Τα προβλήματα έκδοσης αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη

Την αδυναμία έκδοσης αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας για τους αυτοαπασχολούμενους και τα προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς ακινήτων, αναδεικνύει ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ν. Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τη συνυπογραφή 33 ακόμα Βουλευτών.

Στην Ερώτηση τίθενται τα εξής ερωτήματα προς τον Υπουργό:

Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να ενοποιήσει το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας και να βάλει τέλος στον άδικο και αντισυνταγματικό διαχωρισμό των διοικούμενων σε πολίτες δύο κατηγοριών;

Τι σκοπεύει να κάνει για να επιταχυνθεί ο έλεγχος από τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία των διοικούμενων ώστε να μπορούν άμεσα να εκδίδουν αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας;

Προτίθεται να αναστείλει την ισχύ της Υ.Α. υπ. Αριθ. 15435/2020 μέχρι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την αδυναμία του ΕΦΚΑ και του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας;

Με την υπ. αριθ. 15435/91316-4-2020 Υπουργική Απόφαση ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις του νόμου 4611/2019 σύμφωνα με την οποία η έκδοση των αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας θα γίνονταν για όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων από ένα ενοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα, ενώ παράλληλα το εν λόγω πιστοποιητικό καθίστατο απαραίτητο για κάθε δικαιοπρακτική πράξη μεταβίβασης ή αγοραπωλησίας ακινήτων όλων των πολιτών.

Στη βάση της παραπάνω ΥΑ το νέο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΦΚΑ θα έπρεπε να είναι έτοιμο για την ηλεκτρονική έκδοση αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας ήδη από την 1η Μαΐου 2020. Ωστόσο, το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία στις 15 Μαΐου ενώ πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων που υπάγονταν σε ταμεία όπως ο ΟΑΕΕ, το ΤΣΑΥ, το ΤΑΝ, το ΤΑΣ ή το ΤΣΜΕΔΕ είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται απευθείας στα ταμεία και να ελεγχθούν.

Το νέο σύστημα δημιούργησε επίσης, σημαντικά προσκόμματα στην άσκηση της δραστηριότητας των συμβολαιογράφων της χώρας. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στην υπ. αριθ. 15435/91316-4-2020 οι συμβολαιογράφοι για να πιστοποιηθούν και να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα πρέπει να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως σε κατάστημα του ΕΦΚΑ, όπου οποία συχνά οι υπάλληλοι αγνοούν τη διαδικασία για την ταυτοποίηση των συμβολαιογράφων.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι συμπολίτες μας βρίσκονται συχνά εγκλωβισμένοι χωρίς να μπορούν να εκμεταλλευτούν την περιουσία τους για να διαχειριστούν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης εξαιτίας της παραπάνω διοικητικής αδυναμίας του ΕΦΚΑ.

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Αδυναμία έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για τους αυτοαπασχολούμενους και προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς ακινήτων»

Με την υπ. Αριθ. 15435/91316-4-2020 Υπουργική Απόφαση ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις του νόμου 4611/2019 σύμφωνα με την οποία η έκδοση των αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας θα γίνονταν για όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων από ένα ενοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα, ενώ παράλληλα το εν λόγω πιστοποιητικό καθίστατο απαραίτητο για κάθε δικαιοπρακτική πράξη μεταβίβασης ή αγοραπωλησίας ακινήτων όλων των πολιτών. Στη βάση της παραπάνω ΥΑ το νέο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΦΚΑ θα έπρεπε να είναι έτοιμο για την ηλεκτρονική έκδοση αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας ήδη από την 1η Μαΐου 2020. Ωστόσο, το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία στις 15 Μαΐου ενώ πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων που υπάγονταν σε ταμεία όπως ο ΟΑΕΕ, το ΤΣΑΥ, το ΤΑΝ, το ΤΑΣ ή το ΤΣΜΕΔΕ είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται απευθείας στα ταμεία και να ελεγχθούν.

Πέρα από τις παραπάνω εμφανείς δυσλειτουργίες του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας για την πλειοψηφία των συμπολιτών μας, το νέο σύστημα δημιούργησε σημαντικά προσκόμματα στην άσκηση της δραστηριότητας των συμβολαιογράφων της χώρας. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στην υπ. Αριθ. 15435/91316-4-2020  οι συμβολαιογράφοι για να πιστοποιηθούν και να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα πρέπει να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως σε κατάστημα του ΕΦΚΑ, όπου οποία συχνά οι υπάλληλοι αγνοούν τη διαδικασία για την ταυτοποίηση των συμβολαιογράφων.

Καθώς εντείνονται οι συνέπειες από τη σοβούσα οικονομική κρίση ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των πολιτών και στην οικονομία, οι συμπολίτες μας βρίσκονται συχνά εγκλωβισμένοι χωρίς να μπορούν να εκμεταλλευτούν την περιουσία τους για να διαχειριστούν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης εξαιτίας της παραπάνω διοικητικής αδυναμίας του ΕΦΚΑ. Πλήθος αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών προσπαθούν να πραγματοποιήσουν μια πράξη ή συναλλαγή, όπως π.χ. την μεταβίβαση κάποιου ακινήτου, και είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνήσουν με τα «πρώην» Ταμεία τους, τα οποία συχνά δεν έχουν προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο ώστε να καταστεί εφικτή η έκδοση του παραπάνω αποδεικτικού. Αποτέλεσμα της παραπάνω διοικητικής δυσπραγίας είναι το πάγωμα της αγοράς ακινήτων στη χώρα μας σε αυτή την κρίσιμη οικονομική συγκυρία, η ατελείωτη ταλαιπωρία για πλήθος συμπολιτών μας και η απώλεια δημοσίων εσόδων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  1. Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να ενοποιήσετε το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας και να βάλετε τέλος στον άδικο και αντισυνταγματικό διαχωρισμό των διοικούμενων σε πολίτες δύο κατηγοριών;
  2. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να επιταχυνθεί ο έλεγχος από τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία των διοικούμενων ώστε να μπορούν άμεσα να εκδίδουν αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας;
  3. Προτίθεστε να αναστείλετε την ισχύ της Υ.Α. υπ. Αριθ. 15435/2020 μέχρι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την αδυναμία του ΕΦΚΑ και του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης

Αβραμάκης Λευτέρης

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Ελευθεριάδου Τάνια

Ζεΐμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Μανόλης

Κασιμάτη Νίνα

Κάτσης Μάριος

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κώστας

Μεΐκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπάρκας Κώστας

Μωραΐτης Θάνος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Πολάκης Παύλος

Πούλου Γιώτα

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Πάνος

Σκουρολιάκος Πάνος

Σπίρτζης Χρήστος

Συρμαλένιος Νίκος

Τελλιγιορίδου Ολυμπία

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γιώργος

Φάμελλος Σωκράτης

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γιώργος

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί