Από τις 15 Ιουνίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός που δίνει το δικαίωμα στους εργοδότες να μειώνουν έως και κατά 50% τον εργάσιμο χρόνο και τους μισθούς

Κατατέθηκε η τροπολογία 

Από τις 15 Ιουνίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός «συν-εργασία», που δίνει το δικαίωμα στους εργοδότες να μειώνουν έως και κατά 50% τον εργάσιμο χρόνο και τους μισθούς, με το κράτος να καλύπτει το 60% των απωλειών των μισθολογικών απωλειών.

Ο μηχανισμός θα βρίσκεται σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα καταργείται η διαδικασία «ασφαλούς λειτουργίας» της επιχείρησης. Η «ασφαλής λειτουργία»  ήταν μέτρο της περιόδου της καραντίνας και προέβλεπε κατώτατο όριο αριθμό εργαζομένων, όχι κάτω από το μισό προσωπικό. Πλέον, η επιχείρηση προφανώς θα έχει το δικαίωμα να απολύει κατά το δοκούν.

Οι εργοδότες που θα ενταχθούν στον μηχανισμό «Συν-Εργασία», θα μπορούν να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες. Η μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό, για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις-εργοδότες κάνουν χρήση του μέτρου, αν και εφόσονοι εργαζόμενοι έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης.

Ο εργοδότης μπορεί να κάνει χρήση του μηχανισμού για το σύνολο των εργαζομένων και για όσο χρονικό διάστημα θεωρεί ότι είναι απαραίτητο, από έναν έως και περισσότερους μήνες. Το κράτος θα χρηματοδοτεί το 60% των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Τις ασφαλιστικές εισφορές θα τις καλύπτει ο εργοδότης επί του ονομαστικού μισθού των εργαζομένων.

Εάν ο μισθός υπολείπεται του κατώτατου, το κράτος θα αναπληρώνει τη διαφορά, ώστε στην τσέπη του εργαζόμενου να φθάνουν τα 650 ευρώ (μεικτά). Ειδικά για τον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών, η ρύθμιση είναι πιο διευρυμένη και θα ισχύσει μέχρι 31.12.2020. Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή καθορίζει επίσης και τον τρόπο που βάσει του μηχανισμού, θα καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020.

Διαβάστε ολόκληρη την τροπολογία:

Άρθρα στην ίδια κατηγορία

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί