ξενοδοχείο καραντίνας. Και έτσι δεν θα υπάρχει υποχρέωση να τηρούν τα υπόλοιπα ξενοδοχεία δωμάτια αποκλειστικά για την απομόνωση των κρουσμάτων.

Ο σχεδιασμός για τα ξενοδοχεία καραντίνας, σύμφωνα με το υπουργείο, θα έχει οριστικοποιηθεί έως την 1η Ιουλίου, όταν ανοίξουν ξανά τα σύνορα.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση και την λίστα:

Αθήνα,  26.06.2020

Α. Π. :  9800

ΘΕΜΑ: Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν.4692/2020   «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.» (Α’ 111)

β. της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ΄αρ. 8825/12.06.2020 Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» (Β’ 2270)

γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»

δ. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157),

ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

2. Την υπ΄ αρ. 8946/15.05.2020 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων  COVID 19», καθώς και την υπ’ αρ. 9250/19.06.2020 παράταση αυτής.

3. Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Τουρισμού από τα τουριστικά καταλύματα μέχρι και 26.06.2020, και δη:  

i. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων αυτών.

ii. Τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα καταλύματα.

4. Την αναγκαιότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του COVID 19.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8812/12.06.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την επιλογή των κάτωθι τουριστικών καταλυμάτων προκειμένου να μισθωθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID 19.

Πίνακας Καταλυμάτων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΔΗΜΟΣΝΗΣΙΑΦΜ (4 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΗΦΙΑ)ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ.Τ.Ε. / ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΔΩΜΑΤΙΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΤΕΡΩΝ/ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑΣΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 01370101Κ014Α0058900254
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣΕΒΡΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 05960102Κ013Α0117001383
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣΘΑΣΟΥΘΑΣΟΣΘΑΣΟΣ05960102Κ013Α0117001272
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣΡΟΔΟΠΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 85860105Κ113Κ0028500183ΚΛ
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΑΘΗΝΑΙΩΝ 05820206Κ012Α0026200563
ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝΑΙΓΙΝΑΣΑΙΓΙΝΑ04820262Κ012Α0078000302
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑ30601101252221
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΕΣΒΟΥΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥΛΕΣΒΟΣ28310310Κ013Α0085900533
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΗΜΝΟΥΛΗΜΝΟΥΛΗΜΝΟΣ47401110699141ΚΛ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΥΣΑΜΟΥΣΑΜΟΣ86851161724373
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΥΧΙΟΥΧΙΟΣ42731118682434
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 382511317621283
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗΛΕΙΑΣΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 79861069556103
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΧΑΙΑΣΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 0612113059572
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 26870517Κ060Α0026501144
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΣΕΡΒΙΩΝ 96470518Κ113Κ011970183ΚΛ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣ 70490519Κ013Α0021000363
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 78870622Κ013Α186401293
ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΡΕΒΕΖΑΣ 7031110492694ΚΛ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ 73820724Κ112Κ025150022
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΒΟΛΟΥ 32731120363104
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΠΟΡΑΔΩΝΑΛΟΝΝΗΣΟΥΑΛΟΝΝΗΣΟΣ69770726Κ032Α0190800272
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΠΟΡΑΔΩΝΣΚΙΑΘΟΥΣΚΙΑΘΟΣ44481108172343
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΠΟΡΑΔΩΝΣΚΟΠΕΛΟΥΣΚΟΠΕΛΟΣ32070726Κ013Α0169400503
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΩΝΜΕΤΕΩΡΩΝ 70390727Κ013Α0150400463
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΖΑΚΥΝΘΟΥΖΑΚΥΝΘΟΥΖΑΚΥΝΘΟΣ15811001767644
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 44200829Κ012Α0034800492
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΚΕΦΑΛΟΝΙΑ25081164124202
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣΙΘΑΚΗΙΘΑΚΗ2907045Κ132Κ0507301102ΚΛ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΛΕΥΚΑΔΟΣΛΕΥΚΑΔΟΣΛΕΥΚΑΔΑ29880831Κ012Α0088200222
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 87290933Κ013Α0172300763ΚΛ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΙΛΚΙΣΠΑΙΟΝΙΑΣ 34010934Κ011Α0171000121
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΛΛΑΣΕΔΕΣΣΑΣ 24790935Κ273Α082020063
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΙΕΡΙΑΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 31631060910684
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 10800938K013A0603400803
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΚΡΗΤΗ62521073326454
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΚΡΗΤΗ71141003618204ΚΛ
ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΩΝΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗ98651042Κ032Α0028701232
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΝΔΡΟΥΑΝΔΡΟΥΑΝΔΡΟΣ70311152481413
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΘΗΡΑΣΘΗΡΑΣΣΑΝΤΟΡΙΝΗ08671110304 / 1144Κ011Α0177800273
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΚΑΛΥΜΝΟΣ44261468Κ111Κ0366460151ΚΛ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΠΑΤΜΟΥΠΑΤΜΟΣ70311052595152ΚΛ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΩΚΩΚΩΣ62621143Κ015Α05463011285
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΗΛΟΥΣΕΡΙΦΟΥΣΕΡΙΦΟΣ97661172Κ012Α0302600352
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΗΛΟΥΣΙΦΝΟΥΣΙΦΝΟΣ6101103330492
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥΚΥΘΝΟΥΚΥΘΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ  
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΝΑΞΟΥΝΑΞΟΥΝΑΞΟΣ71401144K043A0118600603
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΡΟΥΠΑΡΟΙΚΙΑΠΑΡΟΣ00921175Κ122ΚΟ540800242ΚΛ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΡΟΔΟΣ20161063245492ΚΛ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΡΟΔΟΣ99661060597244
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΣΥΡΟΥΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣΣΥΡΟΣ21041164060303
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΤΗΝΟΥΤΗΝΟΥΤΗΝΟΣ70311139882342
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥΑΡΓΟΛΙΔΑΣΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 02031022788262
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΤΡΙΠΟΛΗΣ 67341246Κ013Κ0152700403
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΙΑΣΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 79690101Κ014Α0058900243
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥΛΑΚΩΝΙΑΣΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 70311077960382ΚΛ
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΜΕΣΣΗΝΗΣ 71491249Κ015Α02339011325
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΕΡΕΤΡΙΑΣΕΥΒΟΙΑ62521058098504
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΣΚΥΡΟΥΣΚΥΡΟΣ80601351Κ0120264801152
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 53101154416492
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ 05791353Κ012Α0051600192
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΩΚΙΔΑΣΔΕΛΦΩΝ 35541354Κ014Α0063900604

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Με την δημοσίευση της παρούσας αίρεται για τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες ή νησιά,  η υποχρεωτικότητα του στοιχείου Πρωτοκόλλου Κ του Παραρτήματος I της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού (Β’2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αρ. 8958/15.06.2020 (Β’2370) και υπ’αρ. 9418/23.06.2020 (Β’2498) όμοιες Αποφάσεις. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

                    O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

                                                                          ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γραφείο Υπουργού Τουρισμού

2. Γραφείο Υφυπουργού Τουρισμού

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

4.Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

5. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής

6. Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης

7. Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί